Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

11 grudnia 2023

Dlaczego należy regularnie wykonywać mikrobiologiczne badanie wody?

Nie tylko dopracowana oferta i świetny PR, stanowią wartości, na których zależy każdemu przedsiębiorcy. Prowadząc działalność gospodarczą, należy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie ludzi. Dlatego też właściciele lokali gastronomicznych, producenci żywności, chemii czy produktów kosmetycznych, są zobowiązani do regularnego wykonywania badania wody. Jej kompleksowa ocena nie dotyczy wyłącznie wody przeznaczonej do spożycia. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje bowiem znacznie szersze jej wykorzystanie w tym np. przygotowywanie dań, zastosowanie na linii produkcyjnej, ale i sprzątanie. Woda z tego punktu widzenia może mieć różne formy spożycia przez ludzi. Dlatego, prowadząc firmę w każdej branży, należy zadbać o wiarygodne wyniki, będące podstawą jej bezpiecznego wykorzystania w swojej działalności. Dlaczego regularne badanie wody jest tak ważne? Gdzie przeprowadzić badania mikrobiologiczne?

Badanie wody według przepisów

Mikrobiologiczne badanie wody polega przede wszystkim na ocenie jakości jej składu. Specjalistyczna analiza pozwala wykryć nawet niewielką obecność bakterii lub innych organizmów, będących źródłem zatrucia. Normy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia, zostały dookreślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Standardy określa również Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, a także Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Dlatego, podejmując jakąkolwiek działalność dedykowaną sferze publicznej, należy zadbać o dopełnienie kwestii związanych z bezpieczeństwem ludzi. Badanie mikrobiologiczne wody jest zresztą jednym z obowiązkowych elementów systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w miejscach żywienia zbiorowego.

Badanie jakości wody w przedsiębiorstwach

Wyniki badań wody zdatnej do użytku, powinny potwierdzać jej czystość pod kątem obecności mikroorganizmów, pasożytów czy innych substancji, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dlatego tak ważne jest, aby badania wykonywane były regularnie i weryfikowały jej prawidłowe właściwości. Warto jednak podkreślić, że w przypadku różnych branż, przedsiębiorcy powinni się kierować konkretnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Innymi bowiem parametrami charakteryzuje się woda wykorzystywana w przemyśle spożywczym w porównaniu np. z wodą stosowaną do produkcji szkła czy w ośrodkach basenowych. Obowiązujące normy jasno definiują także wytyczne badanie wody przez Sanepid, które dla każdego rodzaju wody w tym np.: pitnej, basenowej, w kąpieliskach publicznych, ze źródeł powierzchniowych itp., przyjmują różną formę.

Kiedy należy regularnie wykonywać badanie mikrobiologiczne wody?

Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco monitoruje stan jakości wody. Szczegółowy harmonogram zapisów określają przepisy prawa z uwzględnieniem indywidualnych parametrów dla danej branży. Monitoring dotyczy m.in. ośrodków zdrowia, przedsiębiorstw produkujących żywność, lokali gastronomicznych, ale i środków transportu czy basenów. Badania wody są również niezbędne podczas odbioru tego rodzaju obiektów. Poza tym wyniki analizy, należy niezwłocznie przedstawić, gdy w przedsiębiorstwach tego rodzaju, nastąpiła zmiana lub naprawa awarii sieci wodociągowej.

Badanie wody: Warszawa

Badanie wody przez Sanepid powinno być wykonywane regularnie. Jej właściwą jakość weryfikuje Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lub specjalistyczne laboratorium jak to https://proceduryhigieniczne.pl/ile-kosztuje-badanie-wody-w-sanepidzie/, posiadające akredytację. Badanie wody jest stosunkowo niewielkim kosztem, a raport jasno weryfikuje jej przydatność do celów spożywczych i gastronomicznych. Obejmuje analizę m.in. bakterii z grupy coli, Escherichia coli, a także ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C. Badanie wody przez Sanepid jest uzależniona od różnorodnych czynników jak chociażby zakres oznaczanych parametrów. Dlatego o szczegółową ofertę, najlepiej jest zwrócić się bezpośrednio do laboratorium.

Mikrobiologiczne badanie wody powinno być wykonywane przez przedsiębiorstwa regularnie nie tylko z obowiązku, ale w trosce o bezpieczeństwo ludzi, na rzecz których świadczą usługi. Dzięki szczegółowej analizie jej składu, akredytowane laboratoria jak np. badanie wody w Warszawie, oceniają przydatność wody do celów spożywczych oraz gospodarczych, a tym samym określają potencjalne zagrożenia zdrowia, a często nawet życia korzystających z niej osób.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx