Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

17 czerwca 2024

Nowa stawka podatku PIT, nowa kwota wolna od podatku

Rozliczenie PIT online 2020 może przynieść podatnikom wiele nowości, w tym przyjemną informację o obniżeniu stawki podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie już 1 października tego roku. Warto zauważyć, że zmiana podatku nie jest jedyną nowelizacją – podatek jest obniżany, jednak kwota wolna od podatku odpowiednio zmniejszana. Jakie zmiany przewiduje projekt ustawy?

Obniżenie stawki podatku – skala podatkowa

Jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważy podatnik w PIT online 2020, będzie najprawdopodobniej obniżenie kwoty podatku dla pierwszego progu podatkowego. W ustawie, przyjętej przez Senat bez poprawek, z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w art. 1 ust 3 zmienia obecne brzmienie art. 27 ustawy o PIT.

Zasady działania podatku dochodowego nie pozostają bez zmian – określona w art. 27 skala podatkowa polega na pobieraniu podatku dochodowego od postawy jego obliczenia według dwu-progowej skali, rozdzielonej umowną granica na poziomie 85 528 zł.

  • Stare – według obowiązujących do tej pory zasad w przypadku podstawy obliczenia podatku do 85 528 zł podatek wynosił 18 % minus kwota zmniejszająca podatek;
  • Nowe – według projektu ustawy wynosić będzie 17% minus kwota zmniejszająca podatek.

W zakresie drugiego progu podatkowego z zasady pozostaje stawka 32%, jednak zmiany również nastąpią. Podatek dla podstawy obliczenia podatku w złotych ponad 85 528:

  • Stare – 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek;
  • Nowe – 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Kwota zmniejszająca podatek

Bez względu na formę rozliczenia: czy to tradycyjnym, czy PIT online, podatnicy mogli do tej pory skorzystać z tak zwanej kwoty wolnej od podatku – czyli będąc precyzyjnym w sformułowaniach podatkowych: kwoty zmniejszającej podatek. Według zapowiedzi ustawodawcy, kwoty te zostaną zmienione:

Według starych zasad kwota wolna od podatku kształtowała się następująco:

1) 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Nowa regulacja wprowadza natomiast następujące stawki:

1) 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.