6 maja 2021

Nowa stawka podatku PIT, nowa kwota wolna od podatku

Rozliczenie PIT online 2020 może przynieść podatnikom wiele nowości, w tym przyjemną informację o obniżeniu stawki podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie już 1 października tego roku. Warto zauważyć, że zmiana podatku nie jest jedyną nowelizacją – podatek jest obniżany, jednak kwota wolna od podatku odpowiednio zmniejszana. Jakie zmiany przewiduje projekt ustawy?

Obniżenie stawki podatku – skala podatkowa

Jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważy podatnik w PIT online 2020, będzie najprawdopodobniej obniżenie kwoty podatku dla pierwszego progu podatkowego. W ustawie, przyjętej przez Senat bez poprawek, z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w art. 1 ust 3 zmienia obecne brzmienie art. 27 ustawy o PIT.

Zasady działania podatku dochodowego nie pozostają bez zmian – określona w art. 27 skala podatkowa polega na pobieraniu podatku dochodowego od postawy jego obliczenia według dwu-progowej skali, rozdzielonej umowną granica na poziomie 85 528 zł.

  • Stare – według obowiązujących do tej pory zasad w przypadku podstawy obliczenia podatku do 85 528 zł podatek wynosił 18 % minus kwota zmniejszająca podatek;
  • Nowe – według projektu ustawy wynosić będzie 17% minus kwota zmniejszająca podatek.

W zakresie drugiego progu podatkowego z zasady pozostaje stawka 32%, jednak zmiany również nastąpią. Podatek dla podstawy obliczenia podatku w złotych ponad 85 528:

  • Stare – 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek;
  • Nowe – 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Kwota zmniejszająca podatek

Bez względu na formę rozliczenia: czy to tradycyjnym, czy PIT online, podatnicy mogli do tej pory skorzystać z tak zwanej kwoty wolnej od podatku – czyli będąc precyzyjnym w sformułowaniach podatkowych: kwoty zmniejszającej podatek. Według zapowiedzi ustawodawcy, kwoty te zostaną zmienione:

Według starych zasad kwota wolna od podatku kształtowała się następująco:

1) 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Nowa regulacja wprowadza natomiast następujące stawki:

1) 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.