Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

17 czerwca 2024

Elektryczne wózki widłowe z efektem wow

Wózek systemowy budzi dużo skrajnych emocji. Jest to bardzo intrygujący wózek widłowy. Widząc człowieka przemieszczającego się potężną maszyną na wysokości kilkunastu metrów, odczuwamy zarówno ekscytację jak i nutkę strachu. Wózek systemowy to najbardziej zaawansowany technicznie wózek widłowy. Co powinniśmy o nim wiedzieć w kraju, w który logistyka posiada dwucyfrowy udział w PKB?

Wózki systemowe to wózki VNA

Aby wytłumaczyć istotę VNA należy w pierwszej kolejności powiedzieć czym jest korytarz roboczy w magazynie. Tak, w magazynie! Wózki systemowe to elektryczne wózki widłowe, które są dedykowane do pracy właśnie wewnątrz hali magazynowej. Podstawowym wyposażeniem większości polskich magazynów są regały magazynowe. Z kolei, najpopularniejszymi regałami magazynowymi są regały paletowe rzędowe. Rzędowe dlatego, że w hali magazynowej ustawione są równolegle w rzędy. W rzędy, żeby wózek widłowy, który je obsługuje, mógł swobodnie pobrać lub odłożyć paletę. Wózki widłowe poruszają się w korytarzu pomiędzy regałami. Ten korytarz nazywany jest korytarzem roboczym. Obecnie dąży się do redukcji miejsca przeznaczonego zwyczajowo na korytarze robocze. Z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej się opłaca, żeby miejsce przeznaczone na korytarze robocze, przeznaczyć na składowanie. I w ten prosty sposób dochodzimy do idei VNA, czyli Very Narrow Aisle.

Potężny wózek widłowy do pracy w wąskich przestrzeniach

Wózki systemowe to wózki VNA, czyli wózki widłowe elektryczne dedykowane do pracy w bardzo wąskich korytarzach. W korytarzach roboczych dwukrotnie węższych niż te, których potrzebuje do bezpiecznej pracy tradycyjny wózek widłowy. Przykładowo, wózek systemowy Crown TSP, który można zobaczyć na stronie https://wozkicrown.pl/ potrzebuje korytarza roboczego o szerokości 1 650 milimetrów. Konstrukcja wózka systemowego umożliwia obracanie się wideł w korytarzu roboczym, bez konieczności obracania całego wózka.

Gdzie używane są wózki systemowe

Wózki systemowe są stosowane przez firmy chcące maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową oraz zwiększyć wydajność swoich procesów logistycznych. Współczynnik wykorzystania przestrzeni może być nawet o 50% wyższy w stosunku do magazynów obsługiwanych przez tradycyjne elektryczne wózki widłowe. Wózek systemowy to uniwersalne narzędzie, które sprawdzi się zarówno w procesie kompletacji, transporcie palet jak i podczas pracy w skrajnych temperaturach – w chłodni i mroźni. Wózki VNA dedykowane są do aplikacji, w których gęstość magazynowania musi być zrównoważona z dostępem do każdej jednostki paletowej.

Podstawowe zalety wózków systemowych:

  • wysoki współczynnik wykorzystania przestrzeni magazynowej,
  • wzrost wydajności procesów dzięki automatyzacji kluczowych z punktu produktywności wózka widłowego sekwencji,
  • bardzo duża szybkość przemieszczania się i co ważne, możliwość jej osiągnięcia w obrębie korytarza roboczego,
  • precyzja – wózki systemowe mogą pracować w bardzo wąskich przestrzeniach na wysokości sięgającej 17 metrów, obsługa jest płynna i komfortowa, niezależnie od pozycji wybranej przez operatora,
  • bezpieczeństwo – redukcja błędów operatora poprzez automatyzację i pętle indukcyjną, po której porusza się wózek systemowy.

Wózek systemowy wymaga specjalnie przygotowanej posadzki

Wózek systemowy podnosi operatora wraz z ładunkiem na wysokość kilkunastu metrów. Standardy bezpieczeństwa muszą być w takim przypadku na najwyższym możliwym poziomie. Jednocześnie, wydajność operacyjna w nowoczesnych magazynach zależy od liczby palet przeładowanych na godzinę. Wózki systemowe są najczęściej wdrażane w nowych magazynach, gdzie można pomyśleć nad wyborem tego typu elektrycznego wózka widłowego jeszcze przed finalną akceptacją projektu budynku. Na etapie projektu hali magazynowej należy nawiązać współpracę z doświadczonym dostawcą rozwiązań magazynowych, który będzie koordynował cały proces. Do pełnego sukcesu wdrożeniowego potrzebny jest jeszcze wykonawca posadzek, który zrealizuje wszystkie przejęte założenia. Gra jest warta świeczki! Wózki systemowe cechują się największą wytrzymałością oraz wydajnością, a co za tym idzie zwrot z inwestycji jest bardzo szybki.