Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

24 lipca 2024

PIT 37 w Twój e-PIT

Jednym ze sposobów rozliczenia deklaracji PIT 37 jest przygotowanie zeznania w usłudze Twój e-PIT. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym 2021 może zostać przygotowane w Twój e-PIT w ramach rozliczenia na formularzach PIT-37 lub PIT – 38, a także na formularzach PIT-28 oraz PIT-36, dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ani działów specjalnych produkcji rolnej.

Rozpoczęcie pracy nad PIT 37

W celu zalogowania do systemu Twój e-PIT podatnik może wykorzystać logowanie przez system profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel lub za pomocą danych uwierzytelniających. W przypadku wyboru danych uwierzytelniających potrzebne będą: numer PESEL albo NIP i data urodzenia, kwota przychodu z poprzedniej deklaracji, jedna z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy lub płatnika, oraz kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z deklaracji za poprzedni rok. Co ciekawe – przy pracy nad PIT 37 przygotowaną w Twój e-PIT deklarację można wykorzystać również w aplikacji do przygotowywania PIT online. Rozpoczęcie i kontynuowanie pracy w takim programie zależy od jego zasad, tworzonych przez dostawcę oprogramowania.

PIT w Twój e-PIT – możliwe działania

W przypadku, jeżeli podatnik jako swój sposób rozliczenia PIT 37 wybierze rozliczenie deklaracji w usłudze Twój e-PIT może podjąć działania rozpoczynając od zalogowania, a następnie zdecydować się na weryfikacje i akceptacje zeznania – lub takich działań nie podejmować. W takim wypadku (braku podjęcia aktywności przez podatnika) w ostatnim dniu terminu zeznanie przygotowane automatycznie przez Krajową Administrację Skarbową zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone. Jeżeli podatnik chce podjąć działania, to po zalogowaniu to Twój e-PIT może zaakceptować przygotowane zeznanie, zmienić określone dane – a następnie zaakceptować i wysłać zeznanie lub odrzucić przygotowany PIT (w takim wypadku przygotowana w usłudze deklaracja PIT 37 nie będzie brana pod uwagę). Po zaakceptowaniu i wysłaniu zeznania podatnik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Zasady podstawowe i pierwszeństwa deklaracji

Wielu podatników zastanawia się, czy skorzystanie z Twój e-PIT jest obowiązkowe. Wyjaśnić więc należy, że deklaracja PIT 37 w usłudze Twój e-PIT jest przygotowywana automatycznie przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie danych, które gromadzone są w systemach informatycznych zarówno Krajowej Administracji Skarbowej jak i Ministerstwa Finansów. I w tym sensie przygotowania zeznania zatrzymać się nie da, a jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań to podatek może zostać za niego rozliczony automatycznie. Nie oznacza to jednak braku wyboru po stronie podatnika PIT 37. Nadal może on skorzystać z innych form rozliczenia, ponieważ korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Jeżeli podatnik zdecyduje się, że chce rozliczyć PIT 37 w innej formie niż Twój e-PIT, nie musi przygotowanego automatycznie zeznania odrzucać. W sytuacji, jeżeli urząd skarbowy otrzyma deklarację przygotowaną indywidualnie (samodzielnie) to będzie oba obowiązująca i ma pierwszeństwo przed tą przygotowaną w usłudze Twój e-PIT.

https://youtu.be/Tr6JpBx5JNQ
5 2 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx