Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

24 lipca 2024

Inwestycje technologiczne a przewaga konkurencyjna – klucz do trwałego sukcesu

Wdrażanie nowoczesnych technologii stanowi inwestycję długoterminową. Zyskiem dla przedsiębiorstwa jest nie tylko pomnożony kapitał, ale też wzrost konkurencyjności firmy i utrzymanie przodującej pozycji na rynku. Warunkiem owocnej inwestycji jest starannie zaplanowana oraz prawidłowo zrealizowana strategia działania.

Kalkulacja rzeczywistego zwrotu z inwestycji technologicznych

Inwestycja z definicji stanowi działanie mające na celu powiększenie majątku. Do obliczenia zwrotu z inwestycji wystarczy pozornie proste działanie. Wskaźnik rentowności (ROI) to stosunek zysku operacyjnego opodatkowanego do poniesionych nakładów. Jednak w przypadku inwestycji w nowoczesne rozwiązania technologiczne taka prosta kalkulacja nie wystarczy. Dlaczego?

Wskaźnik ROI nie uwzględnia wszystkich kosztów inwestycji takich jak koszty finansowania, przygotowania, wycofania czy ryzyka. Przede wszystkim jednak nie pozwala na uwzględnienie czynników charakterystycznych dla inwestycji długoterminowych – a takimi właśnie są inwestycje w nowoczesne technologie, w których bezpośredni wzrost dochodów jest jedynie częścią zysku przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się, czym będą zyski pośrednie, należy zastanowić się, dlaczego potrzebujemy konkretnej inwestycji (jaki problem rozwiąże) i jakiego efektu oczekujemy. Korzystanie ze wsparcia doświadczonych ekspertów w dziedzinie inwestowania i działalności badawczo-rozwojowej może w tym pomóc.

Inwestycje technologiczne obejmują działania związane z wymyśleniem, zaprojektowaniem, przygotowaniem, testowaniem i wdrożeniem rozwiązania. Proces ten jest kosztowny i czasochłonny. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona inwestycja przynosi duże zyski, należy jednak pamiętać, że uzyskanie docelowego efektu może zająć nawet lata. Takie przedsięwzięcia wymagają dokładnych badań rynku, analiz oraz wsparcia specjalistów – tłumaczy Paweł Uss, Dyrektor ds. Operacyjnych w Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

Warto również mieć na uwadze, że nie wszystkie innowacyjne rozwiązania powinny być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie. Przykładem może być automatyzacja i robotyzacja procesów, która sprawdza się w produkcji seryjnej.

W przypadku automatyzacji inwestycja będzie opłacalna w przypadku procesów powtarzalnych i monotonnych, w których działania są zaplanowane i ustandaryzowane. Jeśli proces, który chcemy poddać automatyzacji, cechuje się dużą zmiennością, stworzenie i wdrożenie rozwiązania byłoby możliwe, ale prawdopodobnie zupełnie nieopłacalne, ponieważ koszt ciągłego dostosowywania rozwiązania do aktualnych potrzeb przewyższałby możliwy zysk – tłumaczy Paweł Uss z CBRTP.

Opłacalność inwestycji a wartość konkurencyjnej pozycji na rynku

Oprócz policzalnych zysków niefinansowym zwrotem z inwestycji technologicznej może być na przykład utrzymanie zaufania klientów i inwestorów czy ustanowienie pozycji pioniera nowatorskich rozwiązań. Obecnie lwią część inwestycji zajmują projekty mające na celu dostosowanie działalności przedsiębiorstw do wymagań związanych z polityką klimatyczną obejmującą redukcję emisji gazów cieplarnianych czy eliminację plastiku. Działania związane z ekologią nie są już odbierane jako kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu, a kwestia konkurencyjności.

W przypadku zakładów przemysłowych zyskiem z inwestycji w innowacyjne technologie może więc być nawet możliwość pozostania na rynku jako atrakcyjny kontrahent dla pozostałych podmiotów. Wiedzą o tym przede wszystkim przedstawiciele sektorów ICT oraz automotive, inwestujący kolosalne kwoty w działalność badawczo-rozwojową, umożliwiającą tworzenie rozwiązań związanych z zieloną energią i zrównoważonym rozwojem. Dotrzymywanie tempa i reakcja na presję związaną z transformacją cyfrową i ekologiczną to „być albo nie być” dla przedsiębiorstw działających w branży technologicznej. Starannie zaplanowana i przeprowadzona inwestycja może więc okazać się owocna na wielu płaszczyznach.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx