Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

19 lipca 2024

Brexit: 5 mld euro na pomoc krajom UE w łagodzeniu skutków społeczno-gospodarczych

EU/Jack Taylor

Komisja Rozwoju Regionalnego PE przyjęła we wtorek stanowisko w sprawie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej (BAR), otwierając drogę do negocjacji z Radą w sprawie ostatecznego kształtu tego narzędzia. Rezerwa me przede wszystkim wesprzeć kraje i sektory najbardziej dotknięte wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.

Fundusz o wartości 5 mld euro (w cenach z 2018 r. – 5,4 mld euro w cenach bieżących) ma zostać utworzony jako specjalny instrument poza limitami budżetowymi wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 (WRF).

Europosłowie chcą, aby środki były wypłacane w trzech transzach. Jako zaliczkowanie w wysokości 4 mld euro w dwóch równych ratach po 2 mld euro w 2021 i 2022 r . Pozostały 1 mld euro w 2025 r., który zostanie rozłożony na podstawie wydatków zgłoszonych Komisji, z uwzględnieniem zaliczkowania.

Belgijski europoseł sprawozdawca Pascal Arimont (EEP) podkreślił, że pomoc UE powinna dotrzeć do krajów, regionów, firm i osób najbardziej dotkniętych Brexitem. „Europejskie firmy już dotknięte kryzysem COVID-19 nie powinny płacić dwa razy za klęskę Brexitu. Dlatego ta rezerwa jest tak ważna i należy ją wypłacić jak najszybciej, na podstawie mierzalnych danych statystycznych”- podkreślił.

Z kolei przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Younous Omarjee (Lewica) zwrócił uwagę, że Komisja wykazała niezwykłą jedność. „Zmieniliśmy rozporządzenie, aby było jak najbardziej operacyjne, jak najbliżej oczekiwań regionów i sektorów dotkniętych wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE. Jesteśmy zdeterminowani, aby działać szybko i oczekujemy, że Rada będzie wykazywać taką samą determinację, a zatem będzie elastyczna w negocjacjach, aby rozmowy trójstronne mogły zakończyć się na czas ” – zaznaczył francuski eurodeputowany.

Metoda alokacji

Zgodnie z nową metodą zdecydowanie największym beneficjentem w wartościach bezwzględnych będzie Irlandia, a za nią Holandia, Francja, Niemcy i Belgia.

Kwalifikowalność funduszy

Zgodnie z propozycją europarlamentu rezerwa dostosowawcza będzie wspierać wydatki publiczne poniesione od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. (KE proponowała okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.). Zdaniem eurodeputowanych przedłużenie tego czasu  pozwoli państwom członkowskim na pokrycie inwestycji dokonanych przed końcem okresu przejściowego, czyli 1 stycznia 2021 r., w ramach przygotowań na spodziewane negatywne skutki Brexitu.

Europosłowie zażądali również, aby podmioty finansowe i bankowe korzystające z wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE zostały wyłączone z otrzymywania wsparcia z BAR.

Następne kroki

Oczekuje się, że Parlament potwierdzi projekt mandatu na swoim pierwszym posiedzeniu plenarnym w czerwcu. Następnie natychmiast rozpoczną się rozmowy z Radą w celu osiągnięcia ogólnego porozumienia z prezydencją portugalską w czerwcu.

Źródło informacji: EuroPAP News

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx