Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

12 lipca 2024

Jest porozumienie: 5 mld euro na pomoc dla regionów i przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych Brexitem

Parlament Europejski i Rada UE wypracowały porozumienie w sprawie wielkości wsparcia i sposobu alokacji środków dla krajów, regionów i sektorów, które najboleśniej odczuły Brexit.

Środki mają pokryć inwestycje poczynione pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a  31 grudnia 2023 r. Na ten cel zostanie zabezpieczone, licząc według cen stałych, 5 mld euro. To według cen bieżących na 2018 r. 5,4 mld euro. Pierwsza transza w wysokości 1,6 mld euro zostałaby wypłacona do grudnia tego roku; dwie kolejne, w tej samej wysokości – odpowiednio do początku 2022 r. i 2023 r. Uruchomienie ostatniej partii środków zaplanowano na 2025 r.

Pomoc skierowana byłaby zwłaszcza do przedsiębiorstw związanych z rybołówstwem i regionów przybrzeżnych, które w największym stopniu odczuły przejęcie przez Wielką Brytanię całkowitej kontroli nad jej wodami terytorialnymi, czego efektem jest obniżenie kwot połowowych i brak porozumienia w sprawie warunków dostępu rybaków z krajów unijnych do zasobnych brytyjskich łowisk.

Największym beneficjentem funduszu będzie Irlandia, a dalej: Holandia, Francja, Niemcy i Belgia. Określając wielkość przyznanych krajom środków, brano pod uwagę trzy czynniki: znaczenie handlu z Wielką Brytanią, wielkość rybołówstwa na wodach brytyjskiej strefy ekonomicznej oraz liczbę ludności zamieszkującej regiony nadmorskie graniczące ze wspomnianą strefą.

Państwa, które otrzymają fundusze będą zobowiązane przeznaczyć pewną ich część na pomoc dla małych firm rybackich i samozatrudnionych w tym sektorze oraz na wsparcie lokalnych społeczności, których byt jest ściśle powiązany z rybołówstwem.

PE i Rada uzgodniły, że możliwość wnioskowania o przyznanie pomocy, przysługiwałaby podmiotom, które w celu złagodzenia spodziewanych skutków Brexitu, poniosły lub poniosą dodatkowe wydatki od początku 2020 r. do końca 2023 r. Komisja Europejska zaproponowała jednak skrócenie tego okresu na od 1 lipca 2020 r. do końca 2022 r.  

Głosowanie nad wstępnym kształtem porozumienia w Parlamencie Europejskim ma odbyć się we wrześniu.


gru/ kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

5 1 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx