Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

9 sierpnia 2022

Korekta faktury – jak dokonać jej poprawnie?

Prowadzenie biznesu wiąże się z wieloma formalnościami. Nie zawsze da się uniknąć błędów. Jeśli okaże się, że wystawiona faktura VAT zawiera nieprawdziwe dane albo po zakupie doszło do zdarzeń mających wpływ na dokument, to konieczne jest sporządzenie faktury korygującej. Dowiedz się, jak ją wystawić szybko i bez błędów.

Okoliczności obligujące do korekty faktury 

Zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku korekta faktury jest niezbędna? Przepisy prawa nie pozostawiają wątpliwości tym zakresie. 

Faktura korygująca musi zostać wystawiona za każdym razem, gdy w dokumencie znalazł się błąd. Nie ma znaczenia, czego dotyczy nieścisłość – najczęściej jest to niewłaściwa cena lub błędy rachunkowe. 

Na tym jednak nie kończy się katalog okoliczności, w których musisz dokonać korekty. Sytuacja wygląda identycznie w przypadku udzielenia rabatów już po dokonaniu sprzedaży, decyzji o zwrocie całości bądź części ceny oraz zwrotu towaru przez klienta. 

Wystaw fakturę korygującą niezwłocznie

Jeśli zauważysz, że konieczna jest korekta faktury, nie zwlekaj. Mimo że przepisy prawa nie wyznaczają wiążącego terminu na jej dokonanie, to praktyka pokazuje, że lepiej nie odkładać tej sprawy. Regularność sprzyja pewności obrotu i pozwala uchronić się przed zarzutem niestarannego działania w kontraktowaniu. 

Pamiętaj, że w razie sprzeczności faktury VAT ze stanem rzeczywistym jedynym rozwiązaniem jest  jej korekta. Nie masz możliwości dokonania zmian odręcznych bezpośrednio na fakturze, na przykład poprzez przekreślenie bądź dopisanie nowych fragmentów. Wbrew obiegowej opinii proces korekty nie jest skomplikowany i przebiega podobnie do czynności podejmowanych w celu wystawienia faktury VAT. 

Dokonanie korekty faktury jest łatwiejsze, niż myślisz

Korekta kojarzy się ze skomplikowanym procesem, jednak znajomość kilku prostych zasad pozwala wyeliminować wszelkie obawy. Korekty faktury dokonuje się analogicznie do jej wystawienia. 

Ustawa o podatku VAT wymienia niezbędne informacje, które bezwzględnie muszą znaleźć się w fakturze korygującej. Należy do nich przede wszystkim:

  • zwrot „faktura korygująca” albo „korekta”, 
  • dane umieszczone w oryginalnej fakturze, 
  • data wystawienia faktury, 
  • numer faktury, 
  • prawidłowa treść określonych pozycji, 
  • wskazanie powodów dokonywania korekty. 

Zmiana przepisów w zakresie faktur korygujących przyznaje dodatkowe możliwości

Do końca 2020 roku warunkiem skuteczności wystawienia faktury korygującej było posiadanie potwierdzenia odbioru dokumentu przez drugą stronę transakcji. O ile wystarczające było przedstawienie np. zwrotnego potwierdzenia odbioru bądź zwrotnej wiadomości e-mail, to w niektórych sytuacjach formalności w tym zakresie mogły okazać się problematyczne. 

Aktualnie to sprzedawca wybiera, czy będzie stosował dotychczasowe regulacje, czy zdecyduje się na skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez pakiet Slim VAT. Jest to więc duże udogodnienie dla przedsiębiorców.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx