Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

23 lipca 2024

Inwestycje w kolejne odcinki autostrad i dróg ekspresowych za miliony euro

Unijne środki z Programu Infrastruktura i Środowisko trafiły w ostatnim czasie na wsparcie kilku inwestycji drogowych w Polsce, będących częścią kompleksowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Kolejne tablice informacyjne o dofinansowaniu z Funduszu Spójności stanęły przy odcinkach dróg ekspresowych S7, S61, S19 i S52.

W woj. podkarpackim UE sfinansowała budowę blisko 30 km drogi S19 pomiędzy węzłami Nisko Południe i Sokołów Małopolski Północ. Powstały dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m rozdzielonymi pasem zieleni o szerokości 5 m. Prace obejmowały też budowę czterech skrzyżowań: Podgórze, Nowy Kamień, Kamień oraz Sokołów Małopolski Północ. W ramach inwestycji zbudowano też mosty, wiadukty i cztery miejsca obsługi podróżnych. Wybudowano także dodatkowe drogi, aby zapewnić łatwy dostęp do S19 i do okolicznych terenów. 

Jak w przypadku innych tego typu inwestycji wybudowano lub przebudowano chodniki, ścieżki rowerowe, pasy awaryjne i zatoki autobusowe. Zainstalowano ekrany akustyczne i bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia wraz z systemem zarządzania ruchem. Wybudowano przepusty, przejścia dla zwierząt i inne rozwiązania chroniące środowisko, a przy drodze nasadzono zieleń. Wykonano kanalizację deszczową i burzową oraz zainstalowano urządzenia podczyszczające wody spływające z drogi do cieków wodnych i zbiorników retencyjnych. Zainstalowano oświetlenie drogowe, a także sieci elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne i telekomunikacyjne.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 265 mln euro, przy czym wkład Funduszu Spójności o wartości ok. 137 mln euro został wniesiony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na okres programowania 2014-2020.

Z kolei 120 mln euro z POIiŚ wspomogło budowę nowego, 19-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między węzłami Moczydło i Miechów. Powstają tak dwa węzły: Miechów łączący się z drogą wojewódzką DW783 i Książ, z drogą lokalną 1219. W Małoszowie i Giebułtowie powstają miejsca obsługi podróżnych.

Jak informuje Komisja Europejska, inwestycja ta stanowi uzupełnienie wcześniejszych, finansowanych przez UE prac nad innymi odcinkami S7. Poprawi to połączenia ośrodków miejskich na tym obszarze z siecią TEN-T oraz skróci czas podróży pomiędzy Krakowem i Kielcami. Bardziej efektywny transport drogowy ułatwi międzyregionalny i międzynarodowy przepływ osób i towarów oraz wzmocni zewnętrzną konkurencyjność UE, wewnętrzną spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, a także będzie sprzyjał lokalnemu rozwojowi gospodarczemu.

W samym Krakowie, do którego ma dojść trasa S7, trwa budowa północnej obwodnicy. Stanowiąca część drogi ekspresowej S52 obwodnica będzie miała długość 11,5 km i domknie system obwodnic wokół Krakowa.

Trasa rozpocznie się na węźle Modlnica, gdzie połączy się z istniejącym odcinkiem S52, a zakończy na planowanym węźle Kraków-Mistrzejowice, łącząc się z planowanym odcinkiem drogi ekspresowej S7. Dojazd do obwodnicy zapewnią trzy nowe węzły: Zielonki, Węgrzce i Batowice, które połączą ją z drogami krajowymi, wojewódzkimi i lokalnymi.

Łączna wartość inwestycji to 465 mln euro, a z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono na nią blisko 228 mln euro.

W północno-wschodniej Polsce powstają kolejne odcinki drogi S61, która wydatnie skróci czas przejazdu między Warszawą a granicą z Litwą. Fundusz Spójności wspiera obecnie budowę odcinka drogi ekspresowej S61 między węzłami Podborze i Śniadowo.

Projekt obejmuje m.in. budowę nowych węzłów Podborze i Komorowo oraz przebudowę krótkich odcinków drogi ekspresowej S8 i drogi wojewódzkiej DW627 w miejscach, gdzie łączą się one z nową drogą. Podobnie, jak w przypadku innych inwestycji drogowych, zadbano o ochronę środowiska. Budowany jest system odprowadzania wód deszczowych i kanalizacja burzowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe spływające z dróg do cieków lub zbiorników wodnych. Powstają ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt; nasadzona zostanie zieleń przydrożna.

Projekt „Budowa odcinka węzeł Podborze – węzeł Śniadowo drogi ekspresowej S61” pochłonie łącznie ok. 225 mln euro. Wkład unijnego Funduszu Spójności to ponad połowa tej kwoty, dokładnie 124 mln 701 tys. euro.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx