Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

29 września 2023

Stanowisko do pracy zdalnej – jakie koszty musi ponieść pracodawca

Praca zdalna stała się nieodłącznym elementem nowoczesnego świata biznesu, zwłaszcza w obliczu wyzwań stawianych przez globalne kryzysy i dynamiczne zmiany w środowisku pracy. Chociaż taka forma pracy otwiera nowe możliwości zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, wiąże się również z pewnymi unikalnymi obowiązkami i kosztami. Jakie są te koszty, i jakie obowiązki ma pracodawca w związku z zapewnieniem odpowiedniego stanowiska do pracy zdalnej? Jak zaplanować, zbudować, zarządzać i rozliczać stanowisko pracy zdalnej, które będzie spełniało potrzeby zarówno firmy, jak i pracowników.

Stanowisko do pracy zdalnej – za co musi zapłacić pracodawca

Obowiązki finansowe pracodawcy związane z pracą zdalną są szczegółowo uregulowane w polskim prawie pracy. Na podstawie art. 6724 k.p., pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnych środków do wykonywania pracy zdalnej, w tym materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych.

Podstawowe zobowiązania pracodawcy obejmują:

 • Zapewnienie narzędzi i urządzeń – pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odpowiednie narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania pracy na odległość. Obejmuje to zarówno sprzęt komputerowy, jak i specjalistyczne narzędzia wymagane do realizacji zadań.
 • Instalacja i konserwacja narzędzi – wszelkie koszty związane z instalacją, serwisem i konserwacją tych narzędzi również spoczywają na pracodawcy.
 • Pokrycie kosztów eksploatacji – to obejmuje wydatki na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i inne koszty bieżące związane z pracą zdalną.
 • Świadczenia pieniężne i w naturze – pracodawca może zaoferować świadczenia w formie sprzętu lub w postaci ekwiwalentu pieniężnego, z wyjątkiem kosztów energii i usług telekomunikacyjnych, które zawsze są świadczeniami pieniężnymi.

A jeśli pracownik używa własnego sprzętu?

Warto również podkreślić, że istnieje możliwość, że pracownik używa swoich prywatnych narzędzi i materiałów do pracy zdalnej. W takim przypadku pracodawca jest zwolniony z obowiązku ich zapewnienia, ale musi zapłacić ekwiwalent pieniężny.

Kwestie te są regulowane przez porozumienia zbiorowe, regulaminy pracy zdalnej lub indywidualne porozumienia między stronami. W niektórych przypadkach, pracodawca może również pokrywać koszty nieujęte w ustawie, ale bezpośrednio związane z pracą zdalną. Powinny one jednak być wyraźnie określone w odpowiednich dokumentach.

Ekwiwalent czy ryczałt?

Ekwiwalent pieniężny oraz ryczałt są dwoma różnymi metodami rekompensat, które pracodawca może zastosować w przypadku, gdy pracownik wykorzystuje swoje materiały i narzędzia do pracy zdalnej. Oto różnice i szczegóły dotyczące tych dwóch podejść:

Ekwiwalent pieniężny

 • Wysokość ustalana na podstawie rzeczywistych kosztów korzystania przez pracownika ze swoich materiałów i narzędzi.
 • Obie strony muszą wspólnie ustalić wysokość ekwiwalentu, biorąc pod uwagę takie czynniki jak zużycie materiałów, cena rynkowa urządzeń, koszty usług telekomunikacyjnych i normy zużycia energii.
 • Pracownik sam decyduje, czy chce korzystać z własnych materiałów i narzędzi, a pracodawca może to zaakceptować lub nie.
 • Wysokość ekwiwalentu nie może znacząco odbiegać od cen rynkowych, aby uniknąć problemów z przychodami pracownika lub pracodawcy.
 • Ustawa pozostawia otwarty katalog składników, co daje przestrzeń do uwzględnienia różnych składowych.

Ryczałt

 • Wysokość, ustalana na podstawie przewidywanych kosztów, które pracownik poniesie podczas pracy zdalnej.
 • Ryczałt ustalany jest na tych samych podstawach co ekwiwalent, ale bierze pod uwagę przewidywane koszty, nie realne.
 • Elementy brane pod uwagę podczas wyliczania ryczałtu mogą być uśrednione, co jest różne od ekwiwalentu, gdzie uwzględnia się rzeczywiste koszty.
 • Pracodawca sam ustala zasady obliczania ryczałtu i nie musi uzgadniać jego wysokości z pracownikiem.

Ekwiwalent pieniężny i ryczałt oferują pracodawcom różne metody rekompensat za wykorzystanie prywatnych materiałów i narzędzi przez pracownika w ramach pracy zdalnej. Wybór między nimi zależy od wielu czynników, takich jak charakter pracy, preferencje pracownika i pracodawcy oraz struktura kosztów. Wykorzystanie tych metod zależy od indywidualnej sytuacji. Decydując się na budowę stanowisk pracy zdalnej warto by doradca podatkowy przeprowadził uprzednio symulację obu rozwiązań.

Podsumowując, obowiązki finansowe pracodawcy w zakresie pracy zdalnej są kompleksowe i wymagają starannej analizy oraz dostosowania do indywidualnych potrzeb pracownika. Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni znać swoje prawa i obowiązki wynikające z ustawy, aby współpraca w ramach pracy zdalnej była efektywna i zgodna z prawem.

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx