Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

26 września 2023

Dostawcy w usługach IT

Ilekroć mamy na myśli temat dostawców i nabywców w kontekście rozwiązań IT to myślimy o nabywcach produktów i usług, a także dostawców sprzętu, oprogramowania i usług, a przy okazji zwracamy uwagę na elementy bezpieczeństwa informacji jak: a) Uzyskanie wglądu w zagrożenia bezpieczeństwa informacji powodowane przez fizycznie rozproszone i wielowarstwowe łańcuchy dostaw sprzętu, oprogramowania i usług oraz zarządzanie nimi; b) reagowanie na zagrożenia wynikające z fizycznie rozproszonego i wielowarstwowego łańcucha dostaw sprzętu, oprogramowania i usług, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacjach korzystających z tych produktów i usług; c) integrację procesów i praktyk związanych z bezpieczeństwem informacji z procesami cyklu życia systemu i oprogramowania, jak opisano w normach ISO/IEC/IEEE 15288 i ISO/IEC/IEEE 12207, przy jednoczesnym wspieraniu kontroli bezpieczeństwa informacji, o czym z kolei mówi norma ISO/IEC 27002. Odpowiedź na te zagadnienia można znaleźć w dokumentach odniesienia wspomnianych w niniejszym artykule.

Wprowadzenie do serii norm ISO 27036

Zbiór norm ISO/IEC 270xx stanowi kompendium najlepszych praktyk w dziedzinach takich jak „Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności”. Te normy są wynikiem prac grupy roboczej ISO/IEC JTC 1/SC 27/WG 1. Jednym z najnowszych elementów do tej serii jest norma ISO/IEC/IEEE 27036-3, wydana w czerwcu b.r. i poświęcona relacjom z dostawcami w kontekście bezpieczeństwa łańcucha dostaw sprzętu, oprogramowania i usług. Choć norma ta nie zyskała dużego rozgłosu w kontekście możliwej certyfikacji – zobacz normę ISO/IEC 27036-2 (definiuje wymagania), to może mieć ona znaczenie dla konsultantów i organizacji, które w dużej mierze polegają na swoich dostawcach jako kluczowym elemencie ich ciągłości operacyjnej (ISO 22301), ale też samego bezpieczeństwa informacji (ISO 27001).

Ta norma ma już trzy „siostry”:

  • – ISO/IEC 27036-2:2022 – dotycząca wymagań,
  • – ISO/IEC 27036-4:2016 – skupiająca się na bezpieczeństwie usług chmurowych,
  • – ISO/IEC 27036-1:2021 – oferująca ogólny przegląd i koncepcje.

Jednak to właśnie najnowsza norma wypełnia lukę w kwestii bezpieczeństwa łańcucha dostaw, co jest kluczowym elementem w kontekście implementacji dyrektywy NIS2. Na niedawnym KSCForum w Zakopanem, pod okiem EY, uczestnicy mieli okazję przetestować te wytyczne w praktyce, wcielając się w role pracowników firmy farmaceutycznej i jej dostawców.

Dlaczego Potrzebujemy Normy ISO/IEC/IEEE 27036-3?

Zgodnie z wprowadzeniem do tej normy, produkty i usługi IT są tworzone, zintegrowane i dostarczane na globalną skalę przez złożone i geograficznie rozproszone łańcuchy dostaw. Nabywcy często nie mają pełnej wiedzy o praktykach stosowanych przez dostawców, co stwarza ryzyko. Norma ta dostarcza wytycznych dla zarówno nabywców, jak i dostawców, w celu zarządzania tym ryzykiem. Obejmuje to konkretne rodzaje ryzyka, relacje i sposoby rozwijania zdolności organizacji do zarządzania aspektami bezpieczeństwa informacji.

Nie istnieją żadne bariery, które ograniczałyby zastosowanie tej normy przez różnorodne typy organizacji, zarówno te kupujące, jak i dostarczające sprzęt, oprogramowanie czy usługi. Chociaż wytyczne skupiają się głównie na wstępnym etapie relacji między pierwszym nabywcą a dostawcą, ich zasady są uniwersalne i powinny być implementowane na każdym odcinku łańcucha dostaw. To właśnie elastyczność w adaptacji tych samych kroków na różnych etapach łańcucha jest jednym z głównych celów tego dokumentu.

Co daje nam norma ISO/IEC/IEEE 27036-3?

Dzięki przestrzeganiu zasad zawartych w  tej normie, możliwe jest efektywne komunikowanie się w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji pomiędzy różnymi uczestnikami łańcucha dostaw. Ułatwia to identyfikację potencjalnych zagrożeń i ich źródeł, a także zwiększa przejrzystość na każdym etapie tego łańcucha. W kontekście bezpieczeństwa informacji, norma ta oferuje szeroki wachlarz scenariuszy, które mogą być zastosowane w praktyce. Organizacje, które chcą podnieść poziom zaufania w swoim łańcuchu dostaw, powinny jasno określić, jakie są ich oczekiwania i granice tego zaufania. Następnie, powinny dokładnie ocenić ryzyka związane z ich operacjami w łańcuchu i zastosować odpowiednie metody ich identyfikacji i minimalizacji.

W kontekście zarządzania ryzykiem, normy ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 oferują solidną podstawę do wypracowania konkretnych wymagań dla obu stron – nabywców i dostawców. Może to wspomóc w ocenie ryzyka w łańcuchu dostaw z perspektywy bezpieczeństwa informacji (ISO 27001), a także ciągłości działania (ISO 22301).

Seria norm ISO/IEC 27036 idzie o krok dalej, dostarczając więcej szczegółów na temat utrzymywania i monitorowania relacji z dostawcami. Co więcej, norma ta została skonstruowana w taki sposób, aby była kompatybilna z innymi normami, takimi jak ISO/IEC/IEEE 15288 czy ISO/IEC/IEEE 12207, dotyczącymi cyklu życia produktu w software engineering.

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx