Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

19 lipca 2024

Badania CAWI. Na czym polegają? Jakie zalety oferują?

Możliwość przeprowadzenia badania konsumenckiego lub opinii publicznej w wielu sytuacjach okazuje się bardzo ważnym aspektem opracowywania różnych strategii. Poszczególne metody badawcze cechują się różną skutecznością przy konkretnej, gotowej bazie respondentów i specyfice danego zagadnienia. Dlatego przy np. badaniach rynkowych tak ważny jest dobór metod badawczych. Jedną z najbardziej efektywnych jest ankietowanie metodą CAWI. Na czym jednak ona polega? Jakie są główne zalety ankiet CAWI? Na te pytania odpowiadamy w nowym artykule.

Computer Assisted Web Interview i Computer Assisted Personal Interview – co oznaczają te skróty?

CAWI, czyli Computer-Assisted Web Interview (z angielskiego wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW), to nowoczesna technika zbierania informacji wykorzystywana w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. Polega ona na przeprowadzaniu ankiet online, w ramach których respondenci są proszeni o wypełnienie kwestionariuszy. Te prezentowane są najczęściej przez dedykowaną stronę internetową lub specjalną aplikację.

Według Jonasza Buksztynowicza, prezesa spółki Fieldstat, w najbliższych latach możemy spodziewać się coraz większej integracji badań CAWI z technologiami sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz analizy dużych zbiorów danych. Pozwoli to na uzyskanie jeszcze większej precyzji i lepsze spersonalizowanie badań.

Prowadzenie badań na większą skalę i lepsze zrozumienie dynamiki społecznych zmian umożliwią też media społecznościowe. Wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR) umożliwią zaś bardziej immersyjne badania, zwiększając zaangażowanie respondentów. Z drugiej strony badacze będą musieli sprostać wyzwaniom związanym z ochroną prywatności danych i etyką badań.

Badania CAWI – badania online z wykorzystaniem szerokiej grupy respondentów 

W przeciwieństwie do tradycyjnych ankiet papierowych lub telefonicznych, CAWI umożliwia natychmiastowe zbieranie danych. Pozyskane w ten sposób informacje mogą automatycznie analizowane i przetwarzane. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik programistycznych, ankiety CAWI mogą zawierać elementy multimedialne, takie jak filmy czy dźwięki, co zwiększa zaangażowanie respondentów i poprawia miarodajność badania.

Badanie CAWI – badanie online w czasie rzeczywistym z zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych

Badania CAWI znajdują szerokie zastosowanie w biznesie. Oferują firmom narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć preferencje konsumentów oraz ich sposoby kształtowania się ich postaw i zachowań. Pozwalają one na identyfikację potrzeb oraz ocenę potencjału oferowanych usług.

Ankiety CAWI dostarczają cennego feedbacku od użytkowników, co jest nieocenione w tworzeniu skutecznej strategii marketingowej. Dzięki nim firmy mogą precyzyjnie dostosować swoją ofertę do potrzeb konsumentów. Metoda ta jest również niezastąpiona w badaniach społecznych, umożliwiając szybką analizę dużych zbiorów danych. Przedsiębiorcy wykorzystują badania CAWI do monitorowania satysfakcji klientów, testowania nowych produktów, a także do analizowania trendów rynkowych.

Ankiety CAWI – czemu warto zaufać ankietyzacji online? Najważniejsze zalety badań CAWI

Na miarodajność i efektywność badań prowadzonych metodą CAWI duży wpływ ma używany kwestionariusz. Co do zasady wyraźnie różni się on od formularzy wykorzystywanych do tradycyjnych ankiet papierowych. Powinien być zaprojektowany z myślą o łatwej, intuicyjnej obsłudze – pozwoli to skupić się respondentom na udzielaniu jak najlepszych odpowiedzi na zadane pytania.

Oprócz tradycyjnych pytań otwartych i zamkniętych, można zawrzeć w nim interaktywne elementy – np. typu drag and drop, suwaki do ocen oraz pytania wielokrotnego wyboru z możliwością dodania własnych odpowiedzi. Kwestionariusz może także zawierać multimedia – np. filmy, dźwięki, obrazy czy animacje, które mają na celu zobrazowanie pytań lub uczynienie ankiety bardziej atrakcyjną dla respondentów. Ważnym aspektem jest również personalizacja ankiety. Pytania mogą uwzględniać wcześniejsze odpowiedzi respondentów, co zwiększa precyzję badania i sprawia, że udział w badaniu jest dla respondenta łatwiejszy.

Badanie ankietowe – metoda CAWI. Co zyskasz dzięki przeprowadzeniu badania?

Badania CAWI oferują wiele zalet czyniących je atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla przedsiębiorców i badaczy. Cechuje się przede wszystkim niskim kosztem w porównaniu do innych technik badawczych, takich jak PAPI (Paper and Pencil Interview) czy CATI (Computer-Assisted Telephone Interview). Oszczędności wynikają przede wszystkim z faktu, że nie wymaga zatrudniania ankieterów.

Metoda CAWI jest również bardzo elastyczna. Dzięki formie elektronicznej, ankiety można szybko dostosować do zmieniających wymagań, a w razie konieczności – poprawić błędy. Automatyczne gromadzenie danych umożliwia ich szybkie przetwarzanie i analizę, co przyspiesza proces uzyskiwania wyników i opracowywania strategii na podstawie pozyskanych informacji. Ważnym atutem jest możliwość korzystania z elementów multimedialnych. Sprawia ona, że ankiety CAWI są bardziej angażujące dla respondentów.

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx