Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

24 lipca 2024

Nie używaj Chatu GPT do pracy dyplomowej!

Korzystanie z Chat GPT w procesie tworzenia prac dyplomowych jest tematem, który wywołuje wiele emocji i rodzi liczne pytania dotyczące etyki, jakości oraz rzetelności naukowej. Choć model ten oferuje liczne korzyści, takie jak automatyzacja zadań, pomoc w pisaniu kodu czy wyjaśnianie skomplikowanych problemów, niesie za sobą również poważne ryzyka. Generowanie nieprawidłowych informacji, subiektywność treści, brak aktualnej wiedzy oraz ryzyko plagiatu to tylko niektóre z zagrożeń związanych z wykorzystaniem Chat GPT w pracy akademickiej. 

Chat GPT – co to jest? 

Chat GPT to zaawansowany model językowy oparty na sztucznej inteligencji, stworzony przez OpenAI. Jego celem jest generowanie naturalnych odpowiedzi na pytania użytkowników, symulowanie rozmowy oraz wykonywanie różnych zadań językowych. Model ten opiera się na architekturze „transformatora” i uczy się na podstawie ogromnych zbiorów danych tekstowych. 

Jak to działa? 

Model Chat GPT działa jako inteligentny agent, który odpowiada adekwatnie do kontekstu, jest elastyczny w zmieniających się warunkach, uczy się na podstawie doświadczeń oraz dokonuje odpowiednich wyborów w ramach swoich ograniczeń. Proces uczenia modelu polega na przetwarzaniu ogromnych ilości tekstu i dostosowywaniu odpowiedzi na podstawie informacji zwrotnych od ludzi. 

Zalety Chat GPT 

Chat GPT posiada wiele zalet, takich jak możliwość automatyzacji zadań, generowanie spójnych i płynnych tekstów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów językowych. Może także pomagać w pisaniu kodu, wyjaśnianiu złożonych problemów oraz rozwiązywaniu problemów matematycznych krok po kroku. 

Wady Chat GPT 

Pomimo licznych zalet, Chat GPT ma również swoje wady. Model ten może generować nieprawidłowe informacje, tworzyć subiektywne treści oraz nie posiada wiedzy na temat najnowszych odkryć i publikacji. Ograniczenia te sprawiają, że korzystanie z Chat GPT do pisania prac dyplomowych jest problematyczne. 

Chat GPT a praca dyplomowa 

Korzystanie z Chat GPT do pisania prac dyplomowych wiąże się z wieloma ryzykami. Model ten może generować nieprawidłowe informacje, które mogą obniżyć wartość pracy. Subiektywne treści, brak aktualnej wiedzy oraz błędy rzeczowe i formalne stanowią poważne zagrożenie dla rzetelności pracy dyplomowej. Praca magisterska, licencjacka czy doktorska musi opierać się na aktualnych i rzetelnych informacjach, co jest trudne do osiągnięcia przy użyciu Chat GPT. 

Plagiat

Kolejnym problemem związanym z korzystaniem z Chat GPT jest ryzyko plagiatu. Model ten może generować teksty, które nie są oryginalne i mogą naruszać prawa autorskie. Plagiat jest poważnym naruszeniem standardów uczciwości akademickiej i może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym zdyskwalifikowania pracy dyplomowej. 

Wykrywalność Chat GPT w pracach dyplomowych 

Wykrywalność tekstów generowanych przez Chat GPT jest stosunkowo łatwa dzięki specjalistycznym narzędziom antyplagiatowym. Programy te są w stanie rozpoznać charakterystyczne struktury składniowe i stylistyczne generowane przez model. Wykrycie tekstu napisanego przez Chat GPT może prowadzić do obniżenia oceny pracy dyplomowej oraz konsekwencji akademickich. 

Podsumowując, korzystanie z Chat GPT do pisania prac dyplomowych jest ryzykowne i niewskazane. Model ten może generować nieprawidłowe i nieaktualne informacje, prowadzić do plagiatu oraz obniżać jakość i rzetelność pracy. W związku z tym, studenci powinni unikać korzystania z Chat GPT przy tworzeniu swoich prac dyplomowych i skupić się na samodzielnym prowadzeniu badań oraz pisaniu tekstów. 

5 1 vote
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx