Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

14 lipca 2024

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Co to jest i jak działa?

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu dostępne są przy wyjściach ewakuacyjnych wszystkich obiektów będących skupiskiem ludzi – zaliczając w to również nowoczesne bloki mieszkalne i biurowce. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, do czego one realnie służą i jakie jest ich zadanie.

Jesteś profesjonalnym zarządcą nieruchomości i potrzebujesz wsparcia przy realizacji przepisów PPOŻ. Skorzystaj z informacji zawartych w poniższym tekście i skontaktuj się z zespołem Fire-Staff. 

Co to jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to specjalistyczne urządzenie zabezpieczające, które jest znacząco zaawansowane w porównaniu do standardowych wyłączników prądowych. Jego główną funkcją jest zapobieganie pożarom, które mogą wybuchnąć w wyniku kontaktu aktywnej instalacji elektrycznej z wodą, która użyta byłaby w trakcie akcji gaśniczej podczas zagrożenia pożarowego. Zwarcie w takich sytuacji mogłoby zwiększyć ryzyko rozprzestrzenienia się ognia poprzez kilka ognisk lub spowodować porażenie prądem osoby trzecie – w tym m.in. strażaków. 

Chociaż przeciwpożarowy wyłącznik prądu montowany jest zazwyczaj przy wyjściach ewakuacyjnych, by mógł zostać użyty ręcznie. Coraz częściej wykorzystywane są jednak zaawansowane technologicznie modele – zwłaszcza w fabrykach i magazynach, gdzie system gaśniczy reaguje od razu poprzez użycie zraszaczy. Różnią się one od typowych wyłączników zastosowaniem innowacyjnych technologi, które zintegrowane są m.in. z takimi komponentami jak sensory temperatury i detektory dymu. Umożliwiają one szybkie wykrycie potencjalnych zagrożeń na bardzo wczesnym etapie, zanim jeszcze dojdzie do rozwoju pożaru. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat konieczności montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu i o konieczności serwisowania go? Skorzystaj z wiedzy ekspertów Fire-Staff. Wszystkie szczegóły na temat dostępnych możliwości współpracy znajdziesz na stronie internetowej lub kontaktując się osobiście z zespołem ekspertów. 

Dowiedz się również więcej na temat legalizacji gaśnic. Sprawdź artykuł: Dlaczego legalizacja gaśnic jest ważna dla bezpieczeństwa?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Wymagania dotyczące instalacji

Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2–4 “Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (DzU nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami):

  • przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem,
  • przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany,
  • odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Wyjątek stanowią źródła zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.

Nie czekaj i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia zespołu Fire-Staff. Możesz liczyć nie tylko na wsparcie merytoryczne specjalistów, ale i stałą obsługę PPOŻ. Twojej nieruchomości.

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx