Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

25 czerwca 2024

Żurawie samojezdne – czym są i czy warto odbyć kurs operatorski?

Mobile crane off-road capability in exhibition

Wraz z boomem inwestycyjnym firmy budowlane coraz intensywniej poszukują wykwalifikowanych operatorów maszyn budowlanych, a zwłaszcza funkcjonalnych i niezbędnych na placach budów operatorów żurawi samojezdnych. Czym są tego typu maszyny i czy warto odbyć kurs operatorski?

Czym są żurawie samojezdne?

Wedle definicji Urzędu Dozoru Technicznego żuraw samojezdny jest dźwignicą zamontowaną na podwoziu pojazdu ciężarowego lub specjalistycznym podwoziu samojezdnym. Nadrzędnym celem tego urządzenia są prace przeładunkowe i montażowe. Żurawie samojezdne składają się z wychylnego wysięgnika i wciągarek, które pozwalają na podnoszenie, opuszczanie i manewrowanie ciężarem.

Wszystkie żurawie samojezdne o udźwigu powyżej 250 kg podlegają dozorowi technicznemu, przez co prawnie wymagane jest, by osoba, która je obsługuje, dysponowała aktualnymi uprawnieniami nadanymi przez lokalną jednostkę UDT.

Wszelkie prawne aspekty budowy, zasady działania, wykorzystania czy utrzymania regulują dwa rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Jak rozpocząć przygodę z żurawiami samojezdnymi?

Aby móc operować żurawiem samojezdnym, konieczne jest odbycie kursu operatorskiego. Na szkolenie może zapisać się każda osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora żurawia samojezdnego,
  • ma co najmniej wykształcenie podstawowe.

Kurs na żurawie samojezdne składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej omawiane są wszystkie zagadnienia związane z budową i zasadą działania żurawia, aktualnymi przepisami dozoru technicznego i BHP, a także obowiązkami operatora przed, po i w trakcie pracy na stanowisku roboczym. Część praktyczna uczy kursantów efektywnego i bezpiecznego operowania dźwignicą.

Pracę na stanowisku operatora można rozpocząć po pozytywnym zaliczeniu państwowego egzaminu operatorskiego składanego przed komisją UDT, do którego można podejść po zakończeniu kursu. Egzamin weryfikuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, a po jego zaliczeniu operator może pracować na dowolnym żurawiu samojezdnym kat. II Ż, niezależnie od marki, modelu czy parametrów technicznych dźwignicy.

Praca operatora się opłaca

Operatorzy żurawi samojezdnych mogą liczyć na atrakcyjne zarobki, które sięgają nawet 4630 zł brutto miesięcznie (według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń). Średnia miesięczna wypłata operatora żurawi samojezdnych oscyluje w granicach 3690 zł brutto, a zarobki dla niedoświadczonych operatorów zaczynają się już od 2840 zł brutto miesięcznie.

Gotów, by zdobyć perspektywiczny i dobrze płatny zawód? Sprawdź kurs na żurawie samojezdne w firmie szkoleniowej Urbanek.

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.