Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

18 czerwca 2024

Jak optymalizować procesy logistyki wewnętrznej przy wykorzystaniu systemu WMS?

Dzisiejsze czasy to okres bardzo wzmożonej walki konkurencyjnej pomiędzy podmiotami, które oferują zbliżone do siebie produktu w bardzo podobnych cenach. Przedsiębiorstwa starają się szukać metod wyróżnienia się na rynku. Jedną z takich metod jest zdecydowanie rozwój kompetencji w dziedzinie logistyki wewnętrznej. Jedną z metod na sprawniejszą realizację zamówień, bardziej terminowe wysyłki oraz ograniczenia błędów w procesie kompletacji towaru dla Klienta jest wprowadzenie informatycznego systemu zarządzania magazynem klasy WMS (Warehouse Management System). W tym artykule opowiemy czym jest system WMS, jakie procesy możemy dzięki niemu optymalizować, jakie korzyści płyną z jego wdrożenia oraz jak przygotować proces samej implementacji. Zachęcamy do lektury.

Czym jest system zarządzania magazynem, czyli system WMS?

System WMS to informatyczne rozwiązanie klasy biznesowej, które jest wykorzystywane do zarządzania obszarem logistyki wewnętrznej. Samo funkcjonowanie systemu WMS opiera się na wsparciu trzech głównych obszarów magazynowania (przyjęcie towaru, składowanie towaru oraz wydanie towaru poza magazyn). W ramach przyjęcia towaru do magazynu system informatyczny organizuje proces wejścia towaru w przestrzeń magazynową. Każda najmniejsza, policzalna jednostka towaru (taka, którą chcemy kontrolować) zostaje wprowadzona do systemu WMS pod konkretnym numerem rejestracyjnym. Numer rejestracyjny jest drukowany na etykiecie samoprzylepnej z wykorzystaniem technologii kodu kreskowego lub kodu 2D (datamatrix). W ramach składowania, system WMS optymalizuje sam proces właściwego przechowywania towaru w magazynie. System w oparciu o algorytmy optymalizacyjne wybiera najbardziej optymalne miejsce przechowywania towaru, dzięki czemu towar jest przechowywany na najmniejszym możliwym obszarze (uzyski przestrzeni sięgają nawet 30% w stosunku do magazynu, który nie jest kontrolowany przez system WMS). Proces wydania towaru do Klienta skupia w sobie wszelkich czynności związane z przygotowaniem paczki (kompletacja pod konkretne zamówienie), fizycznym pakowaniem towaru oraz jego wysyłką za pośrednictwem firm kurierskich (system WMS dzięki integracji z systemami kurierskimi automatyczne zarządza wszelkimi relacjami z otoczeniem zewnętrznym odpowiedzialnym za transport oraz spedycję).

System WMS- jak przygotować się do wdrożenia?

Samo wdrożenie systemu WMS to proces trwający nawet kilka(naście) miesięcy. Oprócz precyzyjnego zmapowania procesów, ich odwzorowania w systemie, budowy interfejsów z systemami zewnętrznymi warto zadbać o właściwe przygotowanie magazynu poprzez jego profesjonalne oznakowanie, zgodne z logiką systemu. Chodzi zwłaszcza o oznakowanie regałów magazynowych przy użyciu technologii kodów kreskowych lub kodów 2D. Do właściwego obsłużenia operacji magazynowych w systemie WMS potrzeba również odpowiedniego sprzętu, a zwłaszcza drukarek etykiet, kolektorów danych, czy czytników kodów. Dopiero tak przygotowany i doposażony magazyn może współpracować z systemem WMS.

System WMS- efekty wdrożenia.

Bezpośrednim efektem wdrożenia systemu WMS będzie nawet 30% wzrost efektywności procesów logistyki wewnętrznej oraz znaczne (nawet 100%) ograniczenie błędów w procesie przyjęć, czy kompletacji. Niebagatelne znaczenie mają również inne, bardziej miękkie aspekty związane z wdrożeniem systemu. Magazyn wspierany przez system WMS staje się bardziej transparentny, możliwe jest lepsze informowanie Klientów o konkretnych procesach mających miejsce w magazynie. Możliwe jest również lepsze zarządzanie przestrzenią magazynową oraz lepsze planowanie pracy związanej z obsłużeniem konkretnych zleceń magazynowych.

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.