Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

10 sierpnia 2022

Nie planujesz emerytury? Pracodawca robi to za ciebie

Młodzi ludzie myślą o swojej emeryturze jak o odległym, a nawet bardzo abstrakcyjnym wydarzeniu. Wielu wybucha śmiechem lub twierdzi, że do emerytury nie dożyje. O ile można świadomie zaniedbać swoje własne przejście w stan spoczynku zawodowego, to pracodawca nie zawsze może sobie pozwolić na takie zaniedbanie względem swojego pracownika.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca musi wypłacić pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę stosowną odprawę.

Ile wyniesie odprawa emerytalna?

Odprawa w standardowej wersji wynosi tyle co jedno wynagrodzenie ustalane tak jak ekwiwalent urlopowy. Niektórzy pracodawcy gwarantują wyższą odprawę. Może to być spisane w wewnętrznych regulaminach, układach zbiorowych, itp.

Jeśli do emerytury zostało ci wiele lat, to oczywiście nie wiesz ile konkretnie będzie wynosiła twoja odprawa, ponieważ zostanie wypłacona w przyszłości. Jest duża szansa, że do tego czasu twój zarobek w jakimś stopniu wzrośnie. Nie wiadomo jak będzie kształtowała się inflacja i szerzej: jaka będzie ogólna sytuacja gospodarcza. Czyli ta przyszła wartość twojej odprawy jest dla ciebie nieznana.

Ile jest teraz warta?

Patrząc na to zagadnienie od strony matematyki finansowej można oszacować jaka jest wartość obecna tego przyszłego świadczenia. W tym celu należy najpierw ustalić wysokość stopy dyskontowej, która umożliwia odzwierciedlanie zmiany pieniądza w czasie. Nie jest to zagadnienie trywialne i to jeszcze nie wszystko. Kto może wiedzieć więcej?

3 osoby, które może interesować rezerwa na twoją odprawę emerytalną

Księgowy

Nawet jeśli twoja emerytura to bardzo daleka perspektywa, to być może twój pracodawca tworzy rezerwę na twoją odprawę. Wówczas księgowy z twojego miejsca pracy zakłada w bilansie firmy rezerwy na świadczenia pracownicze, w nich zawarty jest przyszły planowany koszt wypłaty odprawy także dla ciebie. Jak się ustala takie rezerwy? W tym celu wykorzystuje się wyceny aktuarialne.

Aktuariusz

Jeśli twój pracodawca tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze, to zapewne korzysta w tym zakresie z usług aktuariusza, który wykonuje wyliczenia aktuarialne. Jeśli nie znasz tego zawodu, to zapamiętaj, że to nie jest notariusz. Więcej dowiesz się np. na halley.pl.

Aktuariusz wylicza rezerwy na świadczenia pracownicze uwzględniając nie tylko dyskonto. Zakłada również prawdopodobieństwo tego, że będziesz pracować u obecnego pracodawcy aż przejdziesz u niego na emeryturę oraz prawdopodobieństwo tego, że w ogóle dożyjesz do wieku emerytalnego. Przyjmuje także inne założenia aktuarialne. Więcej na ten temat znajdziesz na https://halley.pl/wycena-rezerw-pracowniczych/.

Audytor

Na koniec wycenę rezerw pracowniczych musi zaakceptować audytor twojego pracodawcy. To on sprawdza czy wycena rezerw na świadczenia pracownicze u twojego pracodawcy została prawidłowo wykonana. Istnieje szereg standardów polskich i międzynarodowych regulujących te zagadnienia.

Wnioski

Okazuje się, że być może sporo osób już dziś pochyla się nad twoją emeryturą, podczas gdy ty w ogóle o niej nie pamiętasz. Być może twoja emerytura na razie istnieje tylko w sferze wirtualnego zapisu, i przynajmniej u twojego pracodawcy istnieje tylko w kontekście rezerwy na przyszłą odprawę emerytalną. Im jednak jesteś bliżej osiągnięcia wieku emerytalnego, tym wartość rezerwa na odprawę staje się bardziej bliska tej ostatecznej. A czas nieuchronnie płynie.

Zapewne znacznie istotniejsze jest by samemu pomyśleć o swojej emeryturze. W kontekście materialnym można skorzystać z dostępnych metod gromadzenia kapitału. Podstawowe inwestycje to: w nieruchomości, złoto, na giełdzie. Ponadczasowe inwestycje to te w relacje międzyludzkie, zdrowie swoje i bliskich. Wybór jest zawsze, przynajmniej dopóki… do emerytury jest tak daleko.

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.