23 kwietnia 2021

Program do faktur split payment 2020

Split payment to mechanizm przyjmowania jednej należności na dwa rachunki bankowe – rachunek rozliczeniowy i specjalny rachunek podatkowy. W poprzednim roku ustawa o VAT zmieniła dobrowolną podzieloną płatność na obowiązek dla sprzedawców produktów i usługodawców wymienionych w załączniku nr 15 tejże ustawy. Ta sama ustawa zobligowała również nabywców do płacenia za zobowiązania w opisany sposób. Dokonanie płatności z pominięciem rachunku VAT wiąże się z przykrymi konsekwencjami dla każdej ze stron transakcji. Sprzedawca może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za wadliwie oznaczoną fakturę MPP, kupujący zaś może nie odliczyć podatku, jeśli zapłacił inną metodą niż wymaga to prawo. Warto więc wiedzieć, kogo dokładnie obejmuje obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i jak wygląda faktura split payment?

Jak działa mechanizm podzielonej płatności?

Zacznijmy od tego, że split payment można dokonać jedynie za pośrednictwem banku. Kiedy nabywca zdecyduje się dobrowolnie, albo jest zobowiązany zapłacić poprzez podzieloną płatność, wówczas kwota brutto wynikająca z faktury zostaje podzielona na dwie części: netto oraz podatkową. Wartość netto jest księgowana na rachunku rozliczeniowym sprzedawcy, zaś podatek jest przekazywany na jego specjalny rachunek VAT.

Opisany wyżej sposób zapłaty można wykonać wyłącznie przez komunikat przelewu, czyli specjalny formularz dyspozycji przelewu, zaprojektowany przez instytucje bankowe, w którym wpisuje się:

 • numer rachunku rozliczeniowego kontrahenta
 • kwotę kwoty podatku VAT wskazaną na fakturze
 • kwotę brutto wskazaną na fakturze
 • numer faktury
 • numer NIP

Mechanizm ten można stosować do regulowania zobowiązań wyrażonych w złotych polskich, na podstawie faktury. Nasuwają się więc pytania, jak rozpoznać fakturę split payment oraz jaki wybrać program do fakturowania, aby pomógł przedsiębiorcy w egzekwowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Kiedy mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy?

Zanim zaczniemy omawiać obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, przypomnimy pokrótce na podstawie przepisów, kiedy można w ogóle rozdzielić płatność na dwa rachunki. Jak wskazuje ustawa o VAT, mechanizm podzielonej płatności dotyczy wymiany handlowej pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, gdzie występuje faktura z wskazaną kwotą podatku i kwota należności jest podana w walucie polskiej. Oznacza to na przykład, że jeżeli sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT i wystawi fakturę zw, to kupujący podczas dokonywania płatności nie może zastosować split payment. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, wówczas nabywca może wykonać przekaz, korzystając z komunikatu przelewu. Dobrowolność została zniesiona i obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności występuje wtedy, gdy przedsiębiorca kupuje co najmniej jeden produkt z załącznika nr 15 na kwotę przekraczającą 15 000 zł brutto. Jakie towary można znaleźć w załączniku?

Towary i usługi objęte obowiązkowym split payment

We wspomnianym załączniku do ustawy o VAT, o numerze 15 można znaleźć między innymi:

 • węgiel kamienny
 • węgiel brunatny
 • koks, brykiet i podobne paliwa stałe z węgla
 • wyroby ze stali i stopów żelaza
 • komputery, telewizory, podzespoły komputerowe
 • telefony komórkowe, smartfony, aparaty fotograficzne, kamery wideo
 • biżuteria oraz wyroby jubilerskie
 • części i akcesoria samochodowe
 • części i akcesoria do motocykli
 • usługi budowlane

Jeśli na fakturze zakupu znajdzie się jeden z powyższych produktów i wartość brutto będzie wyższa niż 15 tys. zł, to nabywca ma narzuconą przez prawo formę zapłaty. Nie może wybrać innej metody płatności niż przelew z mechanizmem podzielonej płatności, gdyż może się to wiązać z sankcjami karno-skarbowymi. Taki zakup powinien być udokumentowany specjalnie oznaczonym dokumentem, by nabywca nie musiał każdorazowo analizować zakupów. Jak powinien wyglądać taki dokument?

Faktura split payment, czyli faktura MPP

Ustawa o VAT, a dokładnie Art. 106e ust 1 pkt 18a wskazuje, jak powinna wyglądać faktura split payment. W artykule czytamy, że sprzedawca jest zobowiązany do umieszczenia specjalnego oznaczenia na fakturze – „mechanizm podzielonej płatności”. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.

Z rozpędu bądź nieuwagi sprzedawca może zapomnieć o adnotacji na fakturze. Wówczas może jeszcze naprawić niedopatrzenie, uprzedzić kontrahenta i poinformować o właściwym sposobie rozliczenia. Szybka reakcja pozwoli kupującemu prawidłowo opłacić nabycie towarów wrażliwych, a sprzedawcy da czas na wystawienie faktury korygującej.

Jeżeli nabywca zdążył już opłacić tę fakturę, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest przelew zwrotny do kontrahenta. Następnie kontrahent powinien przesłać poprawnie przelew w MPP. W przypadku płatności z pominięciem rachunku VAT, są nakładane sankcje zarówno na sprzedawcę jak i na nabywcę.

Aby uniknąć sankcji, najlepiej wyszukać program do faktur z adnotacją mechanizm podzielonej płatności i wdrożyć go do swojej firmy.

5 1 vote
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami na Ofio: reklamajola@wp.pl
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx
()
x