16 kwietnia 2021

Wycena przedsiębiorstw – na czym polega?

Wycena jest procesem, który ma na celu wyrazić w jednostkach pieniężnych wartość konkretnych składników majątkowych. Wyceniać można papiery wartościowe, środki trwałe, patenty, znaki handlowe, czy całe przedsiębiorstwa.

Poznanie wartości własnego przedsiębiorstwa jest kwestią bardzo istotną w zderzeniu z wieloma zdarzeniami gospodarczymi. Ma znaczenie podczas poszukiwania inwestorów, ubiegania się o kredyt, czy w przypadku, gdy daną firmę należy sprzedać.

Metody wyceny przedsiębiorstw

Istnieje kilka metod wyceny przedsiębiorstwa – mamy metody majątkowe, dochodowe i porównawcze. Wycena przedsiębiorstw metodą majątkową jest jednym z najprostszych i najpowszechniej stosowanych procesów. Wszystkie rodzaje wycen w obrębie metody majątkowej opierają się na posiadanych przez firmę zasobach majątkowych.

Do metod majątkowych zaliczamy:

  • metodę księgową;
  • metodę skorygowanych aktywów netto;
  • metodę wartości likwidacyjnej;
  • metodę wartości odtworzeniowej.

Wycena metodą księgową polega na wyliczeniu różnicy pomiędzy aktywami ogółem, a zobowiązaniami ogółem. Choć podejście to jest proste, ma jedną zasadniczą wadę – nie uwzględnia przyszłego przepływu środków pieniężnych ani kapitału organizacyjnego, ani inflacji, opiera się na danych historycznych, w związku z czym wartość księgowa różni się od wartości rynkowej. Metoda skorygowanych aktywów netto zdecydowanie bardziej przybliża wyliczoną wartość firmy do jej wartości rynkowej. Metoda likwidacyjna wyceny ma wyłonić wartość spółki, jaką właściciele mogą otrzymać w momencie likwidacji przedsiębiorstwa, zaś metoda odtworzeniowa zakłada, że wartość przedsiębiorstwa jest warta tyle, ile jego potencjał (materialny i niematerialny).

Wycena wartości spółek metodą dochodową najlepiej odzwierciedla rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. Metoda ta opiera się na zdolności firmy do generowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłość, czyli wartością jest funkcja przyszłych strumieni dochodów.

W metodach dochodowych wyróżniamy następujące podejścia:

  • metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF;
  • metody zdyskontowanych zysków;
  • metody zdyskontowanych dywidend.

Zgodnie z założeniem metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discount cash flow) wartość firmy to suma generowanych w przyszłości i zdyskontowanych, odpowiednio wyliczoną, stopą dyskontową nadwyżek finansowych generowanych dla właścicieli. Metoda zdyskontowanych zysków polega na oszacowaniu przyszłych dochodów i zdyskontowaniu ich z użyciem kosztu kapitału własnego, a metoda zdyskontowanych dywidend określa brane pod uwagę przepływy pieniężne jako dywidendy (czyli część zysku wypłacaną właścicielom).

W metodzie porównawczej wartość spółki wylicza się drogą porównania jej do innych przedsiębiorstw. Aby wycena uzyskana w ten sposób była zbliżona do rzeczywistości należy do porównania wybrać przedsiębiorstwa z tej samej branży, osiągające podobny poziom sprzedaży, na tym samym etapie rozwoju, o zbliżonej rentowności oraz rozmiarach. Następnie należy określić mnożnik, który będzie stosowany w wycenie. Mogą to być mnożniki oparte o wartość przedsiębiorstwa lub o wartość kapitału własnego.

5 1 vote
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami na Ofio: reklamajola@wp.pl
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx
()
x