Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

18 kwietnia 2024

Dlaczego bezpieczeństwo w pracy jest bardzo ważne?

Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją bezpieczeństwo pracy stanowi zespół warunków, które powinny zostać zachowane w zakładzie pracy, aby pracownicy mogli wykonywać powierzone im obowiązki i zadania bez szkody dla zdrowia i w sposób bezpieczny. W znaczącym stopniu zależne jest to od przeszkolenia i postępowania pracowników.

Jakie zagrożenia mogą dotykać pracownika? 

Poprzez zagrożenie w miejscu pracy rozumie się potencjalne źródło mogące nieść za sobą szkodę, taką jak uraz lub inny negatywny wpływ na zdrowie. Można mówić o zagrożeniu podając charakter szkody (np. zagrożenie zatruciem) bądź źródło jego pochodzenia (np. mechaniczne). Warto zaznaczyć, że samo zjawisko zagrożenia w miejscu pracy można podzielić na na takie, które może pojawić się nieoczekiwanie oraz takie, które występuje permanentnie. 

Czynniki zagrożeń można podzielić na: niebezpieczne – należą do nich wypadki przy pracy, a oddziaływanie tego rodzaju czynników może poprowadzić do urazu; uciążliwe – nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, ale znacząco wpływają na komfort wykonywanej pracy; czynniki szkodliwe – ekspozycja na nie może być niebezpieczna.

Wśród samych zagrożeń można wytypować cztery główne kategorie. Pierwszą z nich będzie chemiczna, którą klasyfikuje się w zależności od sposobu wchłaniania (poprzez drogi oddechowe, skórę, błony śluzowe bądź przewód pokarmowy), a także skutków i rodzaju wpływu na organizm (mutagenne, toksyczne, rakotwórcze, uczulające). Drugą kategorią jest fizyczna.

Stanowią ją czynniki mogące spowodować uraz (ostre elementy, maszyny w ruchu), pyły, hałas, pole elektromagnetyczne, elektryczność, wibracje. Trzecią z kategorii jest psychofizyczna, która charakteryzuje się przeciążeniem nerwowo-psychicznym (stres, obciążenie emocjonalne) i fizycznym (dynamiczne, statyczne). Ostatnią z ogólnie przyjętych kategorii jest biologiczna, czyli taka, która potencjalnie może stanowić przyczynę zakażeń, alergii bądź zatruć (powszechnie znane bakterie, wirusy, pasożyty wewnętrzne i grzyby).

Jakie są sposoby na zapobieganie niebezpieczeństwom w pracy?

Wiele wypadków w pracy wynika z niewłaściwego stosowania się do zasad BHP. Warto jednak przestrzegać podstawowych kwestii, jakimi są: unikanie pośpiechu podczas wykonywania powierzonych obowiązków, systematyczna konserwacja maszyn i pojazdów, utrzymywanie bezwględnego porządku w obszarach roboczych, właściwe oznakowanie w zakresie procedur bezpieczeństwa, zgłaszanie możliwych niebezpieczeństw. 

Kilka słów o istocie odzieży roboczej w miejscu pracy

Środki ochrony indywidualnej stanowi w największym stopniu specjalistyczna odzież robocza chroniąca ciało pracownika przed co najmniej jednym zagrożeniem. Powinna być ona stosowana w sytuacjach, kiedy nie da można uniknąć zagrożeń lub niemożliwym jest, aby wystarczająco je ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Ubrania robocze umożliwiają właściwą ochronę ludzkiego ciała przed zranieniem, ekspozycją na chemikalia lub niekorzystnym działaniem promieni słonecznych. 

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx