Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

8 lutego 2023

Dofinansowanie na produkty chłonne dla osoby z inkontynencją – najpierw NFZ, potem PFRON

Pacjenci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy cierpią na inkontynencję i są uprawnieni do korzystania z refundacji NFZ w zakresie zakupu produktów chłonnych, mogą także ubiegać się o pomoc finansowaną ze środków PFRON. Jak to zrobić i jakie wsparcie można w ten sposób zyskać?

Osoba z problemem nietrzymania moczu i/lub stolca, której przy zakupie pieluchomajtek albo innych produktów chłonnych przysługuje prawo do korzystania z dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), może również starać się (przy odpowiednio niskich dochodach własnych) o zwrot kosztów takich zakupów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W tym celu musi zgłosić się do najbliższej placówki PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) i złożyć tam stosowny wniosek wraz z innymi wymaganymi przy tej okazji dokumentami. Jeśli ma ona tak zwany profil zaufany lub dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, może to załatwić także bez wychodzenia z domu – przez Internet.

Komu przysługuje dofinansowanie PFRON na produkty chłonne

Aby skorzystać z takiego wsparcia, należy spełniać dwa podstawowe warunki. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w produkty chłonne (pieluchomajtki, wkłady chłonne, pieluchy anatomiczne i inne) niezbędne przy inkontynencji mogą otrzymać osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, oraz których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 50% (lub 65% w przypadku osoby samotnej) przeciętnego wynagrodzenia w Polsce (pod uwagę bierze się dane z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie).

Wkłady anatomiczne MoliCare Premium lady pad HARTMANN

Jaka jest wysokość dofinansowania PFRON na produkty chłonne

Na dofinansowanie ze środków PFRON można liczyć przy zakupie tych produktów chłonnych, które objęte są również dofinansowaniem NFZ. W przypadku osób z inkontynencją (kod P100 oraz P101 w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie) są to pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady urologiczne, podkłady jednorazowe i majtki chłonne.

Wysokość dofinansowania PFRON to maksymalnie 100% udziału własnego pacjenta w limicie ceny NFZ lub do 150% sumy limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego, jeśli udział jest wymagany a cena zakupu przewyższa ustalony limit. Dla przypomnienia: maksymalny limit refundacji NFZ to obecnie 1 zł lub 1,70 zł za sztukę (zależnie od rodzaju produktu chłonnego), przy ograniczeniu ilościowym do 90 sztuk (podkładów, pieluchomajtek, chłonnych wkładów czy pieluch anatomicznych) miesięcznie i wkładzie własnym pacjenta na poziomie 30%. Refundacja produktów chłonnych może dotyczyć wyłącznie wydatków poniesionych przez pacjenta w roku bieżącym oraz poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pieluchomajtki MoliCare Premium Elastic HARTMANN

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie PFRON na produkty chłonne

Pozyskanie finansowania z PFRON, czyli zwrotu części kosztów poniesionych już na zakup wybranych produktów chłonnych, wymaga złożenia wniosku i dołączenia do niego kilku dokumentów. Można to zrobić za pośrednictwem PCPR lub MOPS (właściwych dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o dofinansowanie) albo online – poprzez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) po uprzednim zarejestrowaniu się tam.

Do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON dołącza się (w postaci kserokopii lub skanu): orzeczenie o niepełnosprawności, kartę zlecenia na zaopatrzenie w produkty chłonne z dofinansowaniem NFZ oraz rachunek albo fakturę poświadczającą zakup refundowanych środków chłonnych. Najlepiej, jeśli na takiej fakturze wyszczególniona jest kwota udziału własnego pacjenta w dokonanym zakupie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie PFRON, można ponownie się o nie ubiegać, składając w kolejnym terminie nowy wniosek wraz z kompletem niezbędnych załączników. Wnioski przyjmowane są przez cały rok (za każdym razem, gdy pacjent ma nowe zlecenie na zaopatrzenie w refundowane produkty chłonne, może wnioskować o wsparcie), a dofinansowania przyznawane są do wyczerpania limitu środków dostępnych na dany okres.

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx