Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

28 lutego 2024

W jakim kierunku przebiegają najważniejsze zmiany technologiczne w budownictwie?

Napięta sytuacja gospodarcza, ogólna niepewność na rynkach i intensywny rozwój nowoczesnych technologii. Nie tylko te trzy czynniki mają generalny wpływ na zmiany, jakie zachodzą w branży budownictwa. Ustawodawstwo wielu krajów świata, w tym również w ramach Unii Europejskiej, uwzględnia także istotne kwestie środowiskowe, które wybrzmiewają coraz głośniej. Trendy obecne w budownictwie każą przeorientować długofalową strategię wielu firm. Sprawdzamy, w jakim kierunku przebiegają najistotniejsze zmiany w budownictwie na podstawie spostrzeżeń osób zaangażowanych w tej branży.

Jaka rysuje się przyszłość przed branżą budowlaną?

Edukacja ekologiczna odgrywa coraz większą rolę w społeczeństwie. Stajemy się coraz bardziej świadomi zagrożeń i ryzyk, które mają wpływ na życie współczesnych i przyszłych pokoleń. Wiele firm na całym świecie podejmuje starania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Stanem optymalnym jest zachowanie pełnej neutralności klimatycznej w najbliższej przyszłości. Polityka net zero to zespół działań, który ma na celu zmniejszenie stężenia gazów cieplarnianych w ziemskiej atmosferze. Jak pokazują statystyki, przytaczane m.in. przez rządowy portal informacyjny, nowy przemysł znacząco przyczynił się do wzrostu udziału dwutlenku węgla czy metanu w atmosferze. Z tego też względu dążenie do czystości emisyjnej jest nie tylko dobrą wolą przedsiębiorców, ale także narzuconym schematem, do którego duże firmy mają się systematycznie dostosowywać.

Ekspert wskazuje: pracujemy nad zmianą portfolio

Zmiany są widoczne szczególnie w branży budowlanej, która stanęła przed wyzwaniem dostosowania się do nowych uwarunkowań. Ciekawe wnioski prezentuje Andrzej Reclik, czyli prezes zarządu spółki akcyjnej Górażdże Cement. Jak sam wskazuje, przedsiębiorstwo stanęło przed zadaniem zmniejszenia ilości cementów cechujących się wysokim śladem węglowym. Można się zatem spodziewać, że ekologiczne rozwiązania będą systematycznie zastępowały te, które z różnych powodów nie sprawdzają się we współczesnym budownictwie. Redukcja emisji może być także wzmocniona poprzez zastosowanie ulepszonych materiałów budowlanych, które są bardziej obojętne dla przyrody. Ryclik wskazuje, że krokiem ku niskoemisyjności jest nowoczesny beton Ecocrete, który o kilkadziesiąt procent zmniejsza obecność śladu węglowego. Przejście na ekologiczne rozwiązania nie zawsze jest w pełni możliwe. Produkcja standardowego cementu wiąże się z koniecznością zrealizowania wielu etapów technologicznych, które są energochłonne. Stąd potrzeba opracowania nowych rozwiązań.

Eko-kierunki zmian w budownictwie – wnioski

Cele neutralności klimatycznej zakładają wdrożenie najważniejszych zmian do 2050 roku. Wiele firm, które zaangażowały się w ten proces, staje przed koniecznością zastosowania wielu inwestycji i aktualizacji procesów wytwórczych. Wśród najważniejszych wniosków płynących z tych przedsięwzięć jest to, że jedynie skoordynowany i zorganizowany plan działań jest w stanie przynieść wymierne korzyści. Zmienią one nie tylko sposób tworzenia materiałów budowlanych, ale także wpłyną na ograniczenie negatywnych procesów od lat degenerujących atmosferę planety. 

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx