Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

3 sierpnia 2021

Co warto zobaczyć w Górach Świętokrzyskich?

Góry Świętokrzyskie są jedynym pasmem gór, które są położone w środkowej części kraju, oprócz Sudetów i Karpat. Leżą w województwie świętokrzyskim, między Niziną Mazowiecką od północy a Niecką Nidziańską od południa. Od zachodu sąsiadują z Jurą Krakowsko-Częstochowską, od wschodu z Wyżyną Lubelską. Ich „epicentrum” jest w centralnej części Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, co nie oznacza, że obszar gór jest tylko tam. Góry te składają się z kilkunastu równoległych pasm, biegnących z zachodu na wschód. Ich długość to około 70 km.

Główne to: Pasmo Dobrzeszowskie (w okolicy miejscowości Dobrzeszów umownie zaczynają się Góry Świętokrzyskie), Pasmo Oblęgorskie, Wzgórza Tumlińskie, Pasmo Masłowskie, Łysogóry oraz Pasmo Jeleniowskie, które kończy się w okolicach Opatowa. Ciąg ten pocięty jest przełomami rzek: Łosośnej, Bobrzy, Lubrzanki i Słupianki. Na południe od Łysogór znajduje się niewielkie Pasmo Bielińskie. Oprócz powyższych, jest jeszcze kilka innych, pomniejszych pasm.

Główne atrakcje turystyczne:

  • Święty Krzyż (również Łysa Góra) – najpopularniejszy szczyt, od którego góry wzięły nazwę o wysokości 595 m. n. p. m., symbol regionu. Na jego szczycie znajduje się sanktuarium, czyli Klasztor Misjonarzy Oblatów i Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego – budynek o niemal tysiącletniej historii, który przeszedł wiele. Obok znajduje się nadajnik radiowo-telewizyjny, dzięki któremu górę można rozpoznać z wielu zakątków wokół niego. Na Święty Krzyż prowadzi szlak turystyczny, który swój początek ma w Nowej Słupii. Nazywany jest Drogą Królewską – jej górny odcinek ułożony jest z kamienia. Prowadzi tam też czerwony szlak z Łysicy. 
  • Łysica (również Góra Św. Katarzyny) – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, umieszczony w zachodniej części Łysogór – najwyższego pasma w regionie. Znajduje się na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dojście na Łysicę jest możliwe dzięki czerwonemu szlakowi zaczynającemu się w miejscowości Święta Katarzyna, który prowadzi także na Święty Krzyż. W tej miejscowości znajduje się klasztor bernardynek i kościół pod wezwaniem Św. Katarzyny.
  • Świętokrzyski Park Narodowy – utworzony w 1950 roku, swoim zasięgiem obejmuje Łysogóry – najwyższe i najważniejsze pasmo Gór Świętokrzyskich. Park ten jest prawie cały porośnięty lasami, głównie bukowo-jodłowymi. Są tu także modrzewie, dęby, lipy, jawory oraz sosny. Chronione rośliny: czosnek niedźwiedzi, przetacznik górski, lilię złotogłowę, pełnik europejski. Dużo jest także na terenie ŚPN gatunków zwierząt, m. in. sarny, lisy, dziki i łosie. Oprócz tego mieszka tu 150 gatunków ptaków, tj. orliki, sokoły, jastrzębie, myszołowy, a także czarne bociany czy sowy. Warto też zajrzeć do multimedialnego muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu. Przez Park przebiega 6 pieszych szlaków turystycznych, w tym czerwony Główny Szlak Świętokrzyski. 
  • Jaskinia Raj – nieco oddalona od „właściwych” części gór, ale wciąż stanowiąca ich element. Położona na Wzgórzu Malik, między Chęcinami a Kielcami. Jest to jedna z najpopularniejszych jaskiń w Polsce, a to dzięki bogatej szacie naciekowej, która pokrywa cały obiekt. Występuje tu bardzo dużo rodzajów nacieków. W dolnych częściach korytarzy odnaleziono szczątki wielu zwierząt – niedźwiedzia jaskiniowego i brunatnego, mamuta, żubra pierwotnego, hieny jaskiniowej, nosorożca włochatego, piżmowoła, lisa polarnego czy renifera. Znaleziono także ślady człowieka sprzed 50 tysięcy lat. Jaskinia ta, ze względu na swoje walory, stanowi rezerwat. W Chęcinach, obok jaskini, powstało multimedialne Centrum Neandertalczyka, w którym zobaczyć można realistyczne postaci ludzi, wraz z towarzyszącymi im zwierzętami sprzed setek tysięcy lat.
Autor artykułu
Artykuł powstał przy współpracy z Hotelem Odyssey – pięciogwiazdkowym hotelem położonym w województwie Świętokrzyskim, obok Kielc