Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

6 grudnia 2023

Europosłowie wezwali państwa UE do szybkiego zidentyfikowania siatek handlarzy ludźmi

Europosłowie wyrazili zaniepokojenie sytuacją humanitarną i ryzykiem handlu ludźmi w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Wezwali też państwa UE do szybkiego zidentyfikowania siatek handlarzy ludźmi czerpiących zyski z wykorzystywania seksualnego uchodźczyń – podało Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.

W raporcie poświęconym działaniom organów unijnych na rzecz ochrony Ukraińców uciekających przed wojną Biuro Analiz PE podkreśliło, że Unia podjęła „natychmiastowe działania”, aby pomóc tym osobom. „Uruchomiono dyrektywę o tymczasowej ochronie i programy pomocy doraźnej, które pokrywają podstawowe potrzeby i oferują pomoc na granicach UE. 16 marca Komisja Europejska przedstawiła wytyczne operacyjne mające pomóc państwom członkowskim w stosowaniu tej dyrektywy, w tym specjalne rozdziały poświęcone dzieciom, osobom nieletnim bez opieki oraz problemowi handlu ludźmi” – przypomniało.

Jak dodało, „Komisja zdecydowanie zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia środków zapobiegawczych obejmujących dostarczanie informacji na temat ryzyka związanego z handlem ludźmi, podnoszenie świadomości wśród najważniejszych specjalistów, szkolenia i instrukcje dla właściwych organów ścigania i granicznych, jak również poprawę wczesnego wykrywania i pomocy ofiarom”. „Komisja podkreśla, że ochrona dzieci migrantów przybywających z Ukrainy jest dla UE najwyższym priorytetem. Jej zdaniem szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci bez opieki, dzieci odseparowane i osierocone. 23 marca Komisja ponownie zachęciła państwa członkowskie do zachowania +szczególnej czujności+ wobec dzieci zagrożonych handlem ludźmi lub uprowadzeniem, podkreślając znaczenie identyfikacji i rejestracji” – napisało.

Autorzy raportu poinformowali również, że „intergrupa PE ds. Praw Dziecka podczas misji na granicy Polski i Ukrainy wezwała do stworzenia scentralizowanego, solidnego systemu rejestracji na granicy oraz do utworzenia bezpiecznych przejść i korytarzy humanitarnych dla dzieci”. „29 marca Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PE wymieniła poglądy z unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylvą Johansson na temat sytuacji ukraińskich kobiet i dzieci. Europosłowie wyrazili zaniepokojenie sytuacją humanitarną, ryzykiem handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego, w tym stosowania gwałtu jako broni. Wezwali też państwa członkowskie do szybkiego zidentyfikowania i ścigania siatek handlarzy ludźmi czerpiących zyski z wykorzystywania seksualnego uchodźczyń” –  podali.

4 kwietnia – czytamy – podczas wspólnej debaty, Komisja Rozwoju (DEVE) oraz Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) dyskutowały z komisarzami Johansson i Janezem Lenarcicem na temat „wdrażania dyrektywy w sprawie ochrony tymczasowej oraz pomocy humanitarnej dla  wysiedlonej ludności, w szczególności dzieci”. „Prócz tego 21 kwietnia komisje: Prawna i Zatrudnienia odbyły wspólne posiedzenie, podczas którego zajęły się ryzykiem nielegalnych adopcji dzieci ukraińskich (…). Ponadto podczas pierwszej sesji plenarnej w maju europosłowie przyjęli rezolucję, w której wyrazili zaniepokojenie rosnącą liczbą doniesień o handlu ludźmi, przemocy seksualnej, wykorzystywaniu, gwałtach i znęcaniu się nad kobietami i dziećmi uciekającymi przed wojną na Ukrainie” – podsumowano.

Źródło informacji: EuroPAP News

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx