Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

18 kwietnia 2024

5,8 tys. mieszkańców UE przedawkowało narkotyki w 2020 r.

Ponad 5,8 tys. mieszkańców UE zmarło w 2020 r. z powodu przedawkowania środków odurzających; stanowi to 12-procentowy wzrost liczby zgonów w porównaniu z 2019 r. – wynika z szacunków Biura Analiz Parlamentu Europejskiego.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1987 roku ustanowiło dzień 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.W związku z tegorocznymi obchodami tego dnia Biuro Analiz PE wystosowało raport dotyczący używania narkotyków i handlowania nimi w Unii Europejskiej.

Statystyka przypadków śmierci z przedawkowania dotyczy wszystkich grup wiekowych, jednak najwyższy wzrost liczby śmierci (82 proc.) wystąpił w 20202 r. u mieszkańców UE powyżej 50 roku życia. W ciałach 74 proc. zmarłych z powodu przedawkowania wykryto opioidy, w tym heroinę.

Rynek narkotykowy jest największym europejskim rynkiem przestępczym, którego minimalne roczne dochody oszacowano na 30 miliardów euro. Jest to również preferowane źródło dochodów dla wszelkich zorganizowanych grup przestępczych, których agresja wzrosła w ostatnich latach.

Według Europejskiego Raportu Narkotykowego z 2022 roku przygotowanego przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), marihuana jest najczęściej zażywanym środkiem psychoaktywnym w Europie. Szacuje się, że z narkotykiem ma styczność 78,6 mln dorosłych obywateli UE. Na następnych pozycjach znajdują się: kokaina (14,4 mln), MDMA (10,6 mln) oraz amfetamina (8,9 mln). Raport ten również pokazał, że ponad 83 mln obywateli od 15 do 64 roku życia przynajmniej raz w swoim życiu stosowało nielegalne substancje. Stanowi to 29 proc. wszystkich dorosłych mieszkańców UE.

Grupy przestępcze zaczynają się coraz lepiej przystosowywać do obecnych realiów i zmian następujących w społeczeństwie. Następstwem tego jest przeniesienie części transakcji do internetu oraz darknetu, który jest trudno dostępną dla służb prewencyjnych wersją internetu. „Sprzedaż narkotyków za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych jest atrakcyjna dla potencjalnych klientów i może wzrosnąć, ponieważ technologie te są postrzegane jako bezpieczniejsze, wygodniejsze i łatwiej dostępne. Te nowe metody zostały udoskonalone podczas kryzysu Covid-19” – podaje w swoim raporcie Biuro Analiz PE.

Jako jedno ze źródeł rozpowszechnienia narkotyków w ostatnim roku raport podaje geopolityczne napięcia, takie jak kryzys w Afganistanie czy wojna w Ukrainie, które mogą ułatwiać organizacjom przestępczym transport środków oraz ogólne nielegalne działania w różnych rejonach świata. Za największe źródła narkotyków które trafiają do Europy uznaje się Amerykę Południową, zachodnią Azję oraz północą Afrykę.

Unia Europejska walczy z nielegalnym handlem narkotykami od blisko 40 lat, począwszy od zawartego w 1985 roku Układu z Schengen. Państwa członkowskie w coraz większym stopniu polegają na współpracy oraz wspierają swoje lokalne organy ścigania w zwalczaniu ponadnarodowych operacji narkotykowych. Niezmiennym celem wspólnoty jest ograniczenie dostępności do nielegalnych narkotyków poprzez współpracę państw, instytucji unijnych oraz organizacji społecznych. Bardzo ważną rolę w tych działaniach spełniają EMCDDA, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) oraz Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust).

W 2020 r. Rada UE zatwierdziła strategię antynarkotykowa UE na lata 2021-2025. W jej ramach Unia Europejska podejmuje oparte na dowodach, wyważone i zintegrowane z państwami członkowskimi działania. „Strategia ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, stabilności społecznej oraz podnoszenie świadomości zagrożeń wśród obywateli. Przedstawia również reakcję UE na przestępczość zorganizowaną. Wszystkie działania są wprowadzane zgodnie z celami programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030” – czytamy w raporcie Biura Analiz PE.

Źródło informacji: EuroPAP News

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx