24 listopada 2020

obrona poczty polskiej w gdańsku 1939