Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

26 września 2023

Europejski Ranking Innowacyjności 2023: Polska walczy o poprawę wyników

Dania europejskim liderem w rozwoju innowacji, Polska daleko za podium – wynika z Europejskiego Rankingu Innowacyjności. Mimo zmniejszenia różnic między Polską a Unią wciąż pozostaje wiele do nadrobienia.

Komisja Europejska opublikowała Europejski Ranking Innowacyjności 2023 r. oraz zestawienie innowacyjności regionów. Mimo wielu kryzysów z jakimi spotkała się Europa, kraje Unii wciąż poprawiają wyniki w zakresie innowacyjności. Jak wynika z raportów, Unia Europejska mimo licznych trudności zanotowała wzrost innowacyjności o 8,5 proc. 

Jak podkreślono w raporcie, poziom innowacji w 25 krajach uległ znacznej poprawie, zaś kolejne 20 państw członkowskich odnotowało znaczny wzrost zdolności innowacyjnych. Pozostałe 7 państw od 2016 roku zanotowało spadek rozwoju innowacyjności. 

Mimo nieustannego rozwoju, Unia Europejska nie dorównuje krajom takim jak Kanada, Korea czy Stany Zjednoczone. W zakresie globalnym różnica między Wspólnotą a wspomnianymi krajami zwiększyła się.

Najważniejsze ustalenia 

Według raportu kraje członkowskie można podzielić na cztery grupy: liderzy innowacji (poziom skuteczności systemów innowacji przekracza 125 proc. średniej unijnej), silni innowatorzy (od 100 proc. do 125 proc. średniej UE), umiarkowani innowatorzy (od 70 proc. do 100 proc. średniej UE) i wschodzący nowicjusze (poniżej 70 proc. średniej UE). Najwyższe miejsce w zestawieniu zajmuje Dania osiągając skuteczność rozwoju powyżej 140 proc. średniej unijnej. Ranking zamyka z kolei Rumunia osiągając poziom innowacyjności wynoszący ok. 40 proc. średniej unijnej. W porównaniu z rokiem ubiegłym rozkład państw członkowskich w zakresie rozwoju innowacyjności pozostał zasadniczo stabilny. 

Polska w zestawieniu zajmuje 25. miejsce zyskując wynik ok. 60 proc. średniej unijnej. Razem z Chorwacją, Słowacją, Łotwą, Bułgarią i Rumunią znalazła się w grupie państw nowych innowatorów. Jak wskazano, mimo niekorzystnej pozycji różnica między Polską a Unią Europejską nieustannie się zmniejsza. Od 2016 r. w Polsce znacząco zwiększyła się liczba innowacyjnych przedsiębiorstw i poziom zatrudnienia. Niekorzystny jednak okazał się rozwój technologii środowiskowych i nakładów na innowacje inne niż badania. 

Wsparcie dla regionów 

Według tabeli innowacyjności regionów, od 2016 roku rozwój nastąpił w 211 z 239 regionów. Najbardziej innowacyjnym regionem w Europie okazał się Hovedstaden w Danii, następnie Helsinki-Uusimaa w Finlandii oraz Oberbayern w Niemczech. W Polsce do grupy najbardziej innowacyjnych regionów zalicza się województwo Małopolskie oraz Warszawę. 

Mimo znaczących postępów w dziedzinie innowacji, w wielu regionach wciąż widoczna jest przepaść innowacyjna. Jak wskazuje Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform: ,,Chociaż w wielu częściach Europy osiągnięto znaczny postęp w zakresie innowacyjności, musimy uznać utrzymującą się przepaść innowacyjną, szczególnie w naszych słabiej rozwiniętych i peryferyjnych regionach. Wypełnienie tej luki ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie”. Rozwój innowacyjności jest jednym z założeń europejskiego planu na rzecz innowacji. Poprzez liczne programy i narzędzia Unia dąży do wsparcia postępy regionów w dziedzinie zaawansowanych technologii i promowania kultury start-upów. Przy uzyskanym wsparciu możliwy jest wzrost postępów technologicznych i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.  

Czym jest ranking innowacyjności? 

Od 2001 r. Europejski Ranking Innowacyjności podkreśla zaangażowanie państw członkowskich w rozwój innowacji opartych na konkurencyjności, doskonałości i otwartości. Poprzez zestawienie wdrożonych działań możliwe jest kształtowanie polityki regionalnej wzmacniającej innowacje i rozwój danych krajów. Oparta na rankingu tablica innowacyjności regionów uwzględnia 239 regionów w 22 państwach członkowskich UE, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa. Oba rankingi umożliwiają dostrzeżenie mocnych i słabych stron regionów, ich rozwój oraz zacieśnienie unijnej współpracy w zakresie dalszego wzmacniania innowacyjności. 

Źródło informacji: EuroPAP News

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx