Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

29 września 2023

CSR 2.0: nowoczesne technologie w służbie odpowiedzialnego biznesu

Nowe technologie są nieodzownym sojusznikiem firm w spełnianiu rosnących wymogów, które dotyczą raportowania działań zrównoważonego rozwoju. Eksperci z Exorigo-Upos oraz Donateo przedstawiają możliwości, jakie oferują nowoczesne rozwiązania w realizacji ich celów CSR.

W 2017 r. wprowadzono w Polsce dyrektywę NFRD, która wymagała od określonych przedsiębiorstw regularnego raportowania na temat działań CSR. Miała także zachęcić ich do brania odpowiedzialności za kwestie społeczne i środowiskowe. Dotyczy ona firm zatrudniających ponad 500 pracowników, które są jednocześnie jednostkami zainteresowania publicznego w postaci: spółek publicznych, banków, zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów. Komisja Europejska 21 kwietnia 2021 roku przyjęła projekt dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, czyli tzw. CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), która jest rozszerzeniem dotychczasowych wymogów NFRD. Zacznie ona obowiązywać od 2024 r. Dzięki niej, liczba firm zobowiązanych do raportowania swoich danych dotyczących zrównoważonego rozwoju wzrośnie z 11 tys. do około 50 tys. Docelowo, w najbliższych kilku latach przepisy mają być spójne dla niemalże wszystkich przedsiębiorstw. 

Zarówno dla dużych korporacji, jak i mniejszych firm, działanie w obszarze CSR jest wyzwaniem. Mają one pewne obawy dotyczące sposobu, w jaki powinny działać na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz jak to raportować  zgodnie z wytycznymi ESG. Co więcej, przedsiębiorcy martwią się, że realizacja takich przedsięwzięć może wymagać zbyt wielu zasobów i czasu, co może wpłynąć na ich efektywność i rentowność.

Aby skutecznie odpowiedzieć na wyzwania stojące przed firmami w zakresie CSR, warto sięgnąć po wsparcie, jakie oferują w tym zakresie nowoczesne technologie. Istnieje szereg rozwiązań i praktyk z obszaru IT, które adresują, tak ważne dziś w kontekście raportowania ESG, zagadnienia ekonomiczne, społeczne czy środowiskowe. Firmy, które chcą umiejętnie wykorzystać technologie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, powinny rozważyć zaangażowanie partnera technologicznego, który specjalizuje się w danym sektorze – mówi Anna Schabikowska, Doradca Zarządu Exorigo-Upos SA.

W jaki sposób nowoczesne technologie mogą wspierać firmy w obszarze CSR?

Nowoczesne technologie to nie tylko potężne narzędzia biznesowe, ale także kluczowy element w kształtowaniu zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do biznesu. Wykorzystać je można na wiele sposobów:

Dbałość o środowisko. Rozwiązania informatyczne i automatyzacja procesów mogą pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym zarządzaniu odpadami, optymalizacji segregacji i recyklingu. Odpowiedni program może pomóc w wyborze najlepszej trasy przejazdu floty firmowej, a inteligentne zarządzanie zadba o mniejsze zużycie wody oraz prądu.

Dbałość o pracowników. Nowe technologie mogą znacznie poprawić dobrostan pracowników. Zapewnienie elastycznych rozwiązań pracy pozwala na zachowanie work-life balance. Dzięki platformom e-learningowym pozwala pracownikom korzystać z szerokiej gamy szkoleń i materiałów edukacyjnych online. Poza komfortem, daje to pracownikom możliwość rozwoju, a nawet zmiany ścieżki kariery.

Działania charytatywne. Firmy mogą oferować swoje technologiczne kompetencje organizacjom non-profit, zapewniając im dostęp do odpowiednich narzędzi i systemów. Pomoże to skuteczniej działać oraz zwiększyć efektywność operacyjną.

Zarządzanie korporacyjne. Współczesne technologie, takie jak Systemy Zarządzania Treścią (CMS), odgrywają istotną rolę w umożliwieniu firmom publikowania transparentnych informacji o ich działaniach CSR. Dzięki CMS, firmy mogą budować zaufanie, odpowiedzialność i pozytywny wizerunek, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania korporacyjnego i osiągania celów związanych z CSR. Mają też przede wszystkim możliwość wewnętrznego śledzenia efektów swoich działań.

Wybór działań w ramach CSR powinien wynikać z profilu działalności firmy, tworząc integralny element naszego biznesu. Dzięki temu skoncentrujemy się na kluczowych kwestiach, aby nasza firma mogła dostarczyć największą wartość dodaną i pozytywnie wpłynąć na rzeczywistość. Autentyczne i skuteczne zaangażowanie wynikające z tego podejścia pozwoli nam z sukcesem realizować naszą społeczną misję i tworzyć pozytywne zmiany w naszym otoczeniu. Aby móc z dumą prezentować inicjatywy CSR, konieczne jest także wykorzystanie technologii w obszarze optymalizacji procesów, zachowania zrównoważonego podejścia do środowiska wewnętrznego oraz wsparcie organizacji promujących te wartości, co doda głębszego wymiaru naszemu zaangażowaniu – mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.

Wykorzystaj mikrodonacje

Przykładem ciekawych działań CSR z naszego podwórka, które firmy mogą wdrożyć w prosty sposób w swojej organizacji jest rozwiązanie Donateo. Działa ono od 2020 roku jako fintechowy, ogólnopolski projekt autorstwa Krzysztofa Adamskiego, założyciela BetterPOS. Jest to platforma fundraisingu cyfrowego, która wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie płatności bezgotówkowych w sektorze dobroczynności. To pierwszy tak transparentny system przekazywania funduszy bezpośrednio na konto bankowe organizacji charytatywnej.

Kluczowym, autorskim narzędziem Donateo, jest system mikrodonacji, który powstał dzięki wsparciu technologicznemu Exorigo-Upos. Firmy wspólnie stworzyły aplikację, dzięki której na terminalach płatniczych w największych sieciach w Polsce pojawiła się możliwość wsparcia fundacji dobroczynnych współpracujących z Donateo, m. in. Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji Happy Kids,   czy Polskiej Federacji Banków Żywności. Exorigo-Upos jako dostawca usług i rozwiązań technologicznych dla branży handlu detalicznego w Polsce wykorzystuje w projekcie swoje dotychczasowe doświadczenia w zakresie tworzenia rozwiązań płatniczych, w tym hubu płatniczego Cloud EFT, który umożliwia procesowanie transakcji płatniczych.

Współpraca z firmą specjalizującą się w systemach płatniczych była nieoceniona. Wspólnie stworzyliśmy najlepsze możliwe narzędzie do wspierania organizacji charytatywnych. Dzięki temu nasi klienci mogą łatwo angażować się w akcje społeczne i spełniać swoje cele CSR. W dalszym ciągu Inwestujemy w innowacje, bo chcemy nadal doskonalić nasze rozwiązania i wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów – mówi Krzysztof Adamski.

Klienci korzystający z terminali płatniczych w jednym ze sklepów współpracujących z Donateo, mogą przekazać drobną darowiznę na cele dobroczynne przy okazji płatności za codzienne zakupy. Ekran pozwalający na dokonanie takiej wpłaty pojawi się przed sfinalizowaniem operacji, a każda przekazana kwota znajdzie odzwierciedlenie na niefiskalnym potwierdzeniu, który otrzyma klient. Środki trafiają bezpośrednio na konto wybranej organizacji charytatywnej.

– Aplikacja Donateo to rozwiązanie, które może stanowić dla firm działających w sektorze retailowym odpowiedź na potrzebę skutecznej realizacji wybranych założeń strategii ESG. Z jednej strony jest elastyczne, łatwe w implementacji i pozwala na szybkie udostępnienie w sieci sklepów. Z drugiej strony umożliwia retailerom oferowanie konsumentom wygodnej formy udzielania wsparcia dla organizacji charytatywnych w trakcie codziennych zakupów. Korzystamy w tym przypadku z naszego hubu płatniczego Cloud EFT, który jest pierwszym polskim rozwiązaniem z certyfikatem PCI P2PE – obsługuje dziennie nawet do 4 milionów transakcji w sklepach współpracujących z nami retailerów. Realizując projekt Donateo znaleźliśmy nowe zastosowanie hubu i oferowanej przez niego funkcji kierowania danych kartowych dynamicznie na podstawie numeru BIN (sześć pierwszych cyfr) do danego agenta rozliczeniowego. Połączyliśmy więc doświadczenie Exorigo-Upos w zakresie dostarczania oprogramowania dla terminali i wiedzę o wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa płatności z pomysłem BetterPOS na mikrodonacje jako przyjazną konsumentom formę wsparcia charytatywnego. Warto podkreślić, że go-live aplikacji poprzedza krótki test oraz szkolenie pracowników kas. Nie są wymagane nakłady w infrastrukturę ze strony retailera– mówi Anna Schabikowska.

Aktualnie Donateo współpracuje z ponad 40 organizacjami non-profit, których działalność skupia się na jednym z określonych obszarów: pomoc dla dzieci i rodzin, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, pomoc humanitarna, ochrona zwierząt i ekologia. Zapewnia blisko 40 tys. punktów dotarcia do darczyńców, a za jego pośrednictwem ciągu roku przekazano ponad 6 mln zł na cele dobroczynne.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx