Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

14 lipca 2024

Europosłowie: dzięki odpowiedniemu prawu nowe technologie mogą pomóc w przejściu na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym

W nowym raporcie dotyczącym cyfrowej przyszłości Europy europosłowie podkreślili konieczność wypracowania wspólnych unijnych ram regulacyjnych dla sztucznej inteligencji, które zagwarantują jej rozwój ukierunkowany na człowieka. Zwrócili również uwagę na potrzebę większego wsparcia dla MŚP w dziedzinie innowacji cyfrowych.

UE musi stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji cyfrowych, a nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, mogą pomóc w osiągnięciu celów Zielonego Ładu i odbudowy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Aby tak się stało, transformacja cyfrowa musi służyć interesowi publicznemu, a europejski jednolity rynek cyfrowy powinien być konkurencyjny, dostępny i neutralny technologicznie, przyjazny dla innowacji, humanitarny i godny zaufania. Kluczem do osiągnięcia tych celów jest stworzenie odpowiednich ram prawnych dla nowoczesnych technologii, a w tym sztucznej inteligencji, które stworzą sprzyjające warunki dla ich rozwoju, a jednocześnie zagwarantują ochronę praw podstawowych Europejczyków – takie są główne tezy przyjętego przez europosłów z komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów Parlamentu Europejskiego sprawozdania na temat funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego i poprawy wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) przez konsumentów europejskich.

Odnosząc się do strategii Komisji Europejskiej dotyczącej kształtowania cyfrowej przyszłości Europy w nadchodzących latach europosłowie zaapelowali w dokumencie o zajęcie się wyzwaniami związanymi z transformacją cyfrową oraz o skoncentrowanie się na zagadnieniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji jako technologii, która może wesprzeć zarówno europejski sektor publiczny jak prywatny we wdrażaniu nadchodzących zmian.

Europosłowie podkreślili, że innowacje cyfrowe wymagają systemowego wsparcia, a europejscy prawodawcy muszą zagwarantować, że towarzyszące im unijne prawodawstwo będzie stanowiło gwarancję, że nowe cyfrowe technologie będą godne zaufania, sprawiedliwe, dostępne i ukierunkowane na człowieka, a procesy algorytmicznego podejmowania decyzji będą w odpowiednim stopniu poddane ludzkiej kontroli.

W dokumencie zaakcentowano, że europejskie MŚP potrzebują odpowiedniego wsparcia, aby w pełni czerpać korzyści z nowych technologii, między innymi poprzez obiekty testowe, lepszy dostęp do danych, łatwiejsze wymogi regulacyjne czy dostęp do finansowania.

„Sztuczna inteligencja (…) mogłaby nam pomóc sprostać wielu wyzwaniom społecznym – od leczenia chorób po minimalizowanie wpływu rolnictwa na środowisko. Aby sztuczna inteligencja odniosła sukces w Europie, musi być godna zaufania. Musimy stworzyć odpowiednie środowisko dla inwestycji i innowacji. Musimy dać przedsiębiorstwom i start-upom przestrzeń dla innowacji i wspierać inwestycje, aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji dla konsumentów w UE” – powiedziała sprawozdawczyni dokumentu, irlandzka europosłanka Deirdre Clune.

Zdaniem europosłów w perspektywie długoterminowej nowe technologie mogą ułatwić przejście na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym (m.in. poprzez opracowanie bardziej zamkniętych modeli biznesowych, promowanie efektywności energetycznej systemów przetwarzania i przechowywania danych oraz optymalizację wykorzystania zasobów), a także pomóc w zaspokajaniu potrzeb regionów miejskich, wiejskich i odizolowanych w UE.

Zdaniem posłów rozwiązania oparte na wykorzystaniu sztucznej inteligencji mogą zmniejszyć istniejące obecnie bariery i zredukować fragmentację rynku wewnętrznego, wspierać europejską gospodarkę cyfrową i jej konkurencyjność, przyczyniając się również do wzrostu bezpieczeństwa państw członkowskich UE i ich obywateli oraz do poprawy poziomu edukacji, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska. W dokumencie zaznaczono jednocześnie, że przejrzyste ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji są warunkiem wstępnym większego zaufania do technologii, zapobiegania dyskryminacji i zadbania o właściwą ochronę praw podstawowych Europejczyków.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx