Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

2 lutego 2023

TD SYNNEX uruchamia swój pierwszy program na rzecz obywatelstwa korporacyjnego

TD SYNNEX (NYSE: SNX) ogłosił uruchomienie swojego pierwszego programu na rzecz obywatelstwa korporacyjnego obejmującego ramy środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego (ESG) w ramach globalnej organizacji. Firma wzmocniła również zaangażowanie w działalność filantropijną i społeczną jako część strategii budowania zdrowszej planety, zwiększenia zróżnicowanej reprezentacji spośród pracowników i zapewnienia dostępu do technologii potrzebującym.

„Mamy długą historię darowizn korporacyjnych, zaangażowania społecznego i filantropii oraz mamy wyjątkową okazję do opracowania strategii biznesowej, która zawiera podstawowe zasady ESG, aby zapewnić długotrwałą wartość naszym udziałowcom, współpracownikom, dostawcom, klientom i społecznościom”, powiedział Rich Hume, CEO of TD SYNNEX. „Zatrudniamy ponad 22 000 osób na całym świecie, działamy w ponad 100 krajach i wspieramy rozległą sieć ponad 150 000 partnerów technologicznych. Dzięki temu globalnemu wpływowi, nasze zobowiązania do redukcji dwutlenku węgla, zwiększenia zróżnicowanej reprezentacji na najwyższych szczeblach naszej organizacji i budowania lepszych społeczności mają kluczowe znaczenie dla rozwoju branży”.

Jako duży dystrybutor IT i agregator rozwiązań, TD SYNNEX jest dobrze przygotowany do wywierania znaczącego wpływu poprze swoje cele ESG. Firma zobowiązała się do wykazania postępu w realizacji tych celów poprzez uruchomienie w przyszłym roku rocznego raportu dotyczącego obywatelstwa korporacyjnego.

„Tak jak TD SYNNEX odgrywa kluczową rolę we wspieraniu przekształcenia krajobrazu technologicznego, wierzymy że spoczywa na nas równie ważna odpowiedzialność za wywieranie pozytywnego wpływu na świat”, powiedział Adam Rutstein, Director of Global Responsibility, TD SYNNEX. „Nasze wspólne wartości kierują wszystkim, co robimy, a dzięki naszemu programowi korporacyjnego obywatelstwa jesteśmy gotowi stworzyć bardziej inkluzywną i zrównoważoną przyszłość dla naszych współpracowników, klientów, dostawców, inwestorów oraz dla społeczności. Co więcej, mamy możliwość opowiedzieć tę historię w naszym rocznym raporcie, aby wykazać się odpowiedzialnością
i dać przykład do naśladowania”.

Środowisko

TD SYNNEX ma wizję tętniącego życiem, połączonego świata z naciskiem na ochronę środowiska. Firma jest zaangażowana w obniżanie globalnego śladu węglowego, wyznaczanie celów w zakresie redukcji emisji, zwiększanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie swoich klientów
i dostawców.

Firma zobowiązała się do realizacji inicjatywy Science-based Target, Business Ambition Pledge,
a w ramach tego planuje osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto w swojej globalnej działalności do 2045 roku. Dodatkowe zobowiązania obejmują dalsze włączanie zasad gospodarki
o obiegu zamkniętym do strategii zarządzania cyklem życia produktu TD SYNNEX poprzez współpracę
z interesariuszami w celu minimalizacji odpadów poprzez naprawy, renowację i recykling. Kierownictwo wdroży systemy zarządzania środowiskowego i będzie realizować międzynarodowe standardy, takie jak ISO 9001 i ISO 14001, aby zminimalizować swój wpływ na środowisko. TD SYNNEX informuje również
o swoich wynikach w zakresie zrównoważenia środowiskowego za pośrednictwem CDP.

W ramach zaangażowania w realizację tych celów firma ogłosiła również, że Manuel Aguirre dołączył do firmy jako Global Sustainability Manager z siedzibą w Europie. Aguirre wnosi ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej, pracując zarówno w firmie, jak i jako konsultant w tym regionie.

Społeczność

Zaangażowanie TD SYNNEX w odpowiedzialność społeczną zaczyna się od jej współpracowników. Firma od dawna cieszy się uznaniem jako doskonałe miejsce pracy, lidera w promowaniu i praktykowaniu różnorodności, równości i integracji (DEI) oraz aktywnego członka lokalnych społeczności, w których żyją i pracują jej współpracownicy.

Aby wykorzystać te osiągnięcia, TD SYNNEX zobowiązuje się do zwiększenia reprezentacji osób, które identyfikują się jako kobiety, tak aby do 2030 r. stanowiły one 50% jej siły roboczej i 40% ról kierowniczych, a także do zwiększenia reprezentacji grup niedostatecznie reprezentowanych do 2025 r. Kładąc nacisk na sprawiedliwość, firma planuje rozszerzyć programy wynagrodzeń i parytetów świadczeń na całym świecie, oprócz oceny praktyk awansu pod kątem uczciwości dla wszystkich współpracowników. Koncentracja na różnorodności stale się rozwija, z zaangażowaniem w zwiększanie różnorodności ekosystemu partnerów biznesowych TD SYNNEX.

Ważnym elementem programu DEI TD SYNNEX jest pięć Grup Zasobów Biznesowych (BRG), które stanowią pozytywne fora dla współpracowników do omawiania wspólnych doświadczeń i celów
z osobami o takich samych lub podobnych zainteresowaniach. Firma zachęca do podwojenia udziału współpracowników w tych BRG do 2025 roku.

Wywieranie wpływu na lokalne społeczności było powodem do dumy TD SYNNEX w całej jego historii
i historii jego starszych firm. TD SYNNEX kontynuuje swoje zaangażowanie we wsparcie społeczności, koncentrując się na takich filarach jak dzieci i edukacja, zdrowie i dobre samopoczucie oraz przepaść cyfrowa. W ramach tego firma pomaga zniwelować przepaść cyfrową, zapewniając urządzenia, szkolenia z umiejętności cyfrowych, łączność z Internetem i wsparcie techniczne dla społeczności. W szczególności, poprzez współpracę z organizacjami non-profit, takimi jak Human I-T, TD SYNNEX wyposaży cyfrowo 20 000 gospodarstw domowych, w których żyje 60 000 osób.

Zarządzanie

Wierna wartościom TD SYNNEX, jakimi są integracja, współpraca, uczciwość i doskonałość, firma może poszczycić się dumną historią silnego ładu korporacyjnego opartego na najlepszych praktykach, lokalnych wymaganiach oraz potrzebach jej współpracowników, klientów, dostawców i inwestorów.

TD SYNNEX posiada kompleksowy program etyki i zgodności oraz ugruntowane polityki i zasady zarządzania. Program Corporate Citizenship jest nadzorowany przez komitet zarządzający składający się z ponadregionalnej i międzyfunkcyjnej grupy liderów i wspierany poprzez silne partnerstwo z BSR. Strategia dotycząca obywatelstwa korporacyjnego jest weryfikowana i zatwierdzana przez kadrę menedżerską firmy, w tym CEO, a zarząd otrzymuje regularne aktualizacje.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zobowiązań TD SYNNEX wobec społeczności, jej interesariuszy oraz celów ESG i mapy drogowej, odwiedź stronę: https://www.techdata.com/us/en/about-us/corporate-citizenship.html

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx