Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

25 czerwca 2024

Najnowsze badanie ServiceNow i Forrester Consulting pokazuje korzyści dla firm z inwestycji w zawansowane systemy IT do zarządzania

Firma Forrester Consulting na zlecenie ServiceNow przeanalizowała sytuację przedsiębiorstw, które wdrożyły rozwiązania ServiceNow: GRC, Vendor Risk Management (VRM) lub Business Continuity Management (BCM). Wywiady z klientami i analiza finansowa wykazały, że organizacja dzięki wdrożeniu rozwiązań ServiceNow w ciągu trzech lat średnio uzyskuje korzyści w wysokości 12 220 508 USD, przy koszcie inwestycji wynoszącym 3 647 812 USD.

Badane firmy potwierdziły, że rozwiązania ServiceNow przyniosły im szereg korzyści, w tym:

  • pozwoliły zautomatyzować zadania i przepływy pracy oraz ograniczyć ręczny nadzór;
  • zwiększyły efektywność zarządzania zgodnością i ryzykiem oraz pomogły skalować działania w zak­resie GRC;
  • skonsolidowały dane oraz połączyły i zmapowały informacje w celu lepszej analizy wpływu i ciągłości działania;
  • zwiększyły efektywność i poprawiły optymalizację zasobów dzięki redukcji zbędnych zadań i lepszemu zarządzaniu ryzykiem;
  • przyspieszyły proces decyzyjny dzięki lepszej integracji pomiędzy ryzykiem
    a zgodnością;
  • pozwoliły skutecznie zarządzać ryzykiem stron trzecich i zakłóceniami dzięki szybszej ocenie dostawców;
  • umożliwiły opracowanie bardziej efektywnego programu zarządzania ciągłością działania poprzez identyfikację i priorytetyzację procesów biznesowych;
  • poprzez dokładniejsze i bardziej terminowe raportowanie zapewniły kadrze kierowniczej lepszy ogląd.

Zarządzanie ryzykiem w organizacji może być wyzwaniem – zwłaszcza gdy brakuje skutecznego planowania ciągłości działania. Zarządzanie zgodnością bywa fragmentaryczne –  gdy np. o zgodność dba się ręcznie w kilku arkuszach kalkulacyjnych lub za pomocą systemów z przestarzałymi procedurami. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i operacyjnym również okazuje się trudne – a poprzeczka rośnie wraz z wymaganiami dotyczącymi zgodności operacyjnej i presją regulacyjną. Ograniczenia te mogą być źródłem poważnych problemów. Wdrożenie rozwiązań ServiceNow może przynieść firmom liczne korzyści – mówi Maciej Ostrowski, dyrektor ds. sprzedaży, odpowiedzialny za rozwój i działalności firmy ServiceNow
w Polsce.

Badane firmy, które wdrożyły rozwiązania ServiceNow, w ciągu trzech lat odnotowały wzrost wydajności testowania zgodności dzięki automatyzacji średnio o 3,2 mln USD. Aby uprościć strukturę zarządzania, organizacje przeszły na zintegrowaną platformę GRC (Governance, Risk, Compliance), która pomaga w automatyzacji przepływów pracy. Działania związane ze zgodnością zostały przeniesione na scentralizowaną platformę, co pozwoliło na automatyzację i dostosowanie wspólnych kontroli do wielu ram zgodności, nakazów i zobowiązań. W rezultacie organizacje wyeliminowały zbędne podwójne testowanie i uprościły procesy w zakresie zgodności. Zautomatyzowane zostały zadania administracyjne, testowanie i raportowanie, co zmniejszyło obciążenie pracą operatorów i pracow­ników ds. zgodności średnio nawet o 75 proc.

Wyniki badania pokazują, że poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem przyniosła korzyści średnio o 2,7 mln USD. Dzięki ServiceNow dane związane z GRC, dane dotyczące zgodności z prze­pisami oraz dane z baz danych zarządzania konfiguracją (CMDB) zostały zag­regowane w jednym repozytorium, co zapewniło natychmiastowy wgląd w stan ryzyka i obszary niezgodności. Nowym standardem stała się automatyzacja zadań i eliminacja ręcznego raportowania.

Oszczędności na audycie dzięki lepszej widoczności przyniosły korzyści średnio w wysokości 739 125 USD. Zwiększona dokładność, zgodność, kontrole wewnętrzne i ścieżki kontroli pochodzenia (chain of custody) ułatwiły audytorom zadanie weryfikacji wyników.

Zmniejszenie kosztów oceny ryzyka dostawcy średnio przyniosło korzyści w wysokości 2,5 mln USD. Analiza ryzyka i taktyka jego łagodzenia ma strategiczne znaczenie dla sukcesu biznesowego. ServiceNow VRM automatyzuje proces oceny, co redukuje czas poświęcony każdemu dostawcy nawet o 18 godzin rocznie. Wzrost produktywności dzięki podglądowi w czasie rzeczywistym, automatyzacji przepływu pracy i połączonym systemom usprawniającym współpracę średnio przyniósł zaś korzyści w wysokości 1,1 mln dol.

Ponadto wdrożenie rozwiązań ServiceNow w badanych firmach wpłynęło na przyspieszenie oraz ułatwienie fuzji i przejęć, zapewnienie zasadniczej odporności operacyjnej oraz pozwoliło ograniczyć koszty wynikające z zaprzestania stosowania starszych narzędzi.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx