Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

19 lipca 2024

PGE zamontowała już ponad 28 000 platform dla bocianów – oto, co jeszcze zrobiła dla ochrony przyrody w 2022r

Już 28 000 specjalnych platform do gniazdowania bocianów zostało zamontowanych przez PGE ponad liniami energetycznymi. Tylko w 2022 roku powstało 787 nowych miejsc do zakładania gniazd przez te ptaki. To – obok współpracy z parkami narodowymi i akcji nasadzeń 67 500 drzew – jedno z wielu działań Grupy PGE na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności zrealizowanych w ubiegłym roku.

Program ochrony bociana białego realizowany jest przez energetyków z PGE już od ponad 30 lat. Poza tworzeniem nowych miejsc, w których te ptaki mogą zakładać gniazda i wychowywać potomstwo, Grupa PGE pomaga również ornitologom w monitorowaniu tras przelotu poprzez obrączkowanie młodych bocianów. Tylko w 2022 roku zaobrączkowano 866 młodych osobników w 330 gniazdach. Wspólnie wyposażono także 10 bocianów w urządzenia GPS dla pozyskania aktualnych lokalizacji i tras ich migracji.

PGE współpracuje również ze stowarzyszeniami i fundacjami, których celem jest ochrona ptaków. Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które wspiera działania związane z odnowieniem gatunku sokoła wędrownego w Polsce. W 2022 roku z gniazd obecnych na 4 kominach w lokalizacjach Grupy PGE wyfrunęło 14 młodych sokołów: 3 w Dolnej Odrze, 4 w Bełchatowie, 3 w Toruniu oraz 4 w Gdyni.

„PGE dba o środowisko nie tylko zmieniając polską energetykę w zero i niskoemisyjną, ale też wspierając instytucje i organizacje w ich działaniach na rzecz ochrony przyrody. W 2022 roku zrealizowaliśmy rekordową liczbę – ponad 50 projektów pro środowiskowych” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

67 500 drzew w 2022 roku

Flagowym, autorskim projektem środowiskowym PGE jest prowadzony od ponad 23 lat program „Lasy Pełne Energii”. Jego celem jest m.in. poprawa jakości powietrza i odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Program zakłada również współpracę z partnerami działającymi na rzecz ochrony przyrody i ekologii. W 2022 roku zasadzono 67,5 tysiąca drzew w 19 lokalizacjach na terenie 11 województw. W nasadzeniach wzięło udział 1500 uczestników – wolontariuszy PGE oraz chętnych z zaprzyjaźnionych organizacji.

Współpraca z parkami narodowymi

W 2022 roku Grupa PGE zrealizowała ponad 50 różnorodnych projektów we współpracy z sześcioma parkami narodowymi, w tym między innymi: 22 projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz 4 projekty naukowo-badawcze. Przy wsparciu Grupy zrewitalizowane zostały 4 ścieżki edukacyjne w parkach narodowych oraz zainstalowano trzy instalacje fotowoltaiczne – dwie w Biebrzańskim Parku Narodowym i jedną w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Dzięki wsparciu Grupy PGE, Kampinoski Park Narodowy zakupił dziesięć fotopułapek, które rejestrują nagrania video i fotografie zwierząt w dzikich zakątkach puszczy. Zakup pozwolił m.in. zbadać liczebność wybranych gatunków ssaków, ich wiek, płeć i kondycję. Wybrane nagrania są na bieżąco udostępniane na portalach społecznościowych parku oraz Grupy PGE.

Biebrzański Park Narodowy wspólnie z PGE realizował w 2022 roku działania w myśl hasła „Różnorodność biologiczna wokół nas”. W ten sposób podkreślono ogromną rolę obszarów wodno-błotnych dla przyrody i człowieka.

PGE wsparła również projekt monitoringu ptaków lęgowych ekosystemów nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego, który polegał na trzykrotnym liczeniu ptaków w okresie lęgowym, w sumie na 50 transektach. Metoda pozwala uchwycić trendy w liczebności ptaków lęgowych oraz porównanie ich z analogicznymi zmianami zachodzącymi w skali całego kraju i regionu. PGE sfinansowała również budowę sztucznej platformy gniazdowej dla bociana czarnego w Biebrzańskim Parku Narodowym.

W Świętokrzyskim Parku Narodowym zrealizowano 3 projekty edukacyjno-kulturowe, w tym m.in. warsztaty i plener fotograficzny dla pasjonatów fotografii z całej Polski, w tym pracowników PGE zaangażowanych w projekt. Efektem czterodniowego spotkania jest zbiór zdjęć flory i fauny parku, który będzie wykorzystywany w projektach edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Park zorganizował również dwa konkursy, w których nagrody ufundowała Fundacja PGE. Konkurs „Rodzinne Fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym” skierowany był do turystów odwiedzających Park, a konkurs „Dodajemy energii ptakom na zimę” do uczniów szkół podstawowych.

W Roztoczańskim Parku Narodowym ze wsparciem PGE zrealizowano wiosną projekt badawczy pn. „Sowy Roztoczańskich lasów, rozłogów i wsi”. Prace terenowe skupiały się na pozyskaniu informacji na temat stanu zachowania rzadkich gatunków sów bytujących w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz sów krajobrazu rolniczego.

PGE wsparła także gruntowną modernizację ścieżki edukacyjnej Roztoczańskiego Parku Narodowego na Piaseczną Górę.

W 2022 roku od sierpnia do października na Roztoczu realizowany był również realizowany projekt wolontariacki „Razem dla przyrody Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”. Wolontariusze PGE wykonywali zadania z zakresu ochrony lokalnej flory i fauny oraz wspierali pracowników parku w realizacji projektu badawczego dotyczącego populacji sów na Roztoczu.

„Z energią łączymy pokolenia” to projekt Wigierskiego Parku Narodowego współfinansowany ze środków Fundacji PGE. Niemal 1000 uczestników wzięło udział w blisko 40 spotkaniach zachęcających do obcowania z przyrodą.

Kluczowym obszarem współpracy PGE ze Słowińskim Parkiem Narodowym była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie”, która odbyła się we wrześniu 2022 roku.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx