śr. Kwi 8th, 2020

Zgłoś Naruszenie

Szanujemy prawa polskie i międzynarodowe dlatego wszystkie komentarze na stronach OFIO są moderowane a publikowane Wideo (w formie Embedowania) przez Użytkowników pochodzą wyłącznie z popularnych i zaufanych źródeł (YouTube.com). Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), możemy usunąć Komentarze lub Materiały w reakcji na urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne zgłoszenie poprzez poniższy formularz. Prosimy wypełnić poniższe dane, by zgłoszenie spełniało warunek wiarygodności.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Link(i) do Komentarza lub Materiału naruszającego prawo

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ten Komentarz lub Materiał narusza prawo

(wymagane) Oświadczam, że informacje zawarte w tym zgłoszeniu są zgodne z prawdą i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam wyłączne prawo do wnoszenia skarg o naruszanie praw autorskich do tych materiałów (212 par.1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z późn. zmianami)).