Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

22 czerwca 2024

Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Od 1 stycznia 2019 roku, właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali się na wykonanie termomodernizacji budynku, mogą skorzystać z możliwości odliczenia od podatku, wydanej kwoty. Najważniejszy jest jednak fakt, że wśród materiałów, urządzeń oraz usług objętych rozporządzeniem, znajdują się ogniwa fotowoltaiczne, osprzęt oraz usługa montażu. Oznacza to, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej 2020 mogą odzyskać część poniesionych kosztów. Co warto wiedzieć?

Ulga termomodernizacyjna 2020 – najważniejsze informacje

Kwota odliczenia fotowoltaiką od podatku może obejmować wszystkie materiały budowlane, urządzenia i usługi niezbędne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Z tego też względu, w przypadku fotowoltaiki mogą do nich zostać zaliczone koszty zakupu paneli i falownika, ale również związane z podłączeniem instalacji.

Należy jednak zaznaczyć, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 PLN. Bardzo ważny jest fakt, że w przypadku małżonków, którzy są współwłaścicielami nieruchomości zakwalifikowanej do przyznania ulgi, limit ten dotyczy każdego z nich z osobna. Ponadto, z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się zarówno według skali podatkowej 17% i 32% oraz rozliczający się na podstawie podatku ryczałtowego i liniowego.

Może się jednak zdarzyć, że nie będzie możliwe jej pokrycie w rocznym dochodzie podatnika. W takiej sytuacji kolejnych odliczeń może on dokonać w kolejnych zeznaniach PIT, jednak nie dłużej niż przez 6 lat. Co równie ważne – ulga termomodernizacyjna nie obejmuje wydatków w części, które zostały dofinansowane w formie dotacji bądź zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, osoba ubiegająca się o zwrot części wydatków, musi być właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości.

Zaznaczamy również, że wysokość wydatków może być rozliczana na podstawie faktur wystawionych po 1 stycznia 2019 roku.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Z możliwości odliczenia fotowoltaiki od podatku mogą skorzystać wszyscy właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, którzy zdecydowali się na wykonanie instalacji. Mogą to być również osoby, które zdecydowały się na skorzystanie z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd. W przypadku uzyskania środków z programu wysokość ulgi jest ustalana poprzez pomnożenie określonej stawki podatki przez poniesione koszty instalacji, a następnie jej pomniejszenie o wartość rządowego wsparcia. W takiej opcji wysokość ulgi termomodernizacyjnej może wynieść nawet 15 000 złotych.

Należy wyjaśnić, iż w ramach ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę, są odliczane jedynie wydatki, które podatnik rzeczywiście poniósł. Z tego też względu, od kwoty odliczenia są odejmowane wszelkiego rodzaju dotacje. Odliczeniu podlegają jedynie wydatki faktycznie poniesione przez podatnika. Co ważne – środki mogą pochodzić z pożyczki czy kredytu, które są przez niego spłacane. W takiej sytuacji można odliczyć całość wydatków, bez względu na wysokość kredytu, który był zaciągnięty w celu sfinansowania zakupu.

Zaznaczamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość odliczenia kosztów, nawet w sytuacji, gdy nie był przeprowadzany audyt energetyczny.

Należy wspomnieć również, że z opcji tej nie mogą skorzystać osoby, które nie mają prawnego tytułu do nieruchomości. Co równie ważne – z możliwości tej mogą skorzystać jedynie właściciele budynków już wybudowanych, a nie znajdujących się w budowie.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto pamiętać, że czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą termomodernizacyjną nie może przekroczyć 3 lat. Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy z powodu braku technicznych możliwości, instalacja została zamontowana na innym budynku np. garażu, budynku gospodarczym, ale służy nieruchomości mieszkalnej.

Z powyższego jasno wynika, że odliczenie fotowoltaiki od podatku jest możliwe w różnych sytuacjach, po wcześniejszym spełnieniu określonych wymagań. Szczegółowe informacje na temat skorzystania z ulgi termoizolacyjnej można uzyskać zarówno w urzędach skarbowych, jak i w wielu przedsiębiorstwach specjalizujących się w montażu instalacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej i odliczenia fotowoltaiki od podatku odwiedź bloga firmy Vosti – specjaliści w dziedzinie instalacji fotowoltaicznych wyjaśnili temat.

5 2 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx