Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

28 lutego 2024

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi ogromną szansę dla dłużników niebędących przedsiębiorcami, jednak trzeba mieć świadomość, że przejście przez procedurę nie skutkuje wyłącznie korzyściami dla zadłużonego. Gdyby tak było, zasady wyraźnie godziłyby w interesy wierzycieli. Mimo to istnieje szereg sytuacji, w których taki wybór jest najrozsądniejszym. Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jakie informacje należy w nim zawrzeć? Jak długo potrwa procedura?

1. Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

2. Kiedy i jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

3. Co powinien zawierać wniosek?

4. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości?

5. Ile kosztuje złożenie wniosku o upadłość?

Prawo upadłościowe w 2020 roku zdecydowanie ułatwiło zasady regulujące ogłoszenie upadłości. Z kolei w 2022 roku przeprowadzona została jego nowelizacja – od tego momentu łatwiej skorzystać z pewnych udogodnień. Część informacji na ten temat znajdziesz na https://upadlosckonsumenta24.pl/.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto ma możliwość ogłoszenia upadłości, a tym samym wykonania pierwszego kroku polegającego na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości? Przepisy pozwalają na taki ruch osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, także gdy taką działalność zakończyły, a ich firma została wykreślona z rejestru CEIDG. Dodatkowym wymogiem jest wykazanie, że zobowiązania wobec wierzycieli nie są regulowane przynajmniej od 3 miesięcy.

Od kilku lat ustawa o prawie upadłościowym pozwala na ogłoszenie upadłości także osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Może to zrobić również wierzyciel. W każdym przypadku trzeba złożyć wniosek w tej sprawie. Co ważne, aktualna ustawa pozwala złożyć wniosek także osobom, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy.

Kiedy i jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Ponieważ upadłość konsumencka jest przywilejem inicjowanym na wniosek dłużnika, nie zaś jego obowiązkiem, przepisy nie określają terminu, w którym trzeba złożyć dokumentację. Ważne natomiast, by uczynić to na odpowiednim formularzu udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości – więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj https://upadlosckonsumenta24.pl/jak-zlozyc-wniosek-o-upadlosc-konsumencka/. Gotowy druk oznacza, że odpowiedź na pytanie, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, staje się znacznie prostsza.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się w sądzie upadłościowym w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Od grudnia 2021 roku można to zrobić również online.

Co powinien zawierać wniosek?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Sporym ułatwieniem jest sama konstrukcja druku, podpowiadająca, które dane są istotne. We wzorze znajduje się miejsce na:

 • dane identyfikacyjne, czyli imię, nazwisko i adres dłużnika oraz jego numer PESEL,
 • spis majątku, wraz z szacunkową wyceną jego składników oraz wskazaniem miejsc, w których się znajduje,
 • spis wierzycieli,
 • wykaz wierzytelności spornych wraz z określeniem zakresu sporu,
 • spis zabezpieczeń ustanowionych na majątku, w szczególności hipotek i zastawów, wraz z datami ich ustanowienia,
 • informacja o dochodach dłużnika oraz lista osób pozostających na jego utrzymaniu,
 • informacja o czynnościach prawnych z ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jeśli ich przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 • informacja o czynnościach prawnych z ostatnich 12 miesięcy, jeśli ich przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, a ich wartość przekroczyła 10 000 zł,
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku,
 • uzasadnienie wniosku.

Bardzo ważne jest skupienie się na uzasadnieniu wniosku. To od niego uzależniona jest decyzja sądu w sprawie wszczęcia lub umorzenia postępowania upadłościowego, dlatego warto poświęcić mu sporo uwagi. Jakie informacje powinny się tam znaleźć? Wystarczy dokładnie opisać sytuację finansową, zwracając szczególną uwagę na okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności. Mogą to być zarówno czynniki niezależne od dłużnika (sytuacja gospodarcza w kraju, inflacja, rosnące raty kredytów, problemy zdrowotne, utrata pracy), jak i decyzje przez niego podjęte (problem ze spłatą kredytu lub pożyczki, nietrafiona inwestycja).

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o upadłość?

Informacje zawarte w uzasadnieniu wniosku powinny zostać potwierdzone dokumentami. Do sądu należy złożyć wniosek z załącznikami w postaci:

 • nakazów zapłaty z klauzulami wykonalności,
 • informacji od komornika,
 • kopii korespondencji z wierzycielami,
 • umów kredytowych i pożyczkowych,
 • dokumentacji medycznej,
 • wypowiedzenia umowy o pracę.

Może to być wszelka dokumentacja potwierdzająca sytuację dłużnika.

Ile kosztuje złożenie wniosku o upadłość?

Opłata wiążąca się ze złożeniem wniosku nie jest wysoka – obecnie to 30 zł. Jeśli jednak dłużnika w sądzie będzie reprezentował prawnik, trzeba uwzględnić również jego wynagrodzenie. Ustalane jest ono indywidualnie.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx