Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

20 kwietnia 2024

Blisko 69 mln zł łącznie zasili dodatkowo budżety organów budowlanych w 2023 r.

Budżety nadzoru budowlanego rosną już drugi rok z rzędu. Dodatkowe wsparcie, w postaci sprzętu technicznego, trafi również do administracji architektoniczno-budowlanej. Ogółem, dzięki intensywnym zabiegom Głównej Inspektor Nadzoru Budowlanego, budżety wojewodów w 2023 r. zasilą dodatkowe środki w wysokości 68855 tys. zł.

Liczba realizowanych inwestycji budowlanych, a co za tym idzie liczba użytkowanych obiektów budowlanych, rośnie od ostatnich kilku lat. Rośnie więc także zakres obowiązków dla organów nadzoru budowlanego. Taki stan powoduje wysoką konkurencyjność na rynku pracy, zwłaszcza w sektorze budownictwa.

Administracja budowlana potrzebuje doświadczonych inżynierów z uprawnieniami budowlanymi, prawników, orzeczników administracyjnych, którzy będą w stanie sprostać zadaniom związanym z fachową oceną techniczną inwestycji oraz użytkowanych budynków. Rośnie bowiem liczba kontroli oraz rozstrzygnięć administracyjnych. Poziom wynagrodzeń terenowych służb utrudnia jednak pozyskanie i utrzymanie odpowiednich kadr.

W 2021 r. Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, podjęła więc aktywne działania, aby wzmocnić technicznie i finansowo nadzór budowlany w całym kraju. W 2022 r. urzeczywistniły się one w postaci pierwszych od wielu lat podwyżek wynagrodzeń na poziomie powiatowym oraz nowego sprzętu technicznego i komputerowego.

„W toku prac sejmowych nad budżetem państwa udało nam się zwiększyć fundusz wynagrodzeń pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego o łączną kwotę w wysokości 30 milionów zł – mówi Dorota Cabańska, Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego i dodaje: – Podjęte działania realnie przełożyły się na podwyższenie wynagrodzeń w PINB średnio o ok. 1000 zł brutto w 2022 r.”.

Rok 2023 jest drugim z rzędu rokiem dodatkowych środków finansowych dla organów budowlanych. Dzięki wsparciu i pomocy ministra Waldemara Budy, przedstawicieli resortów Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Finansów, dodatkowe pieniądze wzmocnią administrację budowlaną także w roku bieżącym.

„W tym roku również udało nam się pozyskać dodatkowe środki, nie tylko dla nadzoru budowlanego. Nasze organy terenowe wreszcie mają szansę wydobyć się z wieloletniego niedofinansowania” – wyjaśnia Dorota Cabańska.

Budżety wojewodów w 2023 roku wzrosły o łączną kwotę 68 855 000 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń (55 855 000 zł) i cyfrowy proces inwestycyjno-budowlany, który przeprowadza GUNB, a dokładnie na sprzęt techniczny dla organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (13 000 000 zł).

Tu warto przypomnieć, że od 2020 r. proces inwestycyjno-budowlany przechodzi transformację cyfrową. Jej inicjatorem i głównym architektem jest Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wśród najnowszych narzędzi cyfrowych, które przygotował GUNB w ramach procesu cyfryzacji, są c-KOB (Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego) i EDB (Elektroniczny Dziennik Budowy).

Aktualnie urząd pracuje nad wrotami do wszystkich swoich systemów cyfrowych – Systemem Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie – SOPAB. System będzie centralną platformą wymiany danych w obszarze budownictwa. Jego wdrożenie w pierwszej, podstawowej wersji jest planowane na czerwiec 2023 r., a pozyskane środki budżetowe z pewnością przyśpieszą i usprawnią cały proces.

Obok środków na wynagrodzenia i sprzęt w tym roku pojawiła się również rezerwa budżetowa, której celem jest wsparcie zadań ustawowych nadzoru budowlanego.

„W budżecie państwa na 2023 r. powstała nowa rezerwa celowa Środki na zadania w obszarze mieszkalnictwa i nadzoru budowlanego, w tym wykonania zastępcze” – dodaje Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zwiększenie budżetów w części na zadania, które realizuje administracja budowlana, to wyczekiwany od lat znaczący zastrzyk finansowy. Daje on szansę na wzmocnienie i usprawnienie pracy jednostek w całym kraju, które od wielu lat sygnalizowały swoje potrzeby w tym obszarze. W połączeniu z podwyżką wynagrodzeń i nowymi narzędziami cyfrowymi nadzór budowlany ma okazję stać się jedną z najnowocześniejszych służb w kraju.

Służby nadzoru budowlanego są organami administracji rządowej powołanymi dla zapewnienia przestrzegania ładu prawnego w obszarze budownictwa. Struktura organizacyjna, kompetencje i zasady działania organów nadzoru budowlanego są określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zadania wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych wykonują tylko organy stopnia wojewódzkiego i centralnego.

Źródło informacji: GUNB

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx