Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

29 maja 2024

Zastosowanie metodyki Agile w outsourcingu tworzenia oprogramowania na zamówienie

Od dłuższego czasu toczą się dyskusje na temat możliwości efektywnego połączenia outsourcingu wytwarzania oprogramowania z metodologią Agile. Pomimo rozpowszechnionego mitu, że większość projektów outsourcingowych kończy się sukcesem jedynie przy zastosowaniu podejścia Waterfall, w praktyce udowodniono już, że zastosowanie metodyki Agile może być nie mniej efektywne. Wiele firm było w stanie wykorzystać ten tandem z maksymalnymi korzyściami. Należy jednak rozumieć, że integracja tej metodologii w outsourcingu wymaga wysiłków zarówno ze strony klientów, jak i firmy tworzącej oprogramowanie na zamówienie.

Zatem w tym artykule przyjrzymy się kluczowym czynnikom niezbędnym do udanego połączenia metodologii Agile i zewnętrznego tworzenia oprogramowania na zamówienie.

Czym więc jest metodologią Agile?

Początkowo metodologia Agile została stworzona wyłącznie dla dziedziny wytwarzania oprogramowania. Należą do niej szereg frameworków takich jak Scrum, Kanban, Crystal, Extreme Programming, Lean Software Development i wiele innych. Jednak wszystkie te metodologie mają wspólne kluczowe wartości i zasady, które sprawiają, że podejście Agile jest zarówno opłacalne, jak i oryginalne.

Te kluczowe wartości i zasady są jasno określone w Manifeście zwinnego wytwarzania oprogramowania i obejmują współpracę w ramach procesów i narzędzi, współpracę z klientami podczas negocjacji umów, wprowadzanie zmian w bieżącym planie i nie tylko.

Zgodnie z tym podejściem zakłada się, że proces rozwoju dzieli się na iteracje – przedziały czasowe od 1 do 4 tygodni, które obejmują szereg etapów: planowanie, przeprowadzanie analiz, tworzenie projektu, kodowanie i przeprowadzanie testów. Wszystkie te wysiłki mają na celu ograniczenie ryzyka i jak najlepsze dostosowanie produktu do przyszłych zmian.

Jedną z kluczowych cech Agile jest elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zmian, aby stale odpowiadać na potrzeby dynamicznego rynku. Kolejną integralną częścią każdej metody Agile jest skuteczna komunikacja twarzą w twarz. Wymaga efektywnej pracy zespołowej, wielu dyskusji i zwykle skutkuje wyższą produktywnością i oczekiwanym produktem końcowym.

Co jest potrzebne, aby połączyć Agile i outsourcing?

Niezawodny partner w tworzeniu oprogramowania

Przy stosowaniu podejścia Agile bardzo ważne jest nawiązanie partnerstwa, które będzie oparte na wzajemnym zaufaniu. Ważne jest, aby zewnętrzny dostawca był zainteresowany Twoimi pomysłami i rozwojem Twojego biznesu, rozumiał wszystkie aspekty Twojej wizji, filozofii i głównych zasad. Cele współpracy muszą być jasne dla obu stron, a zespół offshore musi zawsze opowiadać się po tej samej stronie co klient.

Najpierw trzeba przeprowadzić szczegółowy research na temat firmy oraz jej modeli pracy. Trzeba także przestudiować recenzje, różne punkty widzenia, przeanalizować portfolio, zajrzeć na stronę internetową firmy i profile w mediach społecznościowych oraz wpisy na blogu. Po tak głębokiej analizie i komunikacji z potencjalnym partnerem na pewno zrozumiesz, czy możesz efektywnie współpracować przy projekcie, czy będzie on wiarygodnym partnerem i członkiem Twojego zespołu, czy nie.

Regularna i skuteczna komunikacja

Komunikacja jest kluczową zasadą metodyki zwinnej, ponieważ pomaga zrozumieć wyzwania i problemy wymagające rozwiązania. Dlatego ważne jest, aby komunikacja była jak najbardziej efektywna.

Outsourcing wiąże się oczywiście z uwzględnieniem takich czynników jak odległość pomiędzy współpracującymi partnerami, różnice w znajomości języków i strefach czasowych, czy też różnorodność kulturowa. Mogą w większym lub mniejszym stopniu utrudniać nawiązanie owocnej współpracy. Istnieje jednak wiele sposobów na utrzymanie bliskiej i skutecznej komunikacji, nawet biorąc pod uwagę powyższe czynniki.

Dzięki regularnym spotkaniom, raportom, wiadomościom błyskawicznym, rozmowom telefonicznym oraz wideokonferencjom możesz wyeliminować wszelkie trudności w komunikacji i uprościć proces współpracy.

Efektywna praca zespołowa

Dobra praca zespołowa jest bardzo ważna podczas tworzenia oprogramowania na zamówienie metodą Agile. Ponieważ współpracujące zespoły nigdy nie spotkały się osobiście, może im brakować wzajemnego zrozumienia i świadomości, że stanowią jedną całość w tym projekcie, dlatego muszą postrzegać siebie nawzajem jako stałych partnerów.

Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na ten problem, aby maksymalnie połączyć pracę obu zespołów. Dzięki temu każdy przedstawiciel tego czy innego zespołu powinien czuć się ważny i zawsze być otwartym i aktywnym uczestnikiem projektu. Wszyscy uczestnicy procesu pracy muszą włożyć maksymalny wysiłek i mieć wystarczającą motywację, aby współpraca była produktywna i przyniosła jak najbardziej pomyślne rezultaty.

Podpisywanie zwinnych umów

Jak wspomniano powyżej, metodyka Agile zakłada budowanie w zespole relacji opartych na zaufaniu. Oczywiście dość trudno jest zbudować relację opartą na prawdziwym zaufaniu, jeśli współpracuje się z partnerem, który znajduje się za granicą. Dlatego też, aby zapobiec ewentualnym szkodom, firmy outsourcingowe zazwyczaj podpisują odpowiednie umowy. Zawierają szczegółowe wymagania i warunki współpracy.

Jednak zawierając taką umowę, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego poziomu elastyczności i możliwości potencjalnych zmian, a nie tylko wymaganego wyniku i liczb do uzyskania. Prawnicy, którzy ułatwiają skuteczne zawieranie zwinnych umów, powinni dobrze rozumieć wszystkie te cechy i koniecznie określić je w umowie.

Uwzględnienie stref czasowych

Przebywanie w różnych strefach czasowych często powoduje trudności w komunikacji z wykonawcami. Jeśli planujesz codzienne spotkania, należy je zaplanować z uwzględnieniem charakterystyki czasowej obu stron, tak aby nieprzewidywalne czynniki nie miały wpływu na harmonogram dnia pracy. Aby omówić kwestie projektowe, wyjaśnić pewne wymagania lub niejasne punkty, zebrać opinie lub po prostu poinformować o aktualizacjach i planach, ważne jest uzgodnienie ram czasowych.

Podsumowując

Aby skutecznie połączyć metodyki zwinne i outsourcing tworzenia oprogramowania na zamówienie, należy pokonać pewne problemy i przeszkody. Wymaga to pewnego wysiłku zarówno ze strony klienta, jak i zagranicznego zespołu zajmującego się tworzeniem oprogramowania na zamówienie.

Przede wszystkim ważne jest zbudowanie silnego, rzetelnego partnerstwa opartego na zaufaniu, prowadzenie skutecznej komunikacji na wszystkich etapach projektu oraz nawiązanie efektywnej współpracy pomiędzy obydwoma zespołami. Będziesz także musiał pokonać różnice językowe, czasowe, a czasem nawet kulturowe. Ostatecznie właściwa integracja podejścia Agile z outsourcingiem może dać niesamowite rezultaty współpracy.

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx