Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

18 czerwca 2024

Jakie choroby atakują pszenicę ozimą?

Pszenica ozima to najważniejsze zboże w Polsce pod względem gospodarczym. Jest bardzo plenna, co powoduje, że każdego roku zbiory wahają się w granicach 10 mln t, często przekraczając tę liczbę. Pszenica ta charakteryzuje się wysoką intensywnością produkcji.

Jakie warunki są korzystne przy uprawie pszenicy ozimej?

Wymaga dużego nawożenia, a do wzrostu potrzebuje bardzo dobrych warunków wodnych, cieplnych oraz glebowych. Właśnie dlatego uprawiana jest na najlepszych glebach w kraju. Wiele porad na temat jej pielęgnacji znajdziesz na stronie syngenta.pl. Wyróżnia się wiele odmian rośliny, m.in. pszenicę jakościową Toras, pszenicę chlebową Gordian oraz pszenicę elitarną Galerist. Każda z nich ma swoje unikatowe cechy, którymi wyróżnia się spośród pozostałych. Jest to na przykład zimotrwałość lub stabilny plon w każdym roku.


Z jakimi chorobami pszenicy ozimej zmagają się rolnicy?

Pszenica ozima, podobnie jak wszystkie inne rośliny, jest atakowana przez wiele chorób. W tym przypadku wpływa na to niedobór wody i niewłaściwy rodzaj gleby. Choroby pszenicy ozimej to przede wszystkim septorioza paskowana liści oraz rdza brunatna. Pierwsza wywoływana jest przez pasożytnicze grzyby Mycosphaerella graminicola. Rozprzestrzenia się na całym świecie i w wielu krajach uznaje się ją za najgroźniejszą dla pszenicy. Występuje we wszystkich fazach rozwojowych, a pierwsze oznaki mogą pojawić się już na siewkach. Rozpoczyna się od dolnych liści rośliny i postępuje ku górze. Objawia się plamami o żółtej barwie, które następnie ulegają nekrozie, przez co stają się szare. Zapobieganie septoriozie polega na zabiegach agrotechnicznych, np. głębokiej orce, niszczeniu samosiewów oraz zaprawianiu fungicydami. Na stronie syngenta.pl dowiesz się więcej na temat agrotechniki. Drugą z chorób obserwuje się głównie w województwach północnych oraz śląskim. Odznacza się brunatną plamistością liści, a jej rozwojowi sprzyja rosa, wysoka wilgotność powietrza oraz długotrwałe nasłonecznienie. W liściu powstaje rana, która powoduje u pszenicy ozimej intensywną utratę wody. Należy ją zwalczać w fazach krzewienia, strzelania roślin w źdźbło i kłoszenia.

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.