Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

22 maja 2024

Jak WMS wspiera nowoczesną logistykę?

W dobie rosnącego nacisku na jak najszybszą realizację zamówień, silnego wzrostu handlu e-commerce oraz rosnącej konkurencji kluczowym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych staje się dobrze funkcjonująca logistyka magazynowa. Kluczem do właściwej organizacji sfery magazynu jest sprawny system informatyczny klasy WMS (warehouse management system). W tym artykule wyjaśnimy czym jest ten system oraz jakie korzyści wynikają z jego zastosowania.

Czym jest właściwie system zarządzania magazynem klasy WMS?

WMS to skrót od angielskiego warehouse management system, czyli system zarządzania magazynem. Jest to narzędzie informatyczne, którego głównym celem jest wsparcia funkcjonowania logistyki wewnętrznej, czyli magazynu. Obszary wspierane przez system WMS to przede wszystkim przyjęcie towaru do magazyny, składowanie towaru w magazynie oraz wydanie towaru poza magazyn. System zarządzania magazynem opiera się na zasadzie generowania zadań dla konkretnych magazynierów, tak aby ich praca była w pełni wyznaczana i nadzorowana systemowo. Do komunikacji pomiędzy systemem, a konkretnym użytkownikiem służą kolektory danych, czyli urządzenia zaopatrzone w czytnik kodów lub czytnik kodów dwuwymiarowych o charakterystyce przenośnych komputerów. To właśnie na ekranie terminala danych pokazywane są komunikaty i polecenia z systemu, a ich wykonanie potwierdzane jest przez odczyt kody kreskowego w konkretnej lokalizacji, czy na konkretnym produkcie.

Jakie są efekty wdrożenia systemu WMS?

Wdrożenie systemu WMS niesie ze sobą szereg korzyści związanych z poprawą efektywności pracy magazynierów. Ostrożne szacunki mówią o wzroście efektywności pracy magazynu o nawet 30% w stosunku do sytuacji brak systemu i pracy w oparciu o tradycyjne metody kartki i długopisu. Niewątpliwie jedną z kolejnych zalet związanych z wdrożeniem systemu WMS jest również wzrost stopnia wykorzystania przestrzeni magazynowej. Niejednokrotnie okazuje się, że inwestycja w system do zarządzania magazynem pozwala na lepsze składowanie towarów, generując oszczędności przestrzeni nawet o 50%. Dla handlu e-commerce niezmiernie ważną kwestią jest redukcja błędów podczas wysyłek towaru. Dzięki systemom WMS możemy być pewnie, że właściwy towar trafi do właściwego Klienta we właściwym czasie.

Jak przygotować się do wdrożenia systemu WMS?

Wdrożenie systemu WMS powinno być poprzedzone właściwym przygotowaniem samego magazynu, które polegać powinno na jego oznakowaniu zgodnie z systematyką wymaganą przez system WMS. Oznakowanie regałów magazynowych, oznakowanie miejsc paletowych oraz oznakowanie informacyjne przestrzeni magazynowej to elementy, o które warto zadbać przed wdrożeniem systemu. Niezmiernie ważną kwestią jest również przeprowadzenie inwentaryzacji zerowej, która polega na dokładnym zliczeniu towaru i oklejeniu go przy użyciu etykiety samoprzylepnej. We wszystkich fazach projektu związanego z systemem WMS pomogą Tobie eksperci z HIT-Kody Kreskowe.

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.