Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

28 lutego 2024

Program Czyste Powietrze. Jakie wymagania powinny spełniać okna i drzwi zewnętrzne?

Ideą przewodnią powstania programu „Czyste Powietrze” było podniesienie jakości powietrza poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw ograniczających energochłonność szeroko rozumianych obiektów budowlanych. Szerokim echem odbiły się działania promocyjne mówiące o wymianie pieców i kotłów, natomiast pewien niedosyt informacyjny dało się zauważyć w odniesieniu do innych inwestycji, równie istotnych z punktu widzenia tego, czym przecież my wszyscy oddychamy, powietrza. Dofinansowanie obejmuje także okna i drzwi, jakie wymagania należy spełnić? Czas uzupełnić wiedzę.

Program „Czyste Powietrze”, założenia

Program w trakcie jego trwania (2019-2029) rozdysponuje 103 miliardy złotych, pośród wszystkich uczestników, którzy podejmą trud termomodernizacji domów jednorodzinnych, bliźniaków i szeregowców.

 • Dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog), pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjna ulga podatkowa – 63,3 mld zł;
 • Kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł.

W tym miejscu wypada uściślić, iż nie chodzi jedynie o tzw. źródła ciepła (piece, kotły, pompy ciepła).

Równie ważne jest powstrzymanie lub ograniczenie ubytków energetycznych, na co wpływ mają elementy konstrukcji zewnętrznych budowli, wytyczające ich powierzchnię. Zatem program „Czyste powietrze” w takim samym stopniu odnosi się do ścian, stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bram garażowych itp.

Nie można przy okazji nie zauważyć, że szczelniejszy dom wymaga niższych nakładów na zapewnienie w nim ciepła zimą i chłodu latem. Daje to asumpt do stwierdzenia, iż nowe okna i drzwi, poza dotacją związaną z ich zakupem i montażem wpłyną znacząco na stałe obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku przez wiele kolejnych lat.

Powyższy argument jest o tyle istotny, że program jest skierowany do gospodarstw domowych, w których roczny dochód nie przekroczył 100 tys. zł (za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku). Oznacza to, że jest on dostępny dla osób, które w przeszłości nie mogły sobie pozwolić na kosztowne inwestycje.

Program „Czyste Powietrze”, formy dofinansowania

Dofinansowanie „Czyste Powietrze” przewiduje trzy formy wspierania inwestycji:

 • Bezpośrednie dofinansowanie na zakup urządzeń, materiałów oraz usługi demontażu i montażu;
 • dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • Ulga podatkowa.

Ogólna suma dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 30 tysięcy złotych, natomiast ulga termomodernizacyjna dotyczy odliczenia od dochodu 53 tysięcy złotych przez sześć lat, począwszy od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (podstawa prawna: Ustawa 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Atrakcyjność programu „Czyste Powietrze” jest tym większa, że inwestor zachowuje prawo do wszystkich świadczeń jednocześnie. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by złożyć wniosek o dotację i skorzystać z wprowadzonej ulgi termomodernizacyjnej na podstawie tej samej inwestycji.

Jakie wymagania powinny spełniać okna i drzwi zewnętrzne w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej spełnia wymogi określone jako ocieplenie budynku w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Projekt zakłada, iż wsparcie obejmuje stolarkę okienną i drzwiową, w tym okna aluminiowe, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe, powierzchnie przezroczyste nieotwierane wraz z wykonaniem usługi demontażu starej stolarki i usługą montażu nowej.

Należy jednak mieć świadomość, iż nie chodzi tu o bliżej nieokreślone okna lub drzwi. W załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego zawarte są szczegółowe wytyczne dotyczące wymogów technicznych i formalno-prawnych dla wyrobów budowlanych, urządzeń i robót objętych programem.

Powinny być to oknadrzwi i bramy, które spełniają wymogi dotyczące odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła Uc dla modernizowanych elementów.

Program „Czyste Powietrze” opiera się w znacznym stopniu na rozporządzeniu obowiązującym od 31.12.2020 roku, gdzie maksymalny współczynnik przenikania ciepła Uc dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych wynosi:

 • Okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/ (m2·K)];
 • Okna połaciowe – 1,10 [W/ (m2·K)];
 • Drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/ (m2·K)];
 • Drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/ (m2·K)].

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, iż powyższe wymogi spełniają okna aluminiowe oraz drzwi zewnętrzne aluminiowe zaprezentowane szerzej na stronie https://talmet.pl/nasza-oferta/.

Poza odpowiednim współczynnikiem Uc okna i drzwi aluminiowe cechują także inne, istotne z punktu widzenia użytkowników walory techniczne, wpływające na ogólną opłacalność inwestycji.

Cechy ram i profili aluminiowych:

 • Lekkość;
 • Stabilność;
 • Sztywność;
 • Szczelność;
 • Trwałość;
 • Odporność na czynniki atmosferyczne;
 • Odporność na zmiany temperatur;
 • Bogata paleta kolorów.

Kryteria udziału w programie określają też sposób instalacji stolarki okiennej drzwi zewnętrznych aluminiowych. Z tego powodu istotny jest wybór profesjonalnej firmy oferującej„ciepły montaż”, w ramach którego między innymi osadza się okna i drzwi w warstwie ocieplenia lub uszczelnia poprzez zastosowanie taśmy, folii paroszczelnej od strony wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

Wnioski o dofinansowanie można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym ze względu na lokalizację inwestycji, a po nowelizacji również przez portal online.

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx