Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

12 kwietnia 2024

Europosłowie za stworzeniem Europejskiego Statusu Artysty

Komisja Kultury i Edukacji Europarlamentu wezwała do stworzenia ogólnounijnych ram prawnych dotyczących warunków pracy i minimalnych standardów dla wszystkich artystów.

W uchwale przyjętej 26 głosami za, przy braku głosów przeciw i 3 wstrzymujących się, Komisja Kultury i Edukacji PE wezwała Komisję Europejską do zaproponowania Europejskiego Statusu Artysty określającego wspólne dla wszystkich krajów UE ramy prawne dotyczące warunków pracy i minimalnych standardów przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich odnośnie do ich rynku pracy i polityki kulturalnej.

Jak zauważają europosłowie, różnice w przepisach krajowych dotyczących statusu prawnego artysty i jego transgranicznego uznawania utrudniają współpracę i mobilność. W zatwierdzonym tekście posłowie wezwali państwa członkowskie i Komisję Europejską do usunięcia wszelkich barier dla mobilności transgranicznej, w tym – w razie potrzeby – zrewidowania wymogów administracyjnych dotyczących wiz, podatków i ubezpieczeń społecznych, a także wzajemnego uznawania stopni uzyskanych w edukacji artystycznej.

W uchwale, która ma zostać poddana pod głosowanie w Europarlamencie podczas drugiej sesji plenarnej w październiku, eurodeputowani wezwali również do stworzenia konkretnych programów mobilności dla młodych europejskich twórców i innowatorów.

Europarlamentarzyści zwracają uwagę, że artyści są narażeni na nieuczciwe praktyki dominujących platform streamingowych, takie jak np. „klauzule wykupu”, które pozbawiają autorów należnych im honorariów. Aby temu zaradzić, posłowie chcą, aby KE i państwa członkowskie zapewniły artystom i pracownikom kultury dostęp do układów zbiorowych oraz wzmocniły ochronę dzieł oraz ich twórców w krajowych przepisach dotyczących praw autorskich.

Uchwalona rezolucja wzywa państwa członkowskie do wspierania i obrony wolności artystycznej w celu umocnienia gwarancji dla wolności wypowiedzi oraz zapewnienia obywatelom UE prawa do swobodnego korzystania z dzieł artystycznych. Europosłowie zaapelowali również do Komisji Europejskiej o nakładanie sankcji na te kraje UE, które nie przestrzegają tych swobód.

„Tym sprawozdaniem wysłaliśmy mocny sygnał mający na celu poprawę transgranicznej mobilności artystów, autorów, twórców i pracowników kultury. Pomoże to zapewnić artystom lepsze i bezpieczniejsze źródło utrzymania poprzez wyjaśnienie ich statusu i uproszczenie dostępu do ubezpieczeń społecznych. Będziemy walczyć o rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się dziś artyści – zarówno dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub orientację seksualną, jak również ewentualnych represji politycznych” – powiedziała sprawozdawca uchwały, luksemburska eurodeputowana Monica Semedo.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx