Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

30 maja 2024

Hypera Pharma będzie od teraz korzystać ze wsparcia Rimini Street dla swoich aplikacji SAP

Dyrektorzy ds. zaopatrzenia i informatyzacji w największej firmie farmaceutycznej w Brazylii przechodzą na wsparcie zewnętrzne celem obniżenia wysokich kosztów utrzymania oprogramowania SAP oraz wykorzystania zaoszczędzonych środków na innowacje.

LAS VEGAS i SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)– Firma Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca oprogramowania i wiodący usługodawca zewnętrzny zapewniający usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, poinformowała dziś, że Hypera Pharma – największa brazylijska firma farmaceutyczna – będzie od teraz korzystać ze wsparcia Rimini Street w zakresie swoich aplikacji SAP ECC 6.0, bazy danych Microsoft SQL Server i oprogramowania SAP BusinessObjects. Firma zamieniła także Solution Manager od SAP na Watch for SAP od Rimini Street, zapewniając płynne monitorowanie swoich systemów SAP. Wybór wsparcia Rimini Street pozwolił Hypera Pharma na uzyskanie istotnych oszczędności, które będą mogły być wykorzystane do finansowania priorytetów firmy w zakresie przekształcenia jej działalności, w tym m.in. na rozwój marki oraz najnowocześniejsze badania i rozwój (B+R) technologii farmaceutycznych w nowoczesnym ośrodku badawczym firmy Hynova w Brazylii.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera multimedia. Jego pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20201020005451/en/

Zaopatrzenie motorem napędowym innowacji dzięki współpracy z liderami branży IT oraz sektora biznesowego

Firma Hypera Pharma, posiadająca swoją siedzibę w São Paulo, wytwarza popularne lekarstwa stosowane przez ponad 200 mln Brazylijczyków, a także witaminy, suplementy diety i dermokosmetyki. Pod koniec roku 2017 firma ogłosiła pojawienie się nowej marki, koncentrującej się wyłącznie na sektorze farmaceutycznym, w którym panuje silna konkurencja wymagająca wysokich inwestycji w innowacje i B+R oraz coraz większych możliwości w zakresie częstszego wypuszczania na rynek nowych produktów i leków. Nowy kierunek działalności Hypera Pharma zmotywował kierownictwo firmy do zmiany podejścia do prowadzonej działalności, weryfikacji swoich priorytetów oraz poszukiwania inicjatyw mających na celu optymalizację kosztów.

Za decyzją o przejściu na wsparcie Rimini Street stoją dyrektorzy Hypera Pharma ds. zaopatrzenia i informatyzacji, którym powierzono zadanie optymalizacji zasobów. To właśnie oni dostrzegli szansę na zmniejszenie wysokich wydatków firmy na utrzymanie i wsparcie oprogramowania, a jednocześnie poprawę jakości usług w tym zakresie. W ramach bliskiej współpracy przygotowali uzasadnienie biznesowe dla dyrektora generalnego firmy, w którym wykazali, że przejście na wsparcie zewnętrzne skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa, wzrostem wydajności operacyjnej i oszczędnościami finansowymi. Dyrektorzy firmy ds. zaopatrzenia i informatyzacji postanowili, że Hypera Pharma nie powinna godzić się na określoną czasowo aktualizację do S/4CHANA, ponieważ w perspektywie krótkoterminowej nie ma to sensu. Przeprowadzenie takiej aktualizacji wiązałoby się z dużymi zakłóceniami, jednocześnie przynosząc niewielkie korzyści i zwrot z inwestycji, podczas gdy bieżący spersonalizowany system ERP w całości spełnia potrzeby biznesowe firmy.

„Dyrektorzy ds. zaopatrzenia powinni czuć się upoważnieni do przedstawiania kierownictwu firmy własnych pomysłów dotyczących poprawy strategii firmy i lepszej realizacji założonych priorytetów biznesowych. Mogą oni również wpływać na osoby decyzyjne w kwestii dodatkowych korzyści i przekierowania zwolnionych zasobów na realizację innych ważnych inwestycji i innowacji dzięki inicjatywom informatycznym, takim jak wybór wsparcia zewnętrznego – powiedział Humberto Guimaraes, dyrektor ds. zaopatrzenia w Hypera Pharma. – Wybór wsparcia od Rimini Street wpisuje się w nowy sposób myślenia, który pozwala firmie umacniać swoją pozycję w branży farmaceutycznej. Dzięki środkom oszczędzonym na wsparciu możemy zwiększyć inwestycje w różnych obszarach naszej działalności, w tym m.in. w zakresie B+R, cyfryzacji, automatyzacji procesów i nowych aplikacji ERP, które pozwalają zmodernizować działania logistyczne i umożliwiają lepsze śledzenie produktów”.

Wsparcie charakteryzujące się niezwykle szybkim czasem reakcji dzięki wiodącym w branży umowom gwarantującym jakość świadczonych usług (SLA)

Hypera Pharma, podobnie jak pozostali klienci Rimini Street, korzysta z elastycznego modelu wsparcia oprogramowania dla firm klasy premium, włączając wiodące w branży umowy gwarantujące poziom świadczonych usług (SLA), w ramach których czas reakcji dla wszystkich sytuacji kryzysowych o najwyższym priorytecie wynosi 10 minut. Każdemu klientowi przydzielany jest także główny inżynier ds. wsparcia (PSE) wspierany przez zespół inżynierów ds. funkcjonalnych i technicznych, mających średnio 15 lat doświadczenia w obsłudze oprogramowania stosowanego w przedsiębiorstwach. Hypera Pharma używała pewnych komponentów oprogramowania SAP Solution Manager, jednak współpracując z pełnym inicjatywy zespołem Rimini Street firma wdrożyła zamiast niego Rimini Street Watch for SAP. To rozwiązanie łączy w sobie aktywną diagnostykę i internetowe panele sterowania pozwalające Hypera Pharma zauważać i łagodzić skutki problemów zanim staną się poważne.

„Pozostanie przy dotychczasowym wsparciu ERP ze strony SAP oznaczało pozostanie w strefie komfortu. Firma Rimini Street udowodniła nam, że warto przejść na wsparcie zewnętrzne. Dzięki temu mogliśmy obniżyć koszty utrzymania i wsparcia ze strony SAP oraz przekierować zaoszczędzone środki na swoje bieżące cele biznesowe. Od momentu przejścia na usługi Rimini Street nie musimy się już martwić o wsparcie swojego systemu ERP” – dodał Guimaraes.

„Nowoczesne firmy działające w erze cyfrowej, takie jak Hypera Pharma, które chcą zachować czołową pozycję na rynku, muszą optymalizować swoje koszty usług informatycznych i szukać środków na inwestycje w innowacje i przekształcenia biznesowe – stwierdził Edenize Maron, dyrektor generalny Rimini Street na Amerykę Łacińską. – Dyrektorzy firmy ds. zaopatrzenia i informatyzacji przekonali swoje kierownictwo do przejścia na wsparcie zewnętrzne, co umożliwiło zmniejszenie kosztów. To z kolei przyczyniło się do realizacji strategicznych celów firmy, w tym m.in. modernizacji rozwiązań logistycznych i przyśpieszenia działań B+R, a tym samym szybszego wprowadzania produktów na rynek. Pokazuje to, jak istotne jest uczestniczenie przez dyrektorów firm w wysiłkach na rzecz wspierania rozwoju i innowacji”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 3500 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com/ oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi takie podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki ekonomiczne, operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności Rimini Street, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności spółki lub jej bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność Rimini Street do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych Rimini Street; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów posiadanych przez Rimini Street pozwalająca na spełnienie przez spółkę wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A Rimini Street pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych przez Rimini Street produktów i usług, w tym usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usług dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które Rimini Street planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 sierpnia 2020 r. oraz okresowo aktualizowanym przez inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje jednak żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa komunikatu w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201020005451/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

Źródło informacji: Business Wire

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx