O co tak naprawdę chodzi w RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to temat szeroko komentowany i dyskutowany, często budzący więcej pytań niż odpowiedzi. W jego centrum nie znajdują się jednak skomplikowane paragrafy prawne, lecz kilka fundamentalnych zasad, które mają na celu ochronę naszej prywatności w cyfrowym świecie. Mimo że niemożliwe jest omówienie 100% przepisów RODO w jednym artykule, można je skrócić do kilku kluczowych punktów.

  1. Przetwarzanie zgodnie z RODO

Pierwszym krokiem jest podział danych na zwykłe i wrażliwe. Przetwarzanie danych zwykłych wymaga podstawy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, natomiast dla danych wrażliwych konieczna jest zgoda określona w art. 9 ust. 2 RODO. To fundamentalne rozróżnienie ma na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony informacjom, które mogą mieć znaczący wpływ na prywatność osoby, której dane dotyczą.

  1. Rozliczalność

Zasada rozliczalności, zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO, nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek nie tylko przestrzegania zasad ochrony danych, ale i wykazania, że działania te są realizowane w praktyce. Oznacza to konieczność posiadania dokumentacji potwierdzającej zgodność przetwarzania danych z RODO.

  1. Obowiązek informacyjny

Artykuły 13 i 14 RODO, w połączeniu z art. 12, wprowadzają obowiązek informacyjny, który zobowiązuje organizacje do jasnego komunikowania osób, których dane dotyczą, o celach i podstawach przetwarzania ich danych, a także o prawach, jakie im przysługują w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

  1. Prawa podmiotów danych

RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, szereg praw, w tym prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Te prawa umacniają kontrolę każdego z nas nad własnymi danymi. Nie należy również zapominać o art. 77 RODO, czyli o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

  1. Wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych

Ostatni punkt dotyczy konieczności przeprowadzenia analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych oraz wdrożenia środków, które to ryzyko zminimalizują. Chodzi o to, aby każda organizacja przetwarzająca dane osobowe stosowała takie metody zarządzania i zabezpieczenia informacji, które skutecznie chronią je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

  1. Powołanie IOD

Zasada dotycząca decyzji o konieczności mianowania Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest jednym z kluczowych elementów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Decyzja ta zależy od kilku czynników, które organizacja musi rozważyć, aby ustalić, czy obowiązkowe jest powołanie IOD.

Kiedy IOD jest konieczny?

Mianowanie IOD jest obowiązkowe, gdy:

  1. Przetwarzanie jest prowadzone przez organ publiczny lub instytucję publiczną (z wyjątkiem sądów działających w ramach swojej funkcji sądowej).
  2. Główne działania organizacji wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę.
  3. Główne działania organizacji obejmują przetwarzanie na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub danych osobowych związanych z wyrokami karnymi i przestępstwami.

Powołanie IOD

Po podjęciu decyzji o konieczności mianowania IOD, organizacja stoi przed wyborem: powierzyć tę rolę pracownikowi wewnętrznemu czy zatrudnić zewnętrznego specjalistę. Wybór ten zależy od wielu czynników, w tym od zasobów, wielkości organizacji oraz rodzaju i skali przetwarzanych danych.

Szkolenie IOD

Niezbędne jest, aby IOD posiadał zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony danych. Szkolenie IOD powinno obejmować zarówno aspekty prawne, jak i techniczne RODO, a także najlepsze praktyki w zakresie wdrażania i monitorowania zgodności z rozporządzeniem w organizacji. Szczególną wartość mają te kursy IOD, które łączą teorię z praktycznymi studiami przypadków, oferując uczestnikom kompleksowy ogląd na wyzwania związane z funkcją IOD.

Dlaczego tak ważna jest ciągłość szkoleń?

Chociaż Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 roku stanowią podstawę regulacji dotyczących ochrony danych w Polsce, to nie działają one w próżni. Są ściśle powiązane z innymi przepisami prawnymi, takimi jak Kodeks Cywilny czy Kodeks Pracy. Ta sieć wzajemnych powiązań wymaga od przedsiębiorstw nie tylko znajomości szerokiego spektrum regulacji, ale także ciągłego aktualizowania wiedzy i dostosowywania do niej praktyk biznesowych.

Zrozumienie i stosowanie przepisów dotyczących retencji, czyli okresu przechowywania danych osobowych, jest tutaj kluczowym przykładem. Kwestie retencji danych osobowych są niezwykle istotne i wymagają szczególnej uwagi, gdyż niewłaściwe zarządzanie nimi może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla firmy.

Dlatego tak ważne jest szkolenie RODO, w Ratio-Go wierzymy, że klucz do efektywnej ochrony danych leży w jasnej i zrozumiałej komunikacji. Dlatego nasze programy szkoleniowe są dostosowane do różnych grup odbiorców, od pracowników operacyjnych po kadry zarządzające, zapewniając im kompleksową wiedzę na temat RODO i sposobów jego wdrażania w codziennej praktyce firmowej.

Nasze szkolenia to nie tylko transfer wiedzy, ale także praktyczne porady i narzędzia, które ułatwią uczestnikom wdrożenie i przestrzeganie przepisów RODO w ich organizacjach. Ratio-GO stawia na interaktywne metody nauczania, włączając studia przypadków, dyskusje i warsztaty, aby maksymalnie zwiększyć efektywność szkolenia.

Materiał zewnętrzny

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx