Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

23 maja 2024

Ulga termomodernizacyjna – podstawy i funkcjonowanie

Ulga termomodernizacyjna jest jedną z ulg, która polega na odliczaniu od podstawy obliczenia podatku określonych wydatków – tak zwanych wydatków termomodernizacyjnych. Komu przysługuje ten rodzaj preferencji podatkowej i jak prawidłowo z niego skorzystać?

Podstawy prawne i regulacje

Ulga termomodernizacyjna i zasady jej stosowania, wynikają bezpośrednio z przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 tj. z dnia 2020.08.21), zwanej dalej „Ustawą o PIT„. W szczególności, jej art. 26h. Drugim kluczowym aktem prawnym, jest rozporządzenie wykonawcze z dnia 21 grudnia 2018 r., wydane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać jedynie właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Następnie, że ulga ta może dotyczyć odliczenia wydatków poniesionych na określone materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dodatkowo ustawodawca zaznaczył, że wydatki te podlegają klasyfikacji, jeżeli przedsięwzięcia zostały zakończone maksymalnie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Z założenia, odliczeń należy dokonywać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podniesiony został wydatek. Jeżeli dochód podatnika nie wystarcza na możliwość odliczenia, może skorzystać z niego w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

Limity ulgi termomodernizacyjnej

Wartość pomocy w ramach ulgi termomodernizacyjnej została przez ustawodawcę ograniczona, do kwoty maksymalnej 53 000 zł, w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Dodatkowo, wszystkie wydatki powinny zostać prawidłowo udokumentowane, w szczególności poprzez posiadanie przez podatnika dokumentów faktur VAT. Ustawodawca w ust. 4 art. 26h zdecydował wprost, że jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Nie można natomiast korzystać z odliczenia wydatków, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W ramach możliwości odliczenia nie podlegają również wydatki odliczone od kosztów uzyskania przychodu, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika, w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

5 2 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx