Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

25 czerwca 2024

Ile idzie przelew bankowy? Sprawdź czym są bankowe sesje Elixir i kiedy dojdzie przelew.

W dzisiejszym świecie każdy z nas ma na co dzień do czynienia z przelewami bankowymi, które są najpopularniejszym sposobem rozliczenia bezgotówkowego, ale czym tak naprawdę są? Dlaczego jeden przelew zostanie wykonany w ciągu kilku minut, a na drugi trzeba czekać kilka dni? Z tego artykułu dowiesz się nieco o tradycyjnych przelewach, bankowych sesjach ELIXIR, a także o tym ile czasu trzeba czekać na przelew.

Czym jest przelew bankowy?

Zlecając wykonanie przelewu, czy to w placówce banku, czy też za pomocą Internetu zlecasz przekazanie określonej kwoty ze swojego rachunku na rachunek innej osoby. Podstawowym warunkiem udanej transakcji jest oczywiście posiadanie wymaganej kwoty na swoim rachunku. Poza tym należy podać: nazwę odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, numer rachunku zlecającego, tytuł przelewu, a w przypadku zlecenia tradycyjnego, w formie papierowej należy złożyć swój podpis.

Pieniądze przekazywane na konto drugiej osoby nie są przenoszone w sposób fizyczny, to znaczy nie są transportowane pomiędzy oddziałami tego samego banku albo pomiędzy innymi bankami. Rozliczenia pomiędzy bankami odbywają się dzięki instytucji zwanej Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR). Działa to w ten sposób, że każdy bank posiada swoje konto rozliczeniowe w Narodowym Banku Polskim (NBP). Banki rozliczają swoje zobowiązania i należności właśnie pod nadzorem KIR. Sprawa jest dużo prostsza, jeśli chodzi o przelewy wewnętrzne, to znaczy pomiędzy klientami tego samego banku. System, który służy do wewnątrzbankowych oraz międzybankowych transakcji nazywa się ELIXIR. Do przelewów wewnętrznych banki często korzystają z własnych systemów, co pozwala na błyskawiczne księgowanie.

System ELIXIR

ELIXIR to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych działający od 1994 roku pod nadzorem KIR. Od 2004 roku całkowicie zastąpił poprzedni system SYBIR, który opierał się na przekazywaniu dokumentu papierowego między bankami za pomocą poczty kurierskiej. ELIXIR jest obecnie kluczowym elementem polskiego sektora bankowego.

Przetwarzanie zleceń płatniczych w systemie ELIXIR odbywa się podczas tzw. sesji rozliczeniowych. Sesje odbywają się 3 razy dziennie (o godzinie 9:30, 13:30 oraz 16:00) w dni powszednie. Wyjątkiem są 24 oraz 31 grudnia, kiedy to odbywają się 2 sesje.

System posiada jednak pewne ograniczenia. Warunki, jakie muszą spełniać transakcje, aby były obsługiwane przez ELIXIR to m.in.:

  • Waluta PLN
  • Bank nadawcy i odbiorcy muszą korzystać z systemu ELIXIR.

Czas realizacji przelewów

To, w jakim czasie zostanie zrealizowana nasza dyspozycja przelewu, zależy od paru czynników. Przede wszystkim od tego, czy jest to przelew wewnętrzny, czy zewnętrzny oraz od samego rodzaju przelewu. W przypadku przelewów realizowanych przez polskie banki mamy do wyboru:

  • Standardowy przelew ELIXIR wewnętrzny – jest realizowany pomiędzy klientami tego samego banku, dlatego nie jest zależny od sesji ELIXIR, o których była mowa wcześniej. Koszt wykonania przelewu wynosi 0 zł. Maksymalny czas księgowania wynosi około 1 godziny, jednakże najczęściej trwa to zaledwie kilka minut.
  • Standardowy przelew ELIXIR zewnętrzny – odbywa się, jeżeli nadawca i odbiorca mają rachunki w różnych bankach. Koszt przelewu wynosi 0 zł. Czas realizacji takiego przelewu jest ściśle uzależniony od sesji ELIXIR, więc czas może być różny. Minimalnie wynosi ok. 2 godzin, ale nie więcej niż 24 godziny. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy dyspozycja została złożona w piątek po zakończeniu ostatniej sesji. Wtedy przelew zostanie zaksięgowany dopiero w poniedziałek po porannej lub południowej sesji.
  • Przelew ekspresowy Blue Cash – jest to rodzaj przelewu natychmiastowego obsługiwanego przez firmę Blue Media, która posiada rachunki we wszystkich bankach w Polsce. Stanowi swojego rodzaju pośrednika, dzięki czemu chcąc wykonać przelew międzybankowy, przekazujemy wskazaną kwotę na konto Blue Media w naszym banku, a oni korzystając ze swojego konta w banku odbiorcy, dokonują przelewu wewnętrznego. Cała transakcja między bankowa odbywa się de facto za pomocą dwóch przelewów wewnętrznych. Koszt przelewu jest różny i waha się od 5 do 10 złotych w zależności od banku. Cała operacja trwa zazwyczaj kilka minut.
  • Express ELIXIR – kolejny rodzaj przelewu natychmiastowego z tą różnicą, że jest realizowany przez KIR. Wszystkie transakcje są przeprowadzane w czasie rzeczywistym, nie występują sesje wejścia i wyjścia. Z przelewów Express ELIXIR korzysta obecnie bardzo popularny sposób płatności BLIK.
  • SORBNET – przelewy tego typu są realizowane przez NBP i są przeznaczone do transferów dużych kwot, tj. powyżej miliona złotych. Nie jest ograniczona maksymalna kwota przelewu. Według informacji statystycznej przeciętny przelew opiewał na kwotę 18 mln złotych. Do systemu SORBNET należą instytucje rozliczeniowe, w tym Krajowa Izba Rozliczeniowa, centrale banków komercyjnych oraz zrzeszenia banków spółdzielczych. Koszt przelewu wynosi ok. 35 złotych. Czas realizacji takiego przelewu wynosi maksymalnie 1 godzinę.
  • Zwykły przelew zagraniczny – podobny do przelewu międzybankowego, ale zagranicę. Banki doliczają ok. 0,35% wartości przelewu oraz wynoszącą kilka złotych opłatę komunikacyjną. Czas księgowania wynosi około 3 dni roboczych.
  • Przelew SEPA – przelew zagraniczny obsługiwany tylko w walucie EURO. Koszt przelewu wynosi 5-10 złotych, plus dodatkowo od 5 do 10% wartości przelewu za przewalutowanie. Czas księgowania wynosi maksymalnie 24 godziny w dni robocze.

Jak widać na powyższym zestawieniu, poszczególne rodzaje przelewów różnią się między sobą czasem i kosztem realizacji. Najczęściej przeciętny Kowalski korzysta ze standardowych przelewów ELIXIR, które w zupełności odpowiadają potrzebom. Warto jednak wiedzieć, że istnieją inne opcje, które kiedyś mogą się nam przydać.

Źródło: https://zaradnyfinansowo.pl/sesje-elixir-kiedy-dojdzie-przelew-i-jakie-sa-godziny-ksiegowania/