Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

24 lutego 2024

Postępowanie spadkowe na rynku nieruchomości

W momencie śmierci właściciela nieruchomości, na osobach posiadających interes prawny ciąży przeprowadzenie odpowiedniego postępowania spadkowego. W jego toku ustanowieni zostaną prawowici spadkobiercy właściciela oraz dojdzie do właściwego podziału majątku.

Postępowanie spadkowe może zostać przeprowadzone na drodze sądowej lub przed notariuszem. W przypadku drugiej opcji, w kancelarii notarialnej powinni pojawić się osobiście wszyscy ustawowi spadkobiercy. Rolą notariusza jest sporządzenie dokumentu – poświadczenia dziedziczenia.

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument stwierdzający nabycie spadku. Notariusz może przygotować akt poświadczenia dziedziczenia na podstawie ustawy lub opierając się na przygotowanym uprzednio testamencie spadkodawcy. Co istotne, notariusz nie rozstrzyga bezpośrednio sporów pomiędzy spadkobiercami. Tego typu kwestie rozstrzygane są bezpośrednio w drodze sądowej. Podczas sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia oraz sporządza właściwy dokument.

Przygotowanie protokołu dziedziczenia jest szczególnie istotne, ponieważ zawiera w sobie m.in.

  • oświadczenia potencjalnych spadkobierców o nie występowaniu innych osób wyłączających ich od dziedziczenia,
  • poświadczenia dziedziczenia złożone przez zainteresowane osoby,
  • oświadczenia o występujących w świadomości spadkobierców testamentach (lub ich braku),
  • oświadczenia o braku występowania innych postanowień o stwierdzeniu spadku oraz braku ewentualnych postępowań w tym zakresie.

W protokole znajduje się również informacja na temat tego, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz, które spadkobierca spełnia warunki właściwe do jego dziedziczenia.

Oprócz tego protokół rozstrzyga kwestię tego, czy spadkodawca był cudzoziemcem oraz czy legitymował się innym obywatelstwem. Szczególnie istotne jest zaznaczenie informacji o ewentualnych dobrach należących do spadkodawcy, który potencjalnie mogłyby znajdować się poza granicami Polski. Podczas opracowywania protokołu notariusz informuje wszystkich zainteresowanych, iż składanie fałszywych zeznań rodzi ze sobą odpowiedzialność karną. Niezbędnymi dokumentami do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są akt zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania, testament spadkodawcy, odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców.

W trakcie trwania postępowania spadkowego, notariusze zawiadamiają sąd rejonowy, prowadzący księgę wieczystej nieruchomości stanowiącej masę spadkową o zmianie właściciela. Listę nieruchomości należących do spadkodawcy powinni przygotować przed wizytą u notariusza zainteresowani spadkobiercy.

Ofertę mieszkań na sprzedaż w Warszawie sprawdź na https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/warszawa/

Na koszty związane z przygotowaniem poświadczenia dziedziczenia składają się m.in.

  • protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu,
  • protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu,
  • protokół z przyjęcia lub odrzucenia spadku (w szczególnych sytuacjach),
  • protokół dziedziczenia,
  • akt poświadczenia dziedziczenia oraz
  • wypisy dla poszczególnych osób.

Na sumaryczny koszt przygotowania dokumentów przez notariusza ostatecznie wpływa liczba osób stawiających się w kancelarii. Koszt oświadczenia dla każdej osoby, dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku wynosi ok. 50 zł. Koszt wypisów określany jest na podstawie liczby stron oraz liczby spadkobierców. Postępowanie spadkowe może również odbywać się w sądzie. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może zgłosić każdy ze spadkobierców, w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Do wniosku dodaje się wówczas podobny zakres dokumentów, jak w przypadku aktu poświadczenia spadku u notariusza.

Złożenie wniosku w sądzie jest z pewnością tańszym rozwiązaniem ponieważ kosztuje ok. 50 zł. Postępowanie spadkowe kończy się stwierdzeniem przez sąd nabycia spadku, w którym zostają określone poszczególne udziały spadkobierców. Zaletą postępowania u notariusza jest czas trwania postępowania, natomiast postępowanie spadkowe odbywające się w sądzie jest znacząco tańsze. 

 Gethome.pl – portal nieruchomości na sprzedaż i wynajem

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
at home
4 lat temu

Postępowanie spadkowe na rynku nieruchomości co trzeba wiedzieć?