Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

23 maja 2024

Wybuch w zakładzie a dokumentacja? cd.

Wybuch w zakładzie a dokumentacja

Wybuch w zakładzie produkcyjnym powoduje duże zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz infrastruktury zakładu. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wymaganych dokumentów dzięki którym bezpieczeństwo w zakładzie może być na wysokim poziomie.

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu, w którym zostały opisane najczęściej stosowane ciecze palne w zakładach produkcyjnych, obecnie chciałbym przybliżyć tematykę pyłów palnych.  W zależności od rodzaju firmy, profilu jej działalności oraz branży można spotkać się z różnymi palnymi pyłami. Należy nadmienić, że ciecze palne jak również pyły palne są bardzo często i powszechnie stosowane w procesach technologicznych.

Do najczęściej spotykanych pyłów palnych zalicza się m.in. pył: węgla, drzewny, aluminium, kakao, cukru, mleka w proszku.

Niniejsze pyły palne w trakcie  procesów technologicznych mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe, które są niebezpieczne dla ludzi oraz otoczenia.

Aby procesy mogły być prowadzone w sposób bezpieczny na pracodawcę został nałożony prawny obowiązek dotyczący przeanalizowania występujących zagrożeń. Analiza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego powinna zostać opracowana przez zespół kompetentnych osób posiadających wiedzę i praktyczne doświadczenie. Rzadko kiedy pracownik zakładu ma na tyle duże doświadczenie i wiedzę aby opracować samodzielnie tak ważną analizę bezpieczeństwa. Dobrą praktyką jest opracowywanie takich dokumentów przez zespół, grupę osób, a nie przez jedną osobę. Wynika to m.in. z tego, że jedna osoba nie ma tak szerokiego spojrzenia na problematykę oraz może pominąć pewne aspekty ważne z punktu widzenia analizy.

Najczęściej analizy wykonują doświadczone biura inżynierskie posiadające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego np.KONNER, które zatrudniają doświadczonych i wykwalifikowanych inżynierów.

Jakie dokumentu są wymagane w zakładzie jeżeli podczas procesów wykorzystuje się gazy, ciecze, pyły palne:

– Ocena Zagrożenia Wybuchem

– Ocena Ryzyka Wybuchu

– Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Podczas opracowywania niniejszych dokumentów analizuje się m.in. substancje palne i ich parametry, proces technologiczny, źródła zapłonu itd. W analizie zwraca się uwagę na niezgodności, które występują w procesie technologicznym a mogą wpłynąć na zwiększenie prawdopodobieństwa wybuchu w danym obszarze technologicznym m.in. niewłaściwy dobór urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym itd. Ww. dokumenty muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [1] i [2].

Szczegółowe informacje nt. opracowania Oceny Zagrożenia WybuchemOceny Ryzyka Wybuchu oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem można uzyskać na stronie internetowej m.in. www.konner.pl oraz w zakładkach dotyczących poszczególnych dokumentów.

W kolejnym artykule przybliżymy zagadnienia dotyczące opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010., nr 138., poz. 931.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010., nr 109., poz. 719.)

Warto poczytać:

– Krzesła ewakuacyjne – idealne rozwiązanie do ewakuacji osób niepełnosprawnych z wyższych kondygnacji budynku (ensafe.pl).

– Gaśnice do baterii – jedyne gaśnice do baterii litowo-jonowych.

0 0 votes
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx