Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

9 sierpnia 2022

Zwolnienia grupowe – najważniejsze informacje

Temat zwolnień grupowych zawsze budzi żywą dyskusję. To trudna kwestia zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Co warto wiedzieć? Sprawdź najważniejsze informacje o zwolnieniach grupowych.

Zwolnienia grupowe – czym są?

Zasady zwolnień grupowych reguluje ustawa o zwolnieniach grupowych z dnia 13 marca 2003 roku. Mówi ona o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn ich niedotyczących. Tym samym o zwolnieniu grupowym mówimy wtedy, gdy przyczyny zerwania stosunku pracy nie leżą po stronie pracowników, a ponadto jedynie wtedy, gdy pracodawca w ciągu 30 dni zwolnił określoną liczbę osób, zależną od wielkości firmy:

  • z 10 pracownikami, gdy pracodawca zatrudnia od 20 do 100 pracowników;
  • z 10% pracowników, kiedy pracodawca zatrudnia od 101 do 300 pracowników;
  • z 30 pracownikami, jeśli pracodawca zatrudnia 301 lub więcej pracowników.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Kwestię zwolnień grupowych reguluje ustawa, z której wynika, że pracodawca chęć przeprowadzenia zwolnień grupowych musi skonsultować ze związkami zawodowymi. Wyniki negocjacji muszą zostać zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień, kiedy to nastąpi, jest wiążący dla terminu rozwiązania stosunku pracy. Zwolnienie może bowiem nastąpić najwcześniej po upływie 30 dni od tego terminu.

Zwolnienia grupowe – odprawa

Kolejna kwestia ściśle związana ze zwolnieniami grupowymi to odprawa. Pracownikom, z którymi rozwiązywany jest stosunek pracy w ramach tej czynności, należy się ekwiwalent pieniężny:

  • o wartości 1-miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych u danego pracodawcy poniżej 2 lat;
  • o wartości 2-miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych u danego pracodawcy przez okres od 2-8 lat;
  • o wartości 3-miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych u danego pracodawcy przez okres powyżej 8 lat.

Warto pamiętać jednak, że odprawa przy zwolnieniach grupowych nie może być wyższa niż wartość 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Ponowne zatrudnienie pracowników po zwolnieniu grupowym

Pracownicy zwolnieni grupowo mają pierwszeństwo powrotu do firmy, choć nie jest tu zagwarantowane otrzymanie identycznego stanowiska, warunków pracy czy wynagrodzenia. Zwalniany pracownik powinien w ciągu roku od zwolnienia zgłosić zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy, a pracodawca ma obowiązek złożyć mu ofertę pracy, jeśli nie minęło jeszcze 15 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego. Jeśli miejsc pracy jest mniej niż zwolnionych pracowników pragnących wrócić do pracy, konieczne jest stworzenie kryteriów wedle, których będzie kompletowana kadra w oparciu o zasady równego traktowania.

Co ciekawe, podczas ubiegania się o kredyt w banku lub innej instytucji finansowej należy wykazać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Niektóre instytucje np. Alior Bank w swoich wzorach zawarły punkt, w którym trzeba podać czy jest się objętym programem zwolnień grupowych bądź czy firma ma w planach ów zwolnienia. Od tej odpowiedzi może być uzależniona decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego.

5 1 vote
Article Rating
Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Treści zawarte na OFIO powinny być konsultowane z lekarzem, specjalistą lub fachowcem.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx