Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

18 czerwca 2024

Koniec deklaracji VAT!

Aktualnie funkcjonująca deklaracja VAT, składana obecnie na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, działa obok Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowy projekt ustawy i zmiany w VAT spowodują wycofanie starych deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K i wprowadzenie zamiast nich nowego, pełniejszego Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK_VAT. Według zapowiedzi znikną też załączniki do deklaracji VAT-owskich, czyli VAT_ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT. Jak wprowadzony zostanie nowy JPK_VAT i czego spodziewać się w 2020 roku?

Na pierwszy ogień największe przedsiębiorstwa

Podobnie jak w przypadku wprowadzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, pierwotnie w 2016 do 2018 roku ustawodawca postanowił przeprowadzić reformę zaczynając od największych podmiotów. One bowiem z założenia mają dostęp do największej ilości danych, informacji, zasobów kadrowych i możliwości wsparcia specjalistów. Dlatego te podmioty (zatrudniające z założenia powyżej 250 osób i osiągające obroty przekraczające równowartość 50 milionów euro rocznie) rozpoczną korzystanie z nowego JPK już od 1 stycznia 2020 roku. To też czas dla organów podatkowych do sprawdzenia, czy wszystkie systemy zostały zaprojektowane prawidłowo i czy wszystko działa odpowiednio. Po półrocznym okresie oczekiwania, do pierwszej grupy podatników korzystających z nowego JPK dołączy reszta podatników, czyli średni, mikro i mali przedsiębiorcy (od 1 lipca 2019 roku).

Czym jest obecnie Jednolity Plik Kontrolny, kto i kiedy go składa?

Jednolity Plik Kontrolny jest zestawem informacji przygotowywanych wyłącznie w wersji elektronicznej, do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc poprzedni. Z założenia JPK przygotowuje się co miesiąc bez względu na to czy podatnik rozlicza się kwartalnie, czy nie. W nowym kształcie, ponieważ JPK ma zastąpić również deklaracje VAT (kwartalne), podatnicy mają mieć możliwość przesyłania części pliku co miesiąc, a części co kwartał (jeżeli w zakresie podatku VAT wybrali rozliczenie kwartalne). JPK_VAT powinni od 1 stycznia 2018 roku przygotowywać (prowadzić) i przesyłać wszyscy zarejestrowani, czynni podatnicy VAT. Należy przesyłać go bez dodatkowego żądania ze strony organów podatkowych. Za niezłożenie JPK w terminie podatnikowi mogą grozić sankcje karnoskarbowe, w tym grzywny – nawet do 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, na odpowiednie żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, wszyscy podatnicy mają obowiązek przekazania struktur i danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego w określonym zakresie.

Jak będzie można przygotować nowy JPK?

Jednolity Plik Kontrolny jest ściśle określonym systemem, z odpowiednim układem i formatem danych. Można go przygotować na własnym komputerze (bez konieczności posiadania żadnego innego, dodatkowego sprzętu), przy pomocy narzędzi publicznych lub z pomocą odpowiednio aktualnego programu księgowego, czy też komercyjnej aplikacji PIT online.

Odpowiednio stworzone i rozbudowane oprogramowania, takie jak specjalne JPK’omaty, pozwalają sprowadzić całą deklaracyjność JPK do rutynowej, automatycznej czynności procesowej. Dzięki kompleksowym, powiązanym ze sobą rozwiązaniom – takim jak kreatory faktur i programy do przygotowywania Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnicy mogą skorzystać z opcji, gdzie każdy dokument będzie automatycznie przenoszony do JPK w odpowiednie miejsca arkuszy, a potem bezpiecznie weryfikowany i wysyłany na serwery Ministerstwa Finansów.