Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

5 lipca 2022

Koniec deklaracji VAT!

Aktualnie funkcjonująca deklaracja VAT, składana obecnie na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, działa obok Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowy projekt ustawy i zmiany w VAT spowodują wycofanie starych deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K i wprowadzenie zamiast nich nowego, pełniejszego Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK_VAT. Według zapowiedzi znikną też załączniki do deklaracji VAT-owskich, czyli VAT_ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT. Jak wprowadzony zostanie nowy JPK_VAT i czego spodziewać się w 2020 roku?

Na pierwszy ogień największe przedsiębiorstwa

Podobnie jak w przypadku wprowadzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, pierwotnie w 2016 do 2018 roku ustawodawca postanowił przeprowadzić reformę zaczynając od największych podmiotów. One bowiem z założenia mają dostęp do największej ilości danych, informacji, zasobów kadrowych i możliwości wsparcia specjalistów. Dlatego te podmioty (zatrudniające z założenia powyżej 250 osób i osiągające obroty przekraczające równowartość 50 milionów euro rocznie) rozpoczną korzystanie z nowego JPK już od 1 stycznia 2020 roku. To też czas dla organów podatkowych do sprawdzenia, czy wszystkie systemy zostały zaprojektowane prawidłowo i czy wszystko działa odpowiednio. Po półrocznym okresie oczekiwania, do pierwszej grupy podatników korzystających z nowego JPK dołączy reszta podatników, czyli średni, mikro i mali przedsiębiorcy (od 1 lipca 2019 roku).

Czym jest obecnie Jednolity Plik Kontrolny, kto i kiedy go składa?

Jednolity Plik Kontrolny jest zestawem informacji przygotowywanych wyłącznie w wersji elektronicznej, do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc poprzedni. Z założenia JPK przygotowuje się co miesiąc bez względu na to czy podatnik rozlicza się kwartalnie, czy nie. W nowym kształcie, ponieważ JPK ma zastąpić również deklaracje VAT (kwartalne), podatnicy mają mieć możliwość przesyłania części pliku co miesiąc, a części co kwartał (jeżeli w zakresie podatku VAT wybrali rozliczenie kwartalne). JPK_VAT powinni od 1 stycznia 2018 roku przygotowywać (prowadzić) i przesyłać wszyscy zarejestrowani, czynni podatnicy VAT. Należy przesyłać go bez dodatkowego żądania ze strony organów podatkowych. Za niezłożenie JPK w terminie podatnikowi mogą grozić sankcje karnoskarbowe, w tym grzywny – nawet do 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, na odpowiednie żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, wszyscy podatnicy mają obowiązek przekazania struktur i danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego w określonym zakresie.

Jak będzie można przygotować nowy JPK?

Jednolity Plik Kontrolny jest ściśle określonym systemem, z odpowiednim układem i formatem danych. Można go przygotować na własnym komputerze (bez konieczności posiadania żadnego innego, dodatkowego sprzętu), przy pomocy narzędzi publicznych lub z pomocą odpowiednio aktualnego programu księgowego, czy też komercyjnej aplikacji PIT online.

Odpowiednio stworzone i rozbudowane oprogramowania, takie jak specjalne JPK’omaty, pozwalają sprowadzić całą deklaracyjność JPK do rutynowej, automatycznej czynności procesowej. Dzięki kompleksowym, powiązanym ze sobą rozwiązaniom – takim jak kreatory faktur i programy do przygotowywania Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnicy mogą skorzystać z opcji, gdzie każdy dokument będzie automatycznie przenoszony do JPK w odpowiednie miejsca arkuszy, a potem bezpiecznie weryfikowany i wysyłany na serwery Ministerstwa Finansów.