Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

17 czerwca 2024

E-sprawozdania finansowe – jak wypełnić i wysłać deklaracje online?

E-sprawozdania finansowe – co trzeba wiedzieć o deklaracjach online?

Składanie sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej jednostki gospodarczej, która prowadzi tak zwaną pełną księgowość. Obowiązek ten wynika bezpośrednio  z Ustawy o rachunkowości, która szczegółowo precyzuje zasady i warunki składania tejże deklaracji. Dokument ten ma ściśle określoną formę i musi zawierać wszystkie wymagane informacje. Dużym ułatwieniem dla jednostek, które podlegają temu obowiązkowi jest możliwość wypełniania i składania e-sprawozdań finansowych online.

Fakt.pl o możliwościach wypełniania sprawozdań finansowych online za 2019

 Sprawozdania zamykające rok obrotowy można dostarczać elektronicznie od 1.10.2018 roku i jest to preferowana forma składania deklaracji. E-deklaracje należy złożyć z wykorzystaniem elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego, natomiast od jednostek widniejących w KRS wymaga się również przygotowania oraz podpisania odpowiednio sporządzonych dokumentów w formacie XSD. 

Jak informuje fakt.pl, w tym roku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną terminy składania sprawozdań finansowych za rok 2019 zostały wydłużone. W związki z pandemią obowiązują teraz nowe, przedłużone terminy:

  •  termin przygotowania oraz złożenia sprawozdania finansowego zostaje przedłużony z 3 do 6 miesięcy, a więc ostateczny termin złożenia deklaracji przypada w tym roku na 30 czerwca 2020 roku. Wyjątkiem są jednostki podlegające kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Dla nich termin przedłużony zostanie o 2 miesiące,
  • termin zatwierdzania sprawozdań finansowych przez organy zatwierdzające również zostaje przedłużony. Analogicznie o 3 miesiące od terminu podstawowego lub w przypadku jednostek pozostających pod nadzorem KNF o 2 miesiące. Nowy termin zatwierdzania SF to 30 września 2020 roku.

CIT 8 – deklaracja roczna podatku od osób prawnych

CIT-8 to deklaracja roczna podatników od osób prawnych i składana jest co do zasady 3 miesiące od zakończenia roku podatkowego. Standardowo jest to 31 marca, jednak nie wszystkie jednostki przyjmują rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym. Co ważne deklarację CIT-8 składają również jednostki opodatkowane, nawet jeśli w danym roku obrotowy nie uzyskiwali przychodów lub jedynie przychód nieopodatkowany.

E-deklaracja CIT-8 składana jest również w formie elektronicznej, w obowiązującym terminie i formacie. Deklaracja musi zostać potwierdzona e-podpisem lub profilem zaufanym podatnika. Potwierdzeniem złożenia każdej e-deklaracji jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru o odpowiednim statusie, który potwierdza prawidłowość złożonej deklaracji. 

Możliwość składania e-deklaracji online to duże ułatwienie dla podatników. Tym sposobem można złożyć nie tylko sprawozdania SF i CIT-8, ale również wszystkie inne urzędowe deklaracje związane z PIT, CIT czy VAT. W związku z obecną sytuacją większość ściśle obowiązujących terminów urzędowych została przedłużona, dlatego warto zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi wszelkich rozliczeń i dokumentów urzędowych. 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx